La pengene dine gjøre nytte for seg

Her er fondet som investerer i selskapene som vil løse verdens utfordringer, samtidig som det har gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på over 16 prosent de siste åtte årene.

Verden står overfor store utfordringer. FNs bærekraftsmål — verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og begrense klimaendringene innen 2030 — krever at alle bidrar med det vi kan.

Men har du tenkt over at også fondssparingen din kan hjelpe? Ved å være bevisst på hvilke selskaper og aksjefond du investerer i, kan du være med å bidra til å flytte verden i en bedre retning.

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som beskriver utfordringene vi står overfor i dag, og som over 190 land er enige om.

– Det betyr at alle disse landene skal løse de samme utfordringene – og at det vil kreve store mengder kapital for å drive oss mot løsningene, forteller Philip Ripman.

Han er porteføljeforvalter for Global Solutions – et av Storebrands spydspissfond innen bærekraftig forvaltning.

Kåret til best på klima

Global Solutions er et prisvinnende, globalt aksjefond som investerer i selskapene som vil løse verdens utfordringer. Dette er såkalte løsningsselskaper som jobber med alt fra medisinteknologi til økodesign.

Selv om 2019 var et godt år for selskapene som fokuserer på klima, kan det neste år være et annet tema som gjør det bedre.
- Philip Ripman, porteføljeforvalter i Storebrand

Fondets investeringer er delt inn i fire «temaer»: Klima, bærekraftig byutvikling, ansvarlig forbruk og «empowerment». Hvert tema er delt inn i tre «underkategorier» (se faktaboks under) som utfyller hverandre. Disse temaene henger tett sammen med FNs bærekraftsmål, og bidrar til å skape det Storebrand kaller «Gode penger». Det vil si at kundenes spare- og pensjonspenger blir investert i selskaper som bidrar til å flytte verden i riktig retning.

– Disse temaene handler ikke om titler og pene ord, men om hva som skjer i verden og hvilke selskaper som det er riktig og smart å investere i. Det er mange andre temaer vi kunne valgt, men disse fire komplementerer hverandre fint, forteller Ripman.

Les også: – Nå strammer vi inn klimakravene et ekstra hakk

Ønsker du å spisse investeringene dine enda tydeligere mot fornybar energi, så kan aksjefondet Storebrand Fornybar Energi være et alternativ. Dette er en sektor som forventes å vokse markant de neste tiårene, og fondet investerer i områder som solkraft, vindkraft, hydrogen, geotermisk energi og vannkraft.

i

Storebrand Global Solutions

  • Et fossilfritt aktivt aksjefond som investerer i selskaper som er posisjonert for å løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål.
  • Investerer i selskaper med løsninger knyttet til klima (sol, vind og batteri), bærekraftige byer (vann, forsøpling og miljøvennlig transport), ansvarlig forbruk (resirkulering, økodesign og «material efficiency») og muliggjøring for individer/empowerment (digitale tjenester, finansielle tjenester og helse).
  • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.
  • Investerer i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder.
  • Følger Storebrandstandarden, som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper. Utelukker også selskaper som bryter med våre tilleggskriterier knyttet til gambling, våpen, pornografi og alkohol.

Derfor bør du spare i Global Solutions

Ripman_800px
– Du vil finne mange fond som fokuserer på for eksempel klima og vann, men det er få som har den bredden vi har, sier forvalter Philip Ripman. Foto: CF Wesenberg

Storebrand Global Solutions passer for privatpersoner og for institusjonelle kunder. Fondet er etterspurt, og har privatpersoner, institusjoner, bedrifter og universiteter på kundelisten. Fondet er også en del av pensjonsporteføljen til mange nordmenn.

– Du vil finne mange fond som fokuserer på for eksempel klima og vann, men det er få som har den bredden vi har, og som setter sammen et fond på denne måten. Ved å ha forskjellige temaer, har vi flere ben å stå på. Det er noe eget for Global Solutions. Selv om 2019 var et godt år for selskapene som fokuserer på klima, kan det neste år være et annet tema som gjør det bedre.

Ripman mener at det å spare bærekraftig handler om å forstå hvor pengene dine havner og hvilke selskaper de går til.

– Det er veldig viktig å ha en bevisst holdning til dette. Det gir en signaleffekt om at kapital kan gjøre nytte for seg ved å bli investert i disse selskapene. Sparer du for eksempel til pensjon, vil du sikkert at pengene bidrar til noe positivt. Selv om det ene fondet du investerer i ikke vil forandre verden alene, vil det vise hva som er mulig. For det er fullt mulig å investere i selskap som er både lønnsomme og bærekraftige.

Da CDP Europe Awards ble avholdt i Paris i februar i år, ble Storebrand Global Solutions som et av fem fond i verden tildelt toppscore i kategorien «globale aksjefond». Rangeringen baserer seg på uavhengige vurderinger av rundt 17 000 globale fond, og legger spesielt stor vekt på forvalterens policy for klimaspørsmål og investeringer.

I fjor ga aksjefondet en avkastning på 26 prosent. Siden etableringen 1. oktober 2012 har fondet gitt en årlig gjennomsnittlig avkastning på 16,61 prosent (tall per 1. august 2020). Det årlige forvaltningshonoraret er på 0,75 prosent.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

i

Dette er Gode penger

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • Vi er én av få kapitalforvaltere i Norden med en egen avdeling med bærekraftanalytikere. I over 20 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»