Fire råd: Slik lykkes du med langsiktig sparing

Derfor bør du følge rådene til Robert Wood, leder for investeringsteamet til personmarkedet i Storebrand.

– Det er ikke komplisert å legge en god investeringsstrategi, forteller Robert Wood, leder investeringsteamet til personmarkedet i Storebrand.

Likevel viser en studie utført av analysebyrået Dalbar at private investorer har en tendens til å selge billig, kjøpe dyrt og tape penger. Rapporten deres fra 2018 viser at én av tre avkastningskroner har gått tapt de siste 20 årene.

Alle tror de er eksperter til å plukke riktig fond til riktig tid.
– Robert Wood, investeringsleder i Storebrand

Ifølge rapporten ligger forklaringen i investorenes egne hoder. De er utålmodige og flytter pengene sine inn og ut av markedet for ofte – gjerne med en tidsperiode på mellom tre og fem år. Ofte «timer» de markedet feil.

– Alle tror de er eksperter på å plukke riktig fond til riktig tid. Privatpersoner er notorisk dårlig til dette, sier Wood.

Kanadieren har 40 år med erfaring innen investeringer og forvaltning. Han har blant annet vært porteføljeforvalter, forretningsutvikler og administrerende direktør for Storebrand Fondene AS.

Så hvordan lykkes du med langsiktig sparing? Wood har fire enkle råd som gir deg et godt utgangspunkt for å oppnå god avkastning:

Velg riktig risiko, fordel risikoen, unngå timing og hold strategien.

Infografikk_investeringsstrategi
UTÅLMODIGE: Investorer er for ofte utålmodige og selger når markedet faller og kjøper seg inn for sent når markedet stiger, forteller investeringsleder Robert Wood. Illustrasjon: Storebrand

Her forklarer Wood de fire rådene:

1. Velg riktig risiko

Først må du sikre deg at du tåler risikoen du tar. På kort sikt kan verdien på aksjene dine gå opp og ned, men over tid er det forventet at du får betalt for risikoen du tar.

– Risiko handler om hvor stor andel aksjer du har av den totale porteføljen din. Jo høyere aksjeandel, jo høyere risiko, sier Wood.

Den største faren er å overvurdere egen risikoevne. Du tror du tåler store svingninger, men så selger du likevel i nedgangstider. Derfor bør du spørre deg selv hvorfor du sparer og hva du sparer til.

– Er det langsiktig sparing, som til pensjon eller å hjelpe barn inn på boligmarkedet når de blir eldre, tåler du høyere risiko.

Du kan få hjelp av en rådgiver til å velge riktig risiko for deg. En rådgiver sitter på historiske tall og kan fortelle deg hvor store svingninger vi kan forvente å få i fremtiden.

2. Spre risikoen

Etter du har valgt risiko, må du finne måter å spre den på. Da reduserer du risikoen uten at du nødvendigvis reduserer avkastningen over tid.

Det er lett å glemme, men all informasjon som er kjent er allerede priset inn i markedet.
– Robert Wood, investeringsleder i Storebrand

– Investerer du alle pengene dine i én norsk aksje, tar du en kjemperisiko. Du kan velge å spre den i flere norske aksjer, men da er du raskt veldig eksponert for oljeprisen og hvordan det går i norsk økonomi, sier Wood.

Løsningen kan være å spre den enda mer ved å investere i globale aksjefond og fond i utviklingsland.

3. Unngå timing

Mange investorer lar seg påvirke av presseoppslag om børsuro, og selger når aksjer er billige. Du bør basere deg på hva du vet, ikke på hva du føler. Spør deg selv om du vet mer om markedet enn alle finansanalytikerne som jobber med dette.

– Det er lett å glemme, men all informasjon som er kjent er allerede priset inn i markedet. Så lenge du har valgt riktig risiko og tidshorisont, bør du holde deg til planen din.

Det kan være fristende å selge seg ut når det går dårlig, men vanskelig å vite når du skal gå inn igjen. Da er det kanskje bedre å bli værende.

– Siden vi ikke vet når markedet går ned, bør du i utgangspunktet tenke på den langsiktige utviklingen og  ikke på hva som skjer akkurat nå, sier Wood.

4. Hold deg til strategien

En investeringsstrategi er lite verdt om du ikke bruker den. Derfor bør du legge en plan og holde deg til den. Endrer du planen din underveis, styrt av hvilken vei pilene til børsen peker, er det ifølge Wood trolig en dårlig plan i utgangspunktet.

– Hvis du føler du må se på investeringene dine hver dag, har du antagelig valgt feil strategi. Noen ønsker fart og spenning for pengene, og det er helt greit. Men da er det spekulasjon, og ikke langsiktig sparing, sier han.

Det kan likevel oppstå grunner til å revurdere strategien din, påpeker Wood.

– Den økonomiske situasjonen din kan endre seg underveis. Personlige omstendigheter kan gjøre at risikoviljen din forandrer seg, men du bør ikke la deg styre av markedsutviklingen, sier han.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastning kan bli negativ som følge av kursfall.