Hva er sammenhengen mellom pensjon og bærekraft?

Som Norges største private pensjonsleverandør har Storebrand ett oppdrag: Å skape langsiktig god avkastning til kundene våre. Hva har bærekraft med pensjon å gjøre?

Mange tenker på smeltende isfjell og ekstremvær når de hører ordet «bærekraft». Vi tenker på pensjonspengene dine. Pensjonen din spares i fond. Gjennom våre fond kjøper vi blant annet aksjer i børsnoterte bedrifter. Vi investerer mer i de bærekraftige selskapene, som vi forventer er mer lønnsomme på sikt og gir deg bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i.

Så mye som to tredjedeler av det de ender opp med å få i pensjon, kommer fra avkastning.
- Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand

Matthew Smith, portrettfoto. Blå dress, stort smil.
MATTHEW SMITH: Leder for bærekraftige investeringer i Storebrand. Foto: Storebrand

– Å jobbe målrettet med bærekraft er en strategi vi har valgt for å ta best mulig vare på våre 1,1 millioner kunders spare- og pensjonspenger, sier Matthew Smith.

Han er leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, og er overbevist om at bærekraft og bedre langsiktig avkastning henger tett sammen. Store internasjonale studier peker i samme retning.

– Fremtidens finansielle vinnere er de selskapene som tar bærekraft på alvor. Bedriftene som lar det gjennomsyre hele organisasjonen, og ser verdien av det. Vi investerer ikke i bærekraftige selskaper for å være snille – vi gjør det fordi vi tror det lønner seg, fortsetter Smith. 

Les også: Hva er «Gode penger»?

Satser på bedrifter som ser muligheter

Storebrand har Nordens ledende miljø på bærekraftige investeringer. Vi har derfor en unik mulighet til å heie frem og investere i bedrifter som er forberedt på de store globale utfordringene knyttet til bærekraft. Bedrifter vi tror er fremtidens vinnere.

– Som pensjonsleverandør må vi tenke langsiktig. Det er det bærekraft handler om. Vi har kunder som skal få utbetalt pensjonen sin om alt fra to til 50 år. Så mye som to tredjedeler av det de ender opp med å få i pensjon, kommer fra avkastning. Denne avkastningen antar vi vokser på best mulig måte ved å investere i bærekraftige bedrifter, utdyper bærekraftseksperten.

i

DETTE ER GODE PENGER

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»

«Gode penger» i over 20 år

– Storebrand har jobbet i over 20 år med bærekraftige investeringer, og er én av svært få kapitalforvaltere i Norden som har en egen avdeling med analytikere på bærekraft. Nå ser vi at stadig flere aktører følger etter, og det er bra. Jo flere som er opptatt av en bedre verden å pensjonere seg i, jo bedre.

Les også: Møt Matthew, en detektiv i Storebrand

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.