Jakob Vardal og Arne Fredrik Haastein

12 kjappe om aksjesparekonto

Har du fortsatt ikke opprettet en aksjesparekonto – eller sitter du med ubesvarte spørsmål? Her er svar på 12 av de vanligste spørsmålene vi får.

Aksjesparekonto er en konto for alle som sparer – eller planlegger å spare – i aksjer og aksjefond. Du kan selge og kjøpe aksjefond og aksjer og uten å betale skatt av gevinster underveis. Da får du et større beløp å reinvestere – noe som igjen gir en høyere forventet avkastning. Skatt betaler du først den dagen du tar avkastning ut av kontoen. Innskuddet kan du når som helst ta ut, helt skattefritt.

Her svarer våre spareeksperter Jakob Vårdal og Arne Fredrik Håstein (bildet) på 12 av de vanligste spørsmålene fra våre kunder.

1. Kan jeg flytte mine eksisterende aksjefond og enkeltaksjer over til en aksjesparekonto?

Ja. Ut 2019 kan du flytte dine aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto uten å betale skatt på gevinsten nå. Dette kaller vi i bransjen en «skattegave». Sitter du med dyre og dårlige aksjefond, kan du nå flytte disse til en aksjesparekonto. Etter å ha gjort dette, står du fritt til å plassere pengene i nye, bedre og mer bærekraftige aksjefond.

Hvis du ønsker å flytte aksjefond til aksjesparekonto før utgangen av 2019, så er fredag 20. desember siste frist for å melde flytting dersom du allerede har aksjefond i Storebrand. Hvis du ønsker å flytte fond som du har hos en annen leverandør, er fristen for flytting til Storebrand 30. november.

2. Hvem bør flytte sine aksjefond og aksjer til aksjesparekonto?

Nesten alle som eier aksjefond og aksjer privat bør flytte disse til aksjesparekonto. Spesielt gunstig er det for de som sitter med store urealiserte gevinster i et aksjefond eller en aksje de gjerne vil bytte ut. Men også kunder som sitter med gode aksjefond bør flytte fondene til aksjesparekonto. Det kan jo hende at dagens vinnerfond blir taperfond om noen år. I en aksjesparekonto er pengene skjermet for skatt så lenge de står på konto, og du kan flytte sparepengene til andre aksjefond uten at det utløser gevinstskatt.

Unntaket er kunder som sitter med aksjefond og aksjer som har falt i verdi. Da er det ikke sikkert at det vil lønne seg å flytte disse fondene og aksjene over i en aksjesparekonto, siden du da ikke vil få realisert tapet der og da.

3. Er det riktig å betegne utsatt skatt som en «skattegave»?

Ja, vi mener det. Når du flytter aksjene og aksjefondene dine til en aksjesparekonto, slipper du å skatte av gevinsten nå. Denne flyttemuligheten gjelder kun frem til 31.12.2019.

Når aksjer og aksjefond er trygt inne på aksjesparekontoen, kan du fritt bytte aksjer og aksjefond uten å skatte av gevinsten for hvert bytte. Du skyver dermed skatten foran deg og kan dermed fortsette å få avkastning på hele sparebeløpet ditt. På lang sikt vil det være lønnsomt å utsette skatten, og dermed ha mer penger investert i aksjefond, enn å betale skatten løpende og ha et lavere beløp investert. Dette forutsetter riktignok at aksjefondene dine slår risikofri rente i investeringsperioden (mer presist: at avkastningen i aksjefondene over tid overstiger det økte skjermingsgrunnlaget du ville fått ved å reinvestere en beskattet avkastning). All historikk viser at aksjemarkedet over tid slår banksparing.

Les også: Slik får du pengene dine til å vokse

Merk også at du kan ta ut opprinnelig innskutt beløp og et skjermingsfradrag helt skattefritt. Det er først når du tar ut avkastningen du må betale gevinstskatt (p.t 30,59 prosent).

Du kan lese mer om skjermingsfradrag på skattetatens hjemmesider

Les også: Aksjesparekonto blir en skattegave

4. I dag er det også kun skatt på avkastningen – så hva er egentlig forskjellen?

Forskjellen ligger i at du kan ta ut beløpet du opprinnelige investerte – uten å betale skatt. Du skatter først når du tar ut avkastningen. Med andre ord; har du satt inn 100.000 kroner og har en gevinst på 50.000 kroner, kan du ta ut 100.000 kroner uten å betale skatt. Du skatter kun av gevinsten på 50.000 kroner – når du tar disse ut av kontoen.

Illustrasjon_ASK (003)
UTNYTT FLEKSIBILITETEN OG INVESTÉR SOM PROFFENE: Nå kan du ta ut beløpet du opprinnelig investerte og la avkastningen stå igjen, uten å betale skatt. Illustrasjon: Storebrand

Denne fleksibiliteten har du verken i frie fond eller på en VPS-konto.

Eier du aksjefondet direkte, er det nemlig FIFO-prinsippet som gjelder for skattlegging, altså at du alltid først selger andelen du kjøpte først. Har du gevinst på andelene du selger må du betale skatt av gevinsten, justert for skjermingsfradrag.

I en aksjesparekonto kan du ta ut innskuddet og skjermingsfradraget skattefritt. Først når gevinsten tas ut må du betale skatt. Skal du ta ut alle pengene på en gang har dette ikke noe å si. Men skal du derimot ta ut pengene gradvis, for eksempel gjennom en uttaksavtale, vil aksjesparekonto være mer skattegunstig.

5. Hva er fordelene ved å ha en aksjesparekonto i Storebrand?

I vår aksjesparekonto kan du velge mellom alle typer aksjefond, både aktivt forvaltede fond og billige indeksfond. Du kan både velge aksjefond fra Storebrand og Delphi, men du kan også velge blant over 100 andre aksjefond fra en rekke andre fondsforvaltere. Storebrand Global Multifaktor er et av flere fond du kan velge. Fondet ble kåret til Norges beste globale aksjefond av Morningstar i mars 2017.

Les også: Tre grunner til å velge aksjesparekonto i Storebrand

Du får i tillegg de mest bærekraftige fondene i markedet. I over 20 år har Storebrand jobbet med bærekraftige investeringer. Vi kvitter oss med de selskapene som ikke tenker på miljøet, og investerer mer i de mest bærekraftige selskapene. Når alternativene finnes og gir lik eller bedre avkastning, er det ingen grunn til ikke å spare bærekraftig. Vi har dessuten ingen administrasjons- eller etableringsgebyrer. Du betaler kun forvaltningskostnadene i de fondene du til enhver tid eier. Våre indeksfond har årlige kostnader på 0,2 til 0,4 prosent.

6. Hvilke fond er tilgjengelig i Storebrands aksjesparekonto?

Vi tilbyr et bredt utvalg av aksjefond fra rundt ti fondsleverandører i Norge, til sammen over 100 aksjefond. Du kan dermed enkelt flytte aksjefond du har hos andre forvaltere til en aksjesparekonto i Storebrand og eventuelt bytte disse ut med bedre og mer bærekraftige fond.

7. Jeg har både aksjefond og kombinasjonsfond i Storebrand. Kan begge flyttes til en aksjesparekonto?

Aksjefond med en aksjeandel på minst 80 prosent kan flyttes. Kombinasjonsfond med en aksjeandel under 80 prosent, kan ikke flyttes. Når du oppretter en aksjesparekonto hos oss vil du bli fortalt hvilke fond du kan flytte inn i kontoen.

Bilde-ASK-Smartere-Valg-800x350
DET ER GODE PENGER I BÆREKRAFT: Vi lurer ikke på om bærekraft skal være en del av vår forvaltning, men heller hvordan vi stadig kan ta nye steg for å beholde vår ledende posisjon. Vårt mål er å skape merverdi for kundene våre.

8. Hvem bør ikke flytte sine aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto?

Har du store, urealiserte tap på fond eller aksjer er det ikke gitt at en aksjesparekonto er det riktige valget. Har du derimot gevinst på aksjer eller aksjefond er det utelukkende fordeler knyttet til overføring til en aksjesparekonto. Dyre og/eller dårlige fond kan du nå enkelt bytte ut, uten at det utløser skatt.

Er du en av dem som ikke vil røre fondsandelene og/eller aksjene dine før du en gang i fremtiden selger alt og tar ut hele saldoen, vil du ikke oppnå en «gevinst» ved å flytte til en aksjesparekonto.

9. Kan jeg ha flere aksjesparekonti under ett og samme navn?

Ja, du kan ha flere aksjesparekonti – og du kan ha en aksjesparekonto i ditt barns navn. I Storebrand jobber vi for å få på plass en løsning som gir rom for flere aksjesparekonti per fødselsnummer. Under følger regelverket for barn, gaver og arv.

 • Barn: Du kan opprette en aksjesparekonto i ditt barns navn, og overføre aksjefond dit innen tidsfristen.
 • Gaver: En aksjesparekonto kan gis som gave så lenge hele aksjesparekontoen overføres samlet. Da overføres kontoen med de skattemessige fordelene som allerede ligger i den, såkalt skattemessig kontinuitet.
 • Død/arv: Ved død kan aksjesparekontoen overføres med skattemessig kontinuitet til én arving. Hele aksjesparekontoen må imidlertid overføres.

10. Kan jeg både ha enkeltaksjer og aksjefond i Storebrands aksjesparekonto?

I en aksjesparekonto kan du ha både aksjer og aksjefond. Storebrand tilbyr i sin løsning fond fra Storebrand, Delphi og andre selskaper. Disse fondene utgjør over 80% prosent av alle aksjefond i Norge (basert på volum). Nye fond vil tas inn ved behov. Per i dag kan du ikke overføre enkeltaksjer til Storebrands aksjesparekonto.

Har du aksjer med gevinst hos en annen leverandør, anbefaler vi at du etablere en aksjesparekonto for aksjer hos den leverandøren. Du kan når som helst slå sammen aksjesparekonti, og det er ingen vesentlig ulempe å ha flere konti.

11. Hvorfor bør jeg flytte aksjene mine fra VPS til en aksjesparekonto?

Det er flere gode grunner til å flytte det du i dag har på din VPS til en aksjesparekonto.

 • Fleksibilitet – du kan bytte fond i aksjesparekontoen uten å realisere gevinst.
 • Du kan ta ut innskutt beløp uten å betale skatt og la avkastningen stå igjen.
 • Frem til 31.12.2019 får du en «skattegave» fra staten. I denne perioden kan du flytte dine aksjer og aksjefond uten å betale skatt på gevinsten nå. Du har nå anledningen til å bytte ut dine dyre og dårlige fond.

12. Hva med oss om ikke har aksjer eller aksjefond? Skal vi bare droppe det?

Det er lurt å spare! Da kan aksjesparekonto være ett godt alternativ. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg til å finne en spareløsning som passer for deg.

i

FAKTA OM AKSJESPAREKONTO

Gjelder for aksjer og aksjefond med en aksjeandel på minst 80 %.

 • Aksjesparekontoen lar deg spare i aksjer og aksjefond, og du trenger ikke å skatte av gevinsten før du tar pengene ut av kontoen. Du kan altså bytte fra ett fond til et annet, uten å måtte skatte av gevinsten.
 • Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet skattefritt, og la gevinsten stå igjen.
 • Du må betale skatt, men ikke før du tar gevinst ut av aksjesparekontoen. Skatten på gevinstuttak har en skattesats på 31,68 prosent i 2019.
 • I en overgangsperiode vil du kunne flytte aksjefond og aksjer til en aksjesparekonto, uten å måtte skatte av gevinsten.
 • Sparing på aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag. Skjermingsfradrag er et skattefritak for avkastning og utbytte opp til et visst nivå, og bestemmes årlig av myndighetene. Det betyr at du kun skatter av avkastning som overstiger skjermingsfradraget*.

*Mer om skjermingsfradrag

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.