Regn med lave renter i mange år

Nå får du rekordlav fastrente 10 år frem i tid. Har du tenkt på hva det betyr for pengene du har stående på bankkonto?  

Pengene man har på bankkonto taper verdi når renten er lav. Forklaringen på det er egentlig ikke så komplisert, men det er litt vanskelig å ta inn over seg at den trygge bankkontoen ikke bevarer verdiene.  

sigvestabrun400x
SIGVE STABRUN: forvalter i Storebrand. Foto: Storebrand.

– Med det lave rentenivået vi ser nå, vil verdien på pengene gradvis bli mindre fordi inflasjonen spiser litt og litt, forklarer Sigve Stabrun, porteføljeforvalter i Storebrand. 

Så lenge inflasjonen, eller prisstigningen, er høyere enn renten man får i banken, blir pengene mindre og mindre verdt ettersom årene går. De 1000 kronene du har på konto vil ikke bli til 900 kroner, men verdien de 1000 kronene har som kjøpekraft, vil bli lavere fordi prisene stiger.   

De siste 20 årene har inflasjonen i snitt vært på to prosent. Nå ligger den gjennomsnittlige innskuddsrenten på rundt en prosent, og for veldig mange kontoer er renten langt lavere enn det. 

Første uken av mai satte Norges Bank for første gang styringsrenten til 0, med signal om lang varighet. Alt tyder altså på at vi kommer til å ha lave renter lenge. Ett tydelig signal på dette er bankenes fastrentelån. Banken låner ut til en fast rente basert på hva den selv kan binde renten på i markedet.

Langvarig

– Det er mye som påvirker rentebevegelsene – men det er klart at når 10-årsrenten på fastlån har falt så mye, så er det et signal om at den gjennomsnittlige flytende renten over de neste 10 årene er forventet å være svært lav, sier Stabrun, porteføljeforvalter i Storebrand. 

Ettersom bankenes utlånsrente og bankenes innskuddsrente henger sammen, betyr det også lave innskuddsrenter i mange år fremover.  

Les også: Slik settes renten

Innskuddsrenten er nå i gjennomsnitt under en prosent i norske banker, viser oversikten i Finansportalen.  

Det kan likevel være mange gode grunner til å ha sparepenger i banken. En buffer på konto gir deg for eksempel frihet i det daglige, og er et langt bedre alternativ enn dyre forbrukslån hvis det dukker opp uforutsette utgifter. Men har du mer enn et par års sparehorisont så fins det andre alternativer.

Mellomløsninger

Bankene har en rentebane, en analyse over hvordan renten vil se ut fremover, basert på hva banken selv betaler for å låne penger. Som alle estimater er det usikkerhet, men denne regner man også ut hva er.  

Regner man ut hva dette betyr for et innskudd på 500.000 kroner over 20 år, kommer man til et tap på 18 prosent i et regnestykke der vi har lagt inn en prosents innskuddsrente som er dagens gjennomsnitt. Forventet tiårsrente ligger i dag lavere - på 0,57. Verdiene vi har lagt inn for aksjesparing, er ikke historisk avkastning, men forventet avkastning de neste årene, etter en modell alle finansinstitusjoner i Norge er enige om. 

Graf bank vs aksjer (1)
FORSIKTIG REGNESTYKKE: Grafen viser hvordan verdien av et innskudd på 500 000 kroner vil utvikle seg de neste 20 årene, forutsatt en innskuddsrente på 1,0 prosent i banken og en avkastning for aksjer i tråd med Finans Norges bransjeavtale for avkastningsprognoser (5,75 prosent brutto). Inflasjonen er satt til 2,0 prosent og kostnader for sparing i aksjefond til 0,5 prosent.

– Har man en lang sparehorisont så er det uten tvil mer lønnsomt å investere i aksjefond.  Selv med de store svingningene vi har sett i det siste så er avkastningen over tid, hensyntatt disse svingningene bedre ved å ha plassert pengene i aksjefond, sier Sigve Stabrun. 

i

Derfor taper pengene verdi

  • En av grunnene til at det er vanskelig å fatte at sparepengene taper verdi, er kraften i en eksponentiell kurve. Verdien av 2 prosent årlig i 20 år, er en slik kurve.
  • Hvis inflasjonen er 2 prosent hvert år over 20 år må du ha 738.000 kroner i 2040 for å kjøpe det samme som du betaler 500.000 kroner for i dag.
  • Hvis lønnen vår stiger mindre enn inflasjonen, sier vi at vi taper kjøpekraft.
  • Hvis innskuddsrenten i banken er lavere enn inflasjonen, taper man også kjøpekraft.
  • Inflasjonen varierer fra år til år, men har de siste 20 årene i gjennomsnitt vært på 2 prosent.

Alternativene til å la pengene stå på bankkonto finnes også for de litt kortere spareplanene. Og selv om regnestykkene viser at det er attraktivt med aksjefond over tid, er det også mulig å velge fond med mindre svingninger og dermed lavere risiko.  

Fond med ulik risiko

– Jeg flyttet selv en del av sparepengene mine over i rentefond på et tidspunkt da jeg at jeg innen det neste året trengte sparepengene mine i forbindelse med boligkjøp. Da skjermet jeg dem fra svingninger i aksjemarkedet, sier forvalteren.  

Rentefond og kombinasjonsfond er fond med lavere risiko enn aksjefond. Det betyr at forventet avkastning er lavere, men også at risiko for svingninger er mindre.  

Kombinerer du aksjefond og rentefond, får du et kombinasjonsfond. Mens et aksjefond minimum må ha 80 prosent av verdiene i aksjer, kan et kombinasjonsfond bestå av 50 prosent aksjer og 50 prosent rentepapirer.

Les også en artikkel som handler om de ulike fondene: Velg fondet som passer deg.Eller gå inn på fondsoversikten her

Hvis du er nysgjerrig på kombinasjonsfond kan du lese mer om ett av dem i vår markedsrapport for mai 2020, som du finner her.  

Ønsker du å bli kontaktet av en rådgiver finner du et enkelt kontaktskjema her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.