Åtte tips for å sikre huset ditt hvis vårflommen kommer

Store snømengder kan bli til enorme vannmasser dersom snøsmeltingen skjer sent og plutselig. Hvordan kan du forberede deg best mulig dersom du står i fare for å bli utsatt for flom?

– Etter mange måneder med mye snø og vintermørke, gleder de fleste seg til våren og lysere tider. Det er likevel noen ting det er greit å tenke over i all fryden over at snøen forsvinner, sier Shazad Rafiq, skadesjef for Eiendom i Storebrand.

Det har vært en særdeles snørik vinter, følgelig er det mye snø i fjellet. Blir det plutselig varmt, kombinert med store nedbørsmengder, ligger forholdene til rette for en skikkelig vårflom.

Også de som bor utenfor flomutsatte områder kan få store oversvømmelser lokalt.
- Shazad Rafiq, skadesjef i Storebrand

Store snømengder

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ligger det nå 30 til 50 prosent mer snø enn normalt i hele Sør-Norge, mens det i enkelte lavereliggende områder ligger mer enn tre ganger så mye snø enn hva som er vanlig, skriver yr.no.

shazad_rafiq_storebrand_113441-800px-tiny
MYE SNØ: Skadesjef for Eiendom i Storebrand, Shazad Rafiq, sier at en snørik vinter, slik det har vært i år, øker sjansen for vårflom når snøen smelter i fjellet. Foto: Storebrand

Skadesjefen sier videre at det som regel ikke er noe problem at snøen smelter, da det gjerne skjer gradvis over tid.

Problemene oppstår dersom denne snøen smelter i løpet av kort tid, noe det kan se ut til at den gjør i år. Spesielt om det kommer en lengre periode med varmt vær og nedbør.

– Vi oppfordrer derfor alle privatpersoner til å jobbe med skadeforebyggende tiltak for å redusere faren for skade på egen eiendom. I år er det spesielt Sør- og Østlandet som er utsatt på grunn av de store snømengdene, men også de som bor utenfor flomutsatte områder kan få store oversvømmelser lokalt, sier Rafiq.

Les også: Nå er det mer lønnsomt å bruke bilforsikringen

Smeltevann kan gi problemer

Det er ikke bare de som bor nær store vassdrag som er utsatt for flomsituasjoner. I år kan en kombinasjonen av smeltevann og regn føre til lokale oversvømmelser.

Vannet trenger plass for å renne vekk – møter det hindringer, lager det oversvømmelser eller begynner å grave.
- Shazad Rafiq, skadesjef i Storebrand

Skadesjefen trekker frem at det etter en lang kuldeperiode har bygget seg opp tykk is mange steder i landet. Det er derfor lurt å undersøke om det ligger is som hindrer kummer og andre dreneringsveier på eiendommen din.

– Vannet trenger plass for å renne vekk – møter det hindringer, lager det oversvømmelser eller begynner å grave. Dersom snøen smelter raskt, kan det føre til problemer. Spesielt om du ikke har gjort tiltak i forkant, eller følger med når det står på, forteller skadesjefen.

– Heldigvis er det ting du kan gjøre. Med enkle tiltak kan du redusere faren for en flomsituasjon betydelig, påpeker Rafiq.

Her er våre åtte beste flområd

  • Begynn med å ta deg en tur rundt på tomten din, og se om det er noen steder som er utsatt. Kanskje det er en bekk eller liknende som kan føre til problemer. Om så er, ta kontakt med kommunen, og hør om de har noen beredskapsplaner.
  • Det er viktig å sikre god vei til kummer, avløp og andre dreneringsveier rundt huset. Det har stor betydning i en situasjon med mye snøsmelting.
  • Tele i bakken gjør også at vannet ikke synker ned, dermed prøver det å finne andre veier. Om boligen din er i veien, er det lett at vannet finner veien ned i kjelleren.
  • Du kan hjelpe vannet ved å grave renner, for å lede smeltevannet vekk fra huset, eller ut av gårdsplassen.
  • Sørg for at kjellervinduer nær bakken er tette.
  • Rens takrenner og nedløpsrør, så ikke disse er tette av løv og jord fra høsten og en lang vinter. Fjern også is i takrenner.
  • Flomvarselet kan til enhver tid sees inne på flomsidene på Varsom.no, og NVE oppfordrer de som mener at de er utsatt å holde seg oppdatert ved å sjekke siden ofte.
  • Har skaden allerede skjedd? Sjekk våre råd under «Etter hendelsen» på storebrand.no

Om du ikke vet hvilke forsikringer du bør ha, eller er usikker på om du og dine er godt nok dekket, se våre alderbestemte råd på storebrand.no.

Les også: Ferie uten reiseforsikring kan ruinere økonomien din

Koster mye hvert år

Hvert år forårsaker flom skader på hus og eiendom for millioner av kroner. Tabellen under viser kostnad i 1000 kr for meldte skader per skadeårgang for naturskadepoolen – det vil si alle de norske forsikringsselskapene.

Poolen deler mellom selskapene, slik at alle får en andel av skadene basert på markedsandel, uavhengig av hvilke selskaps kunder som har blitt rammet. 

I tabellen er flomskader markert i gult. Tabellen viser at det varierer mye fra år til år, med tanke på hvor mye som utbetales.

– Meldte flomskader for 2017-årgangen utgjør så langt omlag 405 millioner kroner for alle de norske forsikringsselskapene. Snittet per årgang for de siste 10 årgangene, er 300 millioner kroner. Basert på siste ti års historikk, forventer vi å betale ut i underkant av 10 millioner kroner i året til flomskader, sier Petter Hansen, leder for Analyse og Aktuar i Storebrand forsikring.

På storebrand.no får du flere enkle tips på hva du kan gjøre før, under og etter ulike typer ekstremvær.

skjermbildeflomforsikring
TABELL: Tabellen viser kostnad i 1000 kroner for meldte skader per skadeårgang for alle de norske forsikringsselskapene.