Hvilke forsikringer er nødvendige – og hvilke kan du droppe?

Forsikringer for deg i 30-årene

Hvilke forsikringer du bør ha, avhenger av alder og livssituasjonen. Vi anbefaler at du alltid prioriterer liv og helse fremfor dingser og verdisaker. Her er vår enkle forsikringsguide for deg i 30-årene.

Mange er i etableringsfasen i 30-årene, og behovet for forsikringer endrer seg. Kanskje du går fra å leie til å eie bolig? Har du fått deg en større familie, med barn og det hele? Her er forsikringene vi mener er viktigst å ha på plass i 30-årene:

Uføreforsikring

Den største verdien du har i ung alder er din fremtidige arbeidsinntekt. Mange har uføreforsikring på arbeidsplassen, men om lag 500 000 arbeidstagere har ingen uføreforsikring – verken på jobb eller privat. Inntekten vil omtrent halveres hvis du ikke klarer å fortsette i jobb.

Konsekvensene er størst for deg med høy lønn, siden maksimal uføretrygd fra folketrygden er rundt 395 000 kroner. Er du ung og frisk, er uføreforsikring heldigvis veldig billig. Har du ikke helseforsikring gjennom jobben, kan det være lurt å sjekke om du bør investere i det også.

Du kan enkelt logge deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sjekke om du har uføreforsikring gjennom jobben.

Hva kan du forvente å få hvis du blir ufør? 

Les også: Hvis du ikke kan jobbe lenger, klarer du da å betale gjelda?

Forsikring ved død

Er du gift eller samboer? Med en dødsfallsforsikring får dine etterlatte en engangsutbetaling dersom du skulle dø. Det gjør det enklere for dem å håndtere hverdagen når de plutselig må leve av én inntekt. Er du singel uten barn, kan det være at du ikke trenger denne forsikringen.

Barneforsikring

Har du barn? Vi ønsker bare det beste for barna våre, men det hender dessverre at de blir alvorlig syke. Barneforsikring med utbetaling ved uførhet er et godt tillegg til hva det offentlige dekker hvis livet tar en dramatisk vending.

Bilforsikring

Eier du en bil, er du pliktig til å kjøpe en ansvarforsikring – heldigvis. Denne erstatter skader som du og bilen din kan påføre andre, men ikke skader på egen bil. Har du en nyere bil, bør du også ha kaskoforsikring, som dekker skader på egen bil.

Les også: Her er den enkle bilbonusguiden

Innboforsikring

Å miste alt du eier uten forsikring kan ende i en økonomisk katastrofe. Undersøk, med noen års mellomrom, at forsikringssummen dekker dine faktiske verdier. Du kan bli overrasket over hvor mye eiendelene dine er verdt. Ett tips er å dokumentere det du eier, enten i form av en liste, bilder eller kanskje en videofilm. Husk å lagre dette flere steder, i tilfellet det går tapt ved brann, innbrudd eller lignende.

Husforsikring

Enebolig, tomannsbolig og rekkehus må forsikres med egen husforsikring, som dekker brann, naturskader og annet. Denne er ikke lovpålagt, men er absolutt å anbefale. Leiligheter er som regel forsikret av sameiets eller borettslagets felles forsikring.

Reiseforsikring

En helårs reiseforsikring sikrer deg ikke bare på ferie, men også der du ferdes i hverdagen. Forsikringen er god å ha når du får frastjålet kameraet ditt, men det er først hvis du opplever å bli alvorlig syk på ferie, at du virkelig forstår verdien av en god reiseforsikring. Eier du hytte eller båt eller andre større ting må du selvsagt forsikre dette i tillegg.

Les også: Ferie uten reiseforsikring kan ruinere økonomien din

Et råd til slutt

Du trenger ikke å forsikre bagatellene. Elektronikkjedene tjener godt på å selge tilleggsforsikringer. Mange vet ikke at de allerede er ganske godt dekket gjennom kjøpsloven, innbo- eller reiseforsikringer. Tegner du tilleggsforsikring på alt du kjøper, kan det fort bli dyrt.

Du kan få 20 prosent rabatt på skadeforsikring

Har du pensjon i Storebrand, er du kunde i Storebrand Fordel. Det gir deg 20 prosent rabatt på skadeforsikringene vi tilbyr (innbo-,hus-, reise- og bilforsikring). Nå får du også ekstra rabatt om du kjøper på nett!

Les mer om forsikringer for deg i:

20-årene | 40-årene | 50-årene | 60-årene