Åtte tips for å sikre huset ditt hvis vårflommen kommer

I år er det stor sannsynlighet for stor vårflom flere steder i landet. Slik bør du forberede deg.

– Etter lange vintermåneder med lite snø i store deler av Norge, tenker vi ikke så mye på vann fra snøsmelting. Men i fjellet og i nord er det svært mye snø som skal smelte de neste ukene. Smeltevannet skal finne veien ned til havet gjennom folkerike områder. For deg som eier hus eller hytte, er det lurt å tenke over om vannet kommer forbi, sier Shazad Rafiq, skadesjef for Eiendom i Storebrand.

Ifølge varsom.no er det per 14. mai 2020 stor og fortsatt økende sannsynlighet for stor vårflom i Nord-Norge. Også i Sør-Norge er sannsynligheten fortsatt stor og økende i elver som har en vesentlig andel av dreneringsområdet over 700-800 moh.

Det viktigste grunnlaget for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom er snømengdene. Basert på nedbør- og temperaturdata fra Meteorologisk institutt tilbake til 1958, har NVE beregnet snømengder for hele landet. På landsbasis er 2020 så langt det mest snørike året siden 1958.

Les også: Er det penger å spare på å samle forsikringene dine?

shazad_rafiq_storebrand_113441-800px-tiny
MYE SNØ: Skadesjef for Eiendom i Storebrand, Shazad Rafiq, sier at en snørik senvinter i fjellet gjør risikoen for vårflom svært stor. Foto: Storebrand

Store snømengder

Inger Karin Engen, hydrolog ved flomvarslingstjenesten i NVE, har uttalt til varsom.no at det i år er uvanlig store snømengder mange steder, men spesielt mye i Nord-Norge, i Trøndelag og i Sør-Norge.

Ifølge skadesjef Rafiq i Storebrand er det som regel ikke er noe problem at snøen smelter, da det gjerne skjer gradvis over tid. Problemene oppstår dersom denne snøen smelter i løpet av kort tid – spesielt om det kommer en lengre periode med varmt vær og nedbør.

– Vi oppfordrer derfor alle privatpersoner til å jobbe med skadeforebyggende tiltak for å redusere faren for skade på egen eiendom, sier han.

Vannet trenger plass for å renne vekk – møter det hindringer, lager det oversvømmelser eller begynner å grave.
- Shazad Rafiq, skadesjef i Storebrand

Smeltevann kan gi problemer

Det er ikke bare de som bor nær store vassdrag som er utsatt for flomsituasjoner. En kombinasjon av smeltevann og regn kan også føre til lokale oversvømmelser.

Skadesjefen trekker frem at det etter en lang kuldeperiode kan bygge seg opp tykk is. Det er derfor lurt å undersøke om det ligger is som hindrer kummer og andre dreneringsveier på eiendommen din.

– Vannet trenger plass for å renne vekk – møter det hindringer, lager det oversvømmelser eller begynner å grave. Dersom snøen smelter raskt, kan det føre til problemer. Spesielt om du ikke har gjort tiltak i forkant, eller følger med når det står på, forteller han.

– Heldigvis er det ting du kan gjøre. Med enkle tiltak kan du redusere faren for en flomsituasjon betydelig, påpeker Rafiq.

Her er våre åtte beste flområd

  • Begynn med å ta deg en tur rundt på tomten din, og se om det er noen steder som er utsatt. Kanskje det er en bekk eller liknende som kan føre til problemer. Om så er, ta kontakt med kommunen, og hør om de har noen beredskapsplaner.
  • Det er viktig å sikre god vei til kummer, avløp og andre dreneringsveier rundt huset. Det har stor betydning i en situasjon med mye snøsmelting.
  • Tele i bakken gjør også at vannet ikke synker ned, dermed prøver det å finne andre veier. Om boligen din er i veien, er det lett at vannet finner veien ned i kjelleren.
  • Du kan hjelpe vannet ved å grave renner, for å lede smeltevannet vekk fra huset, eller ut av gårdsplassen.
  • Sørg for at kjellervinduer nær bakken er tette.
  • Rens takrenner og nedløpsrør, så ikke disse er tette av løv og jord fra høsten og en lang vinter. Fjern også is i takrenner.
  • Flomvarselet kan til enhver tid sees inne på flomsidene på Varsom.no, og NVE oppfordrer de som mener at de er utsatt å holde seg oppdatert ved å sjekke siden ofte.
  • Har skaden allerede skjedd? Sjekk våre råd under «Etter hendelsen» på storebrand.no

Om du ikke vet hvilke forsikringer du bør ha, eller er usikker på om du og dine er godt nok dekket, se våre alderbestemte råd på storebrand.no.

Les også: Er du ikke forsikret kan disse krypene koste deg dyrt

Koster mye hvert år

Hvert år forårsaker flom skader på hus og eiendom for millioner av kroner. Ifølge Finans Norge og Norsk Naturskadepool ble det i 2019 utbetalt 129 millioner kroner i naturskadeerstatning som følge av flom.

Under kan du se en oversikt over utviklingen i antall flomskader fra 1980 og frem til i dag. I 2019 var antallet 907 skader.

Utvikling i antall naturskader

På storebrand.no får du flere enkle tips på hva du kan gjøre før, under og etter ulike typer ekstremvær.