Investerer i bærekraftige bygg

Storebrand har i dag en forvaltningskapital på 620 milliarder kroner, og er med det Norges største kapitalforvalter etter oljefondet. Bærekraft står sentralt hos oss, også når vi forvalter eiendom.

– Bærekraft er en bærebjelke i vår strategi, og del av vårt DNA, sier Truls Nergaard, leder for eiendom i Storebrand. BREEAM-sertifisering har derfor en naturlig plass i selskapets eiendomsforvaltning.

Dette er BREEAM:

  • BREEAM er verdens eldste (1990), og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM, og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.
  • Formålet er med BREEAM er å motivere til bærekraftig design, og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.
  • En BREEAM-sertifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier – ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.
  • Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.
  • Med BREEAM har bransjen fått en kvalitetsreferanse som gjør det enklere å stille krav til miljø og kvalitet i bygg.Nergaard forteller at Storebrand har som mål å sertifisere hele eiendomsmassen.

– Storebrands ambisjon for nybygg er Excellent-klassifisering etter BREEAM NOR, og Very Good ved rehabilitering.

DSC02612-redigert-800px
SIKTER MOT EXCELLENT: Leder eiendom Truls Nergaard i Storebrands hovedkvarter på Lysaker som ble totalrehabilitert mellom 2006 og 2009. – Vi var forut for vår tid, og leverte bredt på miljø lenge før sertifiseringsordningen var kjent, sier Nergaard, som har en god Very Good i lomma, men sikter mot Excellent-sertifisering under BREEAM In-Use. Foto: Morten Moum

I dette arbeidet er rehabilitering av eksisterende bygningsmasse svært viktig.

– Fremtiden består slett ikke bare av nybygg, det er vel så bærekraftig å løfte eksisterende bygninger miljømessig, sier Nergaard.

Storebrands ambisjon for nybygg er Excellent-klassifisering etter BREEAM NOR og Very Good ved rehabilitering.
- Truls Nergaard, leder for eiendom i Storebrand

Som et av landets tre største eiendomsselskaper, med om lag en million kvadratmeter næringseiendom i Norge, er BREEAM In-Use et viktig verktøy til systematisk forbedring av eiendommer og forvaltningspraksis for oss i Storebrand.  

Grønn byutvikling – nytt grønt byrom

Et av våre miljøprosjekter er Vikaterrassen i Oslo. Det tradisjonsrike gateløpet er blitt gågate, samtidig som bygningsmassen er oppgradert til BREEAM-standard. En rekke butikker, restauranter og kulturtilbud holder til i nye, miljøriktige lokaler.

Oslo har som mål å bli Europas miljøhovedstad i 2019. Vi ønsker å gjøre vårt for å bidra til det, sier Nergaard.
- Truls Nergaard, leder for eiendom Storebrand

For restauratør Carl Johan Bahre, i den økologiske restauranten «Ett bord», var det naturlig å velge en bærekraftig eiendomsutvikler da restauranten skulle etableres.

– Vi står for rendyrket matglede, og det passet godt inn i vårt konsept, sier Bahre, som tilbyr kortreist og økologisk dyrket mat til gjestene – som samles rundt restaurantens ene bord med plass til 24 gjester.

IMG_8053_Tomasz Majewski-800riktig (1)
REHABILITERT: Vikaterrassen er blitt en miljøgate med et rikt shopping-, restaurant og kulturtilbud. Bygningsmassen er rehabilitert og BREEAM NOR-sertifisert. FOTO: Vikaterassen

Bahre forteller videre at rehabiliteringsprosessen bar tydelig preg av miljøtenkning.

– Vi merket det på kravene til alle leverandører i relasjon til BREEAM NOR – en gjennomtenkt bærekraftig verdikjede fra bygging, avfallshåndtering og gjenbruk. Det passer oss perfekt, sier Bahre.

For oss i Storebrand er satsingen et ledd i grønn byutvikling.

– Oslo har som mål å bli Europas miljøhovedstad i 2019. Vi ønsker å gjøre vårt for å bidra til det, sier Nergaard.

Verdens mest bærekraftige finanskonsern

At Storebrand lykkes i miljøsatsingen, er noe som legges merke til også utenfor Norge. I januar 2017 ble vi kåret til verdens mest bærekraftige finanskonsern i Global 100-rankingen, mens eiendomsforvaltningen har notert en andreplass i Europa, på Global Real Estate Sustainability Benchmark.

– Bærekraft ligger i bunnen av vår forretningsfilosofi, og reflekterer det store og langsiktige ansvaret overfor blant annet våre 1,2 millioner norske pensjonssparere, sier Nergaard.

– Vårt formål er «En fremtid å glede seg til», og vårt engasjement baserer seg på den klare sammenhengen mellom bærekraftighet og langsiktig avkastning, avslutter Nergaard.