Koronafrykt og fallende oljepris – hva nå?

Det har vært urolig i finansmarkedene den siste tiden, og Oslo Børs har falt rundt 20 prosent i 2020. Her er en gjennomgang av hva som preger markedet, og hvordan du bør forholde deg til det.

Etter et svært godt børsår i 2019, hvor Oslo Børs steg 16,5 prosent og globale markeder steg med omtrent det dobbelte, har pilene pekt nedover i 2020. Det er spesielt to faktorer som bidrar til fallet på Oslo Børs den siste tiden: Spredningen av koronaviruset og «oljekrigen» mellom Saudi Arabia og Russland.

Fortsatt koronafrykt 

Nyhetsbildet preges fremdeles av spredningen av koronaviruset (COVID-19).

Olav Chen 72180_800p
Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management. Foto: CF Wesenberg

– I Kina, hvor viruset først ble oppdaget, faller nå antallet nye tilfeller av smittede, men effektene av produksjonsstans og etterspørselsbortfall har vært tydelige. Den siste tiden har antall smittede økt kraftig i land som Sør-Korea, Italia og Iran. Frykten er nå at veksten i antall smittede vil følge samme mønster i USA og andre land, sier Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management.

Det er likevel verdt å påpeke at effektene på markedene mest sannsynlig ikke vil være langvarige. Historisk har utbrudd av pandemier, som SARS i 2003 og svineinfluensa i 2009, ført til lavere aktivitet og børsfall. Samtidig har markedet hentet seg relativt raskt inn igjen når aktivitetsnivået har normalisert seg.

– Ifølge ekspertene er ikke dette viruset veldig forskjellig fra tidligere pandemier med tanke på smitte eller dødsrate, men det er usikkerhet knyttet til hvilke tiltak som blir innført og i hvilken grad disse tiltakene rammer økonomisk aktivitet, sier Chen.

Strid om oljeproduksjon

I tillegg til dette, så faller oljeprisen markant etter at Russland og Saudi-Arabia har erklært «oljekrig». OPEC-landene ønsker å møte synkende etterspørsel med å kutte i oljeproduksjonen, men Russland vil ikke gå med på de koordinerte kuttene, som ville gagnet amerikanske produsenter med høyere produksjonskostnad. Dette har fått Saudi Arabia til å svare med signaler om høyere oljeproduksjon, noe som umiddelbart senket oljeprisen. Et fat olje handles nå på nivåer på rundt 30 dollar fatet, ned fra 45 dollar før OPEC-møtet.  
 
En annen konsekvens er at den norske kronen har svekket seg betydelig, og er nå på sitt svakeste nivå mot dollar siden år 2000.
 
– Det er vanskelig å forutsi hvor lenge konflikten mellom Saudi Arabia og Russland vil pågå, og hvordan dette påvirker oljeprisen på sikt. Saudi Arabia er mer avhengig av olje enn Russland i sine statsfinanser, og opererer med en vesentlige høyere oljepris i sine statsbudsjetter enn det Russland gjør. Det gjør landet mer avhengig av at prisene normaliserer seg. På den andre siden har de lavere kostnader til produksjon av olje enn det russerne har, noe som gjør dem bedre rustet for en langvarig priskrig, sier Chen.

Hva skjer nå? 

Det er en mulighet for at den doble effekten av korona-oppbremsing og oljekrig bringer oss inn i den første globale resesjonen siden finanskrisen. Det er også mulig at både korona og oljepris på 30-tallet er glemt om noen måneder.

Vi tror ikke dette er starten på en ny finanskrise eller kraftig økning i arbeidsledigheten globalt.
- Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand

Det eneste vi kan være 100 prosent sikre på er at markedet nå er 20 prosent billigere enn det var i midten av februar, og nå på nivåer vi ikke har sett siden midten av 2017 på Oslo Børs. Svingninger er en naturlig del av det å være investert i aksjer, og historien har vist at markedene gjerne overreagerer i slike perioder.  
 
– Vi som jobber med allokering i Storebrand Asset Management følger markedsituasjonen nøye, og registrerer at både helsemyndighetene og sentralbankene er i beredskap. Den amerikanske sentralbanken har allerede kuttet renten med 50 basispunkter, og det er ventet at de vil gjøre mer. Også den europeiske sentralbanken vil trolig komme på banen denne uken og øke sine kvantitative tiltak. I tillegg er det fra flere hold snakk om økt finanspolitikk og rettede krisetiltak fra myndighetene, sier Chen, og legger til:
 
– I mange av våre porteføljer benytter vi de store markedsbevegelsene til å rebalansere, og har gradvis økt aksjeeksponeringen. Vi tror ikke dette er starten på en ny finanskrise eller kraftig økning i arbeidsledigheten globalt. Permitteringer og konkurser vil forekomme i utsatte sektorer, men mye av aktivitetsnivået vil mest sannsynligvis normalisere seg når spredningen av koronaviruset kommer under kontroll om noen kvartaler.

Hva bør du gjøre?

Uansett hvordan man vrir og vender på det, så er sjansen for høyest avkastning størst i aksjer over tid, selv om avkastningen kan svinge en del på kort sikt. Historisk sett har perioder med fall i aksjemarkedet alltid blitt etterfulgt av perioder med god avkastning, og de siste 150 års historikk viser at risikoen for å tape penger på aksjer hvis man har noen års sparehorisont er svært liten.  
 
Et godt råd er å tegne en spareavtale hvor du investerer et fast beløp hver måned – da kjøper du både på topper og bunner i markedet, og trenger ikke å ofre timing en tanke. Hvis du bekymrer deg for pengene du allerede har investert, så minn deg selv på hvorfor du startet å spare i utgangspunktet og hva som er målet med sparingen. Ikke la deg vippe av pinnen eller la deg styre av overskriftene i media, som endrer seg hele tiden. 
 
Likevel er det fullt forståelig at mange syns aksjefall er vanskelig å forholde seg til. Sover du dårlig om natten når børsene svinger, så fins det alternativer til aksjemarkedet som fortsatt gir deg en høyere forventet avkastning enn bankinnskudd. Rente- og kombinasjonsfond med en høy renteandel er gode alternativer for deg som har kommet til den konkusjonen at mindre svingninger i sparingen din er viktigere enn høyest mulig avkastning.