Hvordan slår norske aksjeplukkere børsen år etter år?

Skal du velge aktive eller passive fond? Storebrand-forvalter Hans Thrane Nielsen viser hvordan aktive forvaltere har lykkes i å plukke norske vinneraksjer over tid.

Aksjefond har vist seg som en svært fornuftig sparemåte for langsiktig sparing. Men det finnes flere måter å investere i fond på.

Du kan velge mellom indeksfond, faktorfond og aktiv forvaltning, hvor forvalteren forsøker å velge de aksjene som kommer til å stige mest i verdi.

Hva har historisk gitt deg mest avkastning?

Det norske aksjemarkedet har vist seg som velegnet for aktiv forvaltning. De norske, aktivt forvaltede aksjefondene slår nemlig indeks med klar margin, konkluderte Forbrukerrådet etter å ha analysert 20 år med børshistorikk. Konklusjonen i denne omfattende undersøkelsen fra 2018, er ikke den samme for globale fond. 

Hva er det som gjør at norske forvaltere kan slå markedet år etter år?

– Alle har slått indeks

Vi spurte Hans Thrane Nielsen, som har plukket norske vinneraksjer for Storebrand siden 1999.

Han er et godt eksempel på en forvalter som regelmessig slår børsen: Hvis vi regner resultatene til aksjefondet hans – Storebrand Norge I – i femårsperioder, har han oppnådd meravkastning i 221 perioder, mens han har tapt mot markedet i kun 25. En periode løper for eksempel fra 28. februar 2010 til 28. februar 2015 og en annen fra 31. mars 2010 til 31. mars 2015.

– Alle våre norske aksjefond har slått sin referanseindeks med betydelig margin siden oppstart, sier han.

I tillegg til sitt eget aksjefond, som er rettet mot institusjonelle kunder, sikter han til fond som Storebrand Norge, Storebrand Vekst og Storebrand Verdi, med hovedsakelig norske aksjer (se oversikt nederst i saken).

Halvparten av norske selskaper blir ikke fulgt jevnlig av analytikere, mens andre selskaper bare blir fulgt av én eller to analytikere. Det gir oss store muligheter.
- Hans Thrane Nielsen, forvalter i Storebrand

Syvdobling

I Forbrukerrådets rapport kommer det fram at de aktive fondene i snitt ga 0,86 prosent årlig meravkastning etter kostnader, sammenlignet med de passive indeksfondene.

Thrane Nielsen og hans kolleger har levert enda bedre.

Etter å ha trukket fra forvaltningsgebyret, har han i snitt gitt kundene sine 10,80 prosent årlig avkastning.

i

Hva er forskjellen mellom indeksfond og aktivt forvaltede fond?

  • Indeksfond: Forvalterne til indeksfond skal gi deg samme avkastning som fondets referanseindeks. Også kalt passive fond. Forvalteren skal ikke vurdere selskapene, men kun investere i de selskapene som inngår i fondets referanseindeks. Denne jobben er mye enklere enn jobben til en aktiv forvalter, og derfor er forvaltningshonoraret også lavere enn honoraret til et aktivt fond.
  • Aktive fond: Forvalterne til aktive fond prøver å slå markedet ved å plukke selskaper som er rustet til å ha god inntjening i fremtiden. Å slå markedet vil si at fondets avkastning er høyere enn den generelle økningen til referanseindeksen fondet følger.
  • Faktorfond: Dette er en slags mellomting mellom et aktivt og et passivt fond. Her er forvalternes jobb å lage modeller som velger ut aksjene som det skal investeres i. Når modellene er utviklet, er forvalternes jobb å løpende justere dem. Disse fondene ligger derfor også i pris mellom aktive og passive fond.

Hvor mye blir det over tid?

Totalt har Thrane Nielsen levert en avkastning på 689 prosent siden 1999. I samme periode har et indeksfond som speiler hovedindeksen på Oslo Børs gitt en avkastning på 469 prosent.

Med andre ord: Penger du investerte hos Thrane Nilsen i 1999 ville syvdoblet seg i verdi frem til mai 2020 (tall oppdatert 26. mai 2020). Hadde du plassert de samme pengene i et indeksfond, ville verdien knapt ha femdoblet seg i perioden.

Hans-Thrane-Nielsen-800px-web
THRANES METODE: Hans Thrane Nielsen er én av fire aktive forvaltere som jobber med norske aksjefond i Storebrand. Hans spesialfelt er finans, energi og shipping. Foto: Storebrand

Plukker vinneraksjer og slår markedet

Hva skal egentlig til for å plukke vinneraksjer og slå indeks over så lang tid?

To ting, ifølge Thrane Nielsen.

– Du må ha et marked med feilprising, og du må ha en måte å fange det opp på, sier han.

Ifølge forvalteren ville han selv bedt kundene sine investere i indeksfond dersom aksjene på Oslo børs hadde vært like gjennomanalyserte og godt priset som aksjene i New York. Det er – for han – heldigvis ikke tilfellet.

– Halvparten av norske selskaper blir ikke fulgt jevnlig av analytikere, mens andre selskaper bare blir fulgt av én eller to analytikere. Det gir oss store muligheter, sier han.

Les også: Fire råd: Slik lykkes du med langsiktig sparing

Skal man utnytte feilprisingene i markedet, er det en klar fordel med et kompetent team av aksjeplukkere. Det er i dag fire aktive forvaltere som jobber med norske aksjefond i Storebrand. Alle har sine egne spesialfelt.

– Jeg jobber med finans, energi og shipping. Det er det jeg skal være god på. Kollegene mine skal være god på blant annet IT, telekom, media, industri og konsum. For å klare dette her, må du være en del av et lag. Du vinner ikke alene, forklarer Thrane Nielsen.

Det er det samme kompetansjemiljøet som står bak, uansett hvilket av Storebrands norske fond du velger.

– Alle kunder i Storebrand har tilgang til den samme kompetansen, enten du har 100 kroner eller en milliard.

Og hvordan holder forvalterne seg egentlig oppdatert på sitt eget felt?

Nei, de sitter ikke bare foran en skjerm med regneark og regnskaper og knuser tall. Arbeidsuken består ofte av møter med direktører og banksjefer. Thrane Nielsen anslår at teamet hans har om lag 150 slike én-til-én møter hvert år.

– Å møte en administrerende direktør én gang er kanskje ikke så nyttig, men å møte den samme direktøren flere ganger årlig gjennom ti år er veldig nyttig. Slik får jeg innsikt i hvordan et selskap drives direkte fra ledelsen i selskapet, sier Thrane Nielsen og legger til:

– Det er fantastisk gøy å jobbe med norsk næringsliv. Det er så mange flinke folk.

Les også: Slik kommer du i gang med å investere

Hvilket fond passer for deg?

Ønsker du å investere i norske selskaper? Du kan gjøre et engangsinnskudd eller starte en spareavtale. Du trenger kun en hundrelapp for å komme i gang, og du har full fleksibilitet til å ta ut pengene når vil.

Storebrand tilbyr disse fire aktive norske aksjefondene (alle tall per 26. mai 2020):

1. Storebrand Norge A

• Investerer hovedsakelig i norske aksjer
• Inneholder normalt 30-40 store, mellomstore og små selskaper
• Årlig avkastning siste fem år: 4,90 prosent
• Årlig forvaltningshonorar: 1,5 prosent

2. Storebrand Vekst A

• Inneholder normalt 30-40 store, mellomstore og små norske vekstselskaper
• Vekstselskaper kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer
• Årlig avkastning siste fem år: 8,12 prosent
• Årlig forvaltningshonorar: 2 prosent

3. Storebrand Verdi A

• Inneholder normalt 25-35 store, mellomstore og små verdiselskaper
• Verdiselskaper er prissatt lavt sammenlignet med selskapets inntjening og bokførte verdier
• Årlig avkastning siste fem år: 4,50 prosent
• Årlig forvaltningshonorar: 2 prosent

4. Storebrand Norge Fossilfri A

• Investerer hovedsakelig i aksjer notert på Oslo børs
• Avstår fra å investere i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje- og gassutvinning og annen relatert virksomhet
• Er under 5 år gammelt
• Årlig forvaltningshonorar: 1,5 prosent

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastning kan bli negativ som følge av kursfall.