– Vi kvinner fortjener å vite om mulighetene langsiktig sparing gir

Hva må til for å minske kapitalgapet mellom kvinner og menn? Er det på tide å slutte å bare bruke pengene på ting som spises opp, pakkes opp eller brukes opp?

– Min erfaring er at kvinner er redde for å binde penger, sier Kristin Skaug.

Hun er daglig leder i AksjeNorge – en stiftelse som jobber for at befolkningen i Norge skal få økt kunnskap om å spare i aksjemarkedet.

Når vi møter henne på Oslo Børs, i den karakteristiske bygningen med tempelfront i en av hovedstadens mest sentrale gater, er det for å snakke om kvinner – eller rettere sagt: den økonomiske skjevheten mellom kjønnene.

Det handler om frihet. Langsiktig sparing gir deg frihet og muligheter.
- Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge

Tall fra VFF, VPS, SSB og Skatteetaten viser nemlig en dyster statistikk: Menn har 134 milliarder mer i nettoformue enn hva kvinner har, og 80 prosent av de privateide verdiene på Oslo Børs er eid av menn. Mens menn i snitt sparer 1 080 kroner i måneden, sparer kvinner 780 kroner, og kvinner investerer bare halvparten så mye i IPS som det menn gjør. 

Infografikk som viser forskjell i antall spareprodukter, kvinner og menn. Nesten like mange sparer, men kvinner sitter på en drøy tredjedel av volumet.
FAKTA: Storebrands egne tall

Hvorfor er det egentlig sånn?

Kristin Skaug mener det er mange grunner til det.

– En viktig faktor er at kvinner jevnt over tjener mindre enn menn, og da blir det også mindre igjen til sparing, påpeker hun.

– Utover det tror jeg hovedårsaken til at kvinner er dårlige på langsiktig sparing skyldes at vi er trent opp til å bekymre oss for å tape penger. Media blir for eksempel veldig tabloide når markedet faller, men skriver ingenting om når det snur igjen. Min erfaring er at kvinner er redde for å tape penger, mens menn er redde for å gå glipp av gevinst, sier Skaug.

2019 – det store spareåret 

Skaug og AksjeNorge har imidlertid ny statistikk fra januar 2020 som viser at det var rekordmange nye aksjonærer i 2019, og da særlig kvinner. 21 821 nye aksjonærer er registrert i 2019, hvorav en fjerdedel er kvinner. Dette er sterkeste økning noensinne for begge kjønn og kan markere et stort skifte i spareatferd, skriver Aksjenorge på sine nettsider.

Skaug, som har mer enn 20 års erfaring fra arbeid med aksjer og fond, brenner for at alle – og spesielt kvinner – skal få økt kunnskap om langsiktig sparing.

– Det handler om frihet. Langsiktig sparing gir deg frihet og muligheter, konstaterer hun.

Nettopp derfor er det vel så viktig at vi jobber for å minske kapitalgapet mellom kjønnene, som at vi kjemper for likestilling på andre områder.

– Tradisjonelt sett er det ofte mannen som har hatt økonomisjef-jobben i hjemmet. I tillegg har mange par har en felles konto hvor de setter inn likt beløp – selv om mannen tjener mer enn kvinnen. Egentlig burde beløpet bestemmes ut fra prosentandel av lønnen, utfordrer Skaug.

Les også: Likestilling – bra for business

Hun påpeker også at mange kvinner er hjemme med barn i ulønnet permisjon, mens mannen er i jobb.

– Par snakker om hvem som skal være hjemme, men ikke om hvordan det påvirker hennes økonomi, som for eksempel pensjonssparing.

En liten gladnyhet: Kvinner sparer mer til pensjon enn før, og det er særlig én ny spareform som er populær, nemlig IPS (individuell pensjonssparing med skattefordeler).

Kristin Skaug, portrettfoto foran trappen.
BRENNER FOR ØKT KUNNSKAP: Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge, brenner for at alle – og spesielt kvinner – skal få økt kunnskap om langsiktig sparing. Hun har erfaring som investeringsrådgiver, i tillegg til å ha vært valutamegler, rente- og rentederivat-megler og aksjemegler. Foto: Storebrand

En annen tendens i en familiesituasjon er at menn gjerne blir med på de store innkjøpene, mens kvinner bruker penger på småkjøp – som etterhvert blir til store summer. Kvinner har rett og slett en tendens til å legge pengene på ting som spises opp, pakkes opp eller brukes opp.

– På dette området er vi nødt til å bli smartere. Det innebærer også at vi vet om og sørger for gode avtaler med våre livsledsagere, sier Skaug.

Infografikktile som viser at kvinner sparer mest i spareappen Dreams.
FAKTA: Storebrands egne tall.

Har du for eksempel en samboer, bør det skrives en samboerkontrakt som tydeliggjør hvem av dere som eier hva. Er du gift, bør du også være klar over at i hovedsak alle verdier som skapes underveis i ekteskapet skal deles likt. Dette inkluderer privat pensjonssparing, samt annen sparing som fond, aksjer og bankinnskudd.

Vi kvinner fortjener å vite om mulighetene langsiktig sparing gir.
- Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge

Les også: Skal du gifte deg? Dette bør du vite om din nye økonomi

Derfor bør vi prate mer om sparing

En annen årsak til at kvinner sparer mindre enn menn, kan ifølge Kristin Skaug være at vi føler at vi ikke kan nok om det.

– Mange tror også at de må ha mye kunnskap for å spare langsiktig, men det stemmer ikke.

Hun sammenligner det med hvordan vi forholder oss til en stillingsutlysning: Kan ikke vi kvinner krysse av på alle kriteriene, så søker vi heller ikke. Fordi vi ikke kan alt om aksjer og fond, så tør vi heller ikke å investere. Mens mange menn kanskje overvurderer seg selv, undervurderer vi kvinner oss selv.

– Ser vi på kvinner i dag, er det veldig høyt utdanningsnivå. Det er ikke det det handler om. Vi er bare ikke i samme modus eller er opptatt av sparing på samme måte. Vi er nysgjerrige, men ser ikke på en «aksjekveld» som relevant for oss, sier Skaug.

Skaug er helt klar på at bankene har et samfunnsansvar for å bidra til at halve befolkningen har samme kunnskap om sparing som den andre halvparten. Samtidig oppfordrer hun også kvinner til å engasjere seg og snakke mer om sparing seg imellom.

– Jeg tror at det å snakke om sparing, aksjer og fond oss kvinner imellom kan være en del av løsningen. Vi kvinner fortjener å vite om mulighetene langsiktig sparing gir.

– Vi er skikkelig utsultet på kunnskap

Heldigvis ser Skaug en positiv utvikling. En veldig positiv utvikling. Vi er definitivt i ferd med å våkne, og interessen for sparing og antall kvinner som investerer i aksjer øker.

– Vi er skikkelig utsultet på kunnskap – i hele landet. Det er en enorm interesse for sparekurs og aksjekvelder. I dag når vi også mange flere via sosiale medier, sier hun entusiastisk, og fortsetter:

– Vi har gått fra å ha en sparekultur med fokus på hvor mye du sparer på å droppe den daglige kaffen til mer avansert sparing i aksjer og fond.

Infografikktile som viser at kvinner sparer mer i bank enn menn hos Storebrand. Underrepresentert i fondsbaserte produkter.
FAKTA: Storebrands egne tall

Synes du fondssparing virker litt skummelt, kan du starte med bare 100 kroner.
- Kristin Skaug, daglig leder i AksjeNorge

Det at stadig flere kvinner vil lære, viser seg også i den store pågangen i forum for kvinner som omhandler sparing. «Hun Investerer», «Moneypenny», «Aksjejentene» og «DN Kvinner – for deg som er interessert i økonomi og likestilling» er bare noen av disse. Det er steder med lav terskel, hvor vanlige mennesker deler egne erfaringer rundt økonomi. Storebrand opprettet også nylig en uformell og åpen gruppe på Facebook: Pensjonsprat – pensjon og sparing med Storebrand.

– Jeg oppfordrer alle til å bruke disse gruppene. Der kan du stille spørsmål om ting du lurer på, enten med navn eller anonymt, eller bare henge deg på spørsmålene andre stiller. Det er kjempefint om vi klarer å skape forum der kvinner tør å spørre.

Les også: Slik investerer du som proffene på 1-2-3

Oslo Børs i høstfarger
SMART Å VITE OM FONDSSPARING: Når du sparer i fond anbefales det at du har planer om å spare i minimum fem år. Ettersom verdiene kan svinge, må du ha råd til å holde ut i negative periode – men fondssparing binder på ingen måte pengene dine. Foto: Storebrand

Fondssparing er mindre skummelt enn du tror

Skal du begynne å spare, kan det å vite hvor du skal plassere pengene dine virke vanskelig – men egentlig er det ganske enkelt. Det du trenger å vite om langsiktig sparing, er at du normalt og over tid bør kunne forvente høyere avkastning ved å spare i aksjefond enn på tradisjonell sparekonto og rentefond.

– En tradisjonell sparekonto har veldig lav rente, på rundt 1 prosent. Den årlige, generelle prisveksten i samfunnet er rundt 2-2,5 prosent, noe som betyr at du taper kjøpekraft ved å ha penger stående på en sparekonto. Derfor lønner deg seg å spare i fond, sier Skaug.

Infografikktile som viser at kvinner utgjør 45 prosent av kundene som har en aktiv spareavtale i en fondsbasert løsning hos Storebrand.
FAKTA: Storebrands egne tall

Når du sparer i fond anbefales det at du har planer om å spare i minimum fem år. Ettersom verdiene kan svinge, må du ha råd til å holde ut i negative periode – men fondssparing binder på ingen måte pengene dine.

Du kan få overført penger fra fond og fondskonto til brukskonto i løpet av 2-4 arbeidsdager.

– Synes du fondsparing virker litt skummelt, kan du starte med bare 100 kroner. En god disiplin er å spare fast, og ha trekkdato samme dag du får lønn. Og nei, du kommer mest sannsynlig ikke til å tape alle pengene dine, beroliger Skaug.

i

Kristin Skaugs tips til hvordan du blir smartere med sparepengene dine

  • Husk at du ikke må kunne alt. Banken eller forvalteren har systematisert alt for at du skal slippe det.
  • Spar gjennomsnittet for menn på 1080 kr (eller mer), og ikke gjennomsnittet for kvinner på 780 kr. Ha faste sparebeløp, som trekkes dagen du får lønn – ikke dagen etter.
  • Velg i hovedsak aksjefond og aksjeindeksfond, og ikke rentefond. Normalt skal du forvente høyere avkastning på aksjefond og aksjeindeksfond. Spar gjerne globalt, og ikke bare i norske selskaper. Krydre gjerne etter hvert med ulike typer fond innenfor interesseområdet ditt.
  • Ikke vær redd for å tape penger. For at du skal tape alt, må alle selskapene i et fond gå konkurs samtidig, noe som er usannsynlig.
  • Sjekk hva du har i pensjon via arbeidsgiver, og ta et bevisst valg om det er riktig fordeling mellom aksjefond og rentefond. Bruk en pensjonskalkulator for en indikasjon på hva du kommer til å sitte med. Er du selvstendig næringsdrivende, er det spesielt viktig å huske å spare til egen pensjon.

Les også: Fire råd for å lykkes med langsiktig sparing

Slik blir du rå på sparing

Når du skal velge fond, kan du starte med å tenke over hvilke selskaper du synes er spennende og hvilke selskaper du har tro på. Sjekk gjerne ut topp 20 investor-listene til et selskap du liker (står på deres nettsider), og se om din fondsforvalter står der. Da er selskapet mest sannsynlig i ett av deres fond.

– Du kan gå inn på hvert fond, se nøkkelinfo, risiko og hvilke selskaper og sektorer de investerer i. Er du for eksempel opptatt av likestilling, teknologi eller helsesektoren? Eller kanskje klima og bærekraft? Du kan finne fond som følger investeringsprinsipper knyttet til ansvarlige investeringer, FNs bærekraftsmål, klima og ESG. Her kan du selvfølgelig også be banken om råd.

Infografikk som viser at kvinners årlige sparebeløp per avtale i snitt er 16 prosent lavere enn det menn har.
FAKTA: Storebrands egne tall.

– Menn velger i hovedsak fond med høy risiko, som aksjefond, og tjener mer. Jeg anbefaler deg også å opprette aksjesparekonto med en gang – det er det lureste du kan gjøre for å få utsatt skatt på gevinsten og muligheten til å velge i et bredt fondsunivers. Gå for enten rene aksjer eller aksjeindeksfond, som passer for folk som vil spare langsiktig. Men igjen, husk at sparing i fond ikke betyr at du binder pengene dine.

Har du penger stående kan du gjerne kickstarte fondssparingen med et større beløp, slik at du får gleden av rentes rente-effekt. Start så med månedlig sparing etter dette.

Kristin Skaug minner om at det også er viktig å spare på en bufferkonto, som bør bestå av mellom 1-3 månedslønner.

– Plutselig ryker bilen eller vaskemaskinen, taket begynner å lekke eller kanskje mister du jobben. Det kan dukke opp mange uforutsette utgifter, sier hun.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.