Pensjonen din går på skinner

Visste du at T-banevognene i Oslo er laget av 95 prosent resirkulerbart materiale? Vi investerer i selskapet som har laget dem, fordi vi tror det gir deg en bedre pensjon.

Hva har T-banen med pensjonen din å gjøre? Vi må rygge litt tilbake, og se på de som faktisk lager vognene – Siemens.

– Pensjonspengene spares i fond, som blant annet består av aksjer i børsnoterte bedrifter. Vi mener at T-banen er så bærekraftig, både i produksjon og bruk, at vi investerer litt av pensjonspengene dine i selskapet som produserer dem. Vi forventer at de er mer lønnsomme, og derfor tror vi at de gir deg bedre pensjon, sier leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, Matthew Smith.

Fra utelukkelse til topp 100

Siemens er i dag på Storebrands topp 100-liste over verdens mest bærekraftige selskaper. Det har de ikke alltid vært. For ti år siden hadde de blant annet store problemer med korrupsjon i selskapet.

Pensjonen din gar pa skinner_siemens_.png
ENERGIEFFEKTIVE VOGNER: Bremsing på hver stasjon produserer energi til videre kjøring. Smart, ikke sant?

– Det var såpass ille at vi valgte å utelukke dem fra våre investeringer, forteller Smith.

I 2007 startet Siemens en snuoperasjon. Ny toppsjef og store anti-korrupsjonskampanjer ga etter hvert resultater. Etter to år ble Siemens inkludert i Storebrands investeringer igjen, og i dag viser bærekraftsanalysene våre at selskapet fortjener en plass på vår topp 100-liste.

– Siemens har gradvis bygget forretningsstrategien sin rundt de fire store megatrendene de ser i verden i dag; urbanisering, demografiske endringer i befolkningen, globalisering og klimaendringer. Vi tror at selskaper som gjør dette, blir fremtidens finansielle vinnere, sier Smith.

Les også: Hva er «Gode penger»?

Bærekraft er god business

Tilbake til T-banen. Visste du at T-banevognene produserer energi når de bremser? Dette gjør at den har om lag 30 prosent lavere energiforbruk.

Anne_Marit_Panengstuen_Siemens_w800_ps_tiny.jpg
ANNE MARIT PANENGSTUEN: Konsernsjef i Siemens. Foto: Ungt Entreprenørskap

– Vi leverer bærekraftige løsninger fordi det er god business, forteller konsernsjef i Siemens, Anne Marit Panengstuen.

– De «grønne produktene» våre utgjør nesten halvparten av selskapsinntjeningen vår. Dessuten sparer de oss årlig for syv ganger så mye CO2-utslipp som det Norge slipper ut i løpet av ett år. Noe av grunnen til det er at produktene øker for eksempel effektiviteten i kraftoverføringer, reduserer energiforbruk i bygg og effektiviserer tradisjonelle industriprosesser, legger Siemens-sjefen til.

i

Fakta om Siemens

  • Siemens AG er en global aktør som utvikler høyteknologiske og innovative løsninger for industri, energi, byer og helse.
  • Siemens har mer enn 348 000 ansatte i over 200 land.
  • Siemens nettosalg globalt (2015): 708 milliarder kroner.

Les mer om Siemens arbeid med bærekraft her

Vi krever mer av næringslivet

Klimaendringer, befolkningsøkning og økt energietterspørsel presser næringslivet til å tenke nytt. Siemens er bare ett eksempel på et stort selskap som har klart å omstille seg til å bli en leverandør av bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

– Verden står overfor store utfordringer. Vi investerer pensjonen til våre 1,2 millioner kunder i fremtidsrettede selskaper som ønsker å tilpasse seg til en grønnere økonomi. Vi skal utbetale pensjon i mange tiår fremover, så vi må finne smarte selskaper som tenker langsiktig, oppsummerer Smith.

i

DETTE ER GODE PENGER

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.