Løser du verdensproblemer, kan du vel også tjene penger?

Det er premisset bak Storebrand Global Solutions – aksjefondet som løfter frem selskapene som vil løse verdens bærekraftsutfordringer.

Verden står overfor en bølge av utfordringer det ikke finnes noen enkle løsninger på.

At det ikke finnes enkle løsninger, er heldigvis ikke det samme som at det ikke finnes løsninger – og det er dette som danner grunnlaget for aksjefondet Storebrand Global Solutions.

– Navnet gjenspeiler våre ambisjoner om å identifisere og investere i selskaper som søker å løse verdens bærekraftsutfordringer, forteller fondets forvalter Philip Ripman.

Lykkes du som selskap med å møte utfordringer andre ikke klarer å nærme seg, har du også et godt potensial i markedet
- Philip Ripman, fondsforvalter Storebrand Global Solutions

– Mulighet for god inntjening

Alle selskapene i Storebrand Global Solution gis en såkalt fremtidsscore, som skal gjenspeile i hvilken grad de tilnærmer seg FNs bærekraftsmål.

– Dermed har vi snudd den tradisjonelle risikoanalysen til en mulighetsanalyse. Og i det øyner vi også muligheter for god inntjening: Lykkes du som selskap med å møte utfordringer andre ikke klarer å nærme seg, har du også et godt potensial i markedet, sier Ripman.

For eksempel peker han på hvordan Tomra-aksjen steg etter at Storbritannia annonserte at de vurderer en tilsvarende panteordning som Norge, i håp om å få bukt med plastforurensingen.

Les også: Hva er «Gode penger»?

Philip_Ripmann_7616_800px.jpg
FINNER FREMTIDENS VINNERE: Philip Ripman, fondsforvalter Storebrand Global Solutions. Foto: Storebrand

Velger de beste selskapene

Ved nyttår startet Ripman arbeidet med å legge den mer fremtidsrettede kursen for Storebrand Global Solutions. Som første grep ble fondet gjort fossilfritt, samtidig som selskaper innen vind, sol og strømnett ble prioritert.

– Det er en gradvis omlegging, i riktig retning. Videre vil vi finne selskaper som har gode ideer og løsninger innen bærekraftig forbruk, smarte byer og grønn transport, sier Ripman.

– Fremtidens vinnere

Selv om historisk avkastning aldri er en fasit for fremtidig inntjening – spesielt ikke når vi snakker om innovative selskaper med fremtidsrettede løsninger – tyder mye på at bærekraftige investeringer lønner seg.

De siste fem årene har fondet levert nærmere 17 prosent avkastning årlig, og har levert bedre enn markedet ellers både i et fem- og treårsperspektiv.

– Vi er sikre på at selskaper som tilbyr gode løsninger på verdens bærekraftproblemer, blir fremtidige vinnere – vår jobb er bare å finne dem, sier Ripman.

Les også: Exit-strategien: Veien til null kull

i

DETTE ER GODE PENGER

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 700 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker selskaper som ikke drar verden i riktig retning, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • Vi er én av få kapitalforvaltere i Norden med en egen avdeling med bærekraftsanalytikere. I over 20 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om «Gode penger»

Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning avhenger av blant annet markedet, forvalternes kompetanse, risikonivå og kostnader. Resultatutviklingen kan tidvis være negativ grunnet tap, og det kan variere betydelig i perioder. De realiserte gevinster eller tap vil derfor kunne avhenge av den faktiske tidspunktet for fondstegning eller -innløsning.