Fra 2020 er det over og ut for oljefyring

Dette må du vite om oljetanken din – og støtten du kan få til bærekraftige alternativer.

Den 29. juni 2018 ble det klart at regjeringen innfører et omfattende forbud mot oljefyring i Norge fra 2020.

Dermed kan ikke lenger mineraloljer som fyringsolje og parafin brukes til å varme opp boliger, offentlige bygg eller næringsbygg.

– Forbudet sender et klart signal om at vi nå skal over på fornybare oppvarmingsløsninger – fossil olje til oppvarming hører fortiden til, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Ifølge regjeringens egne anslag, vil det kommende forbudet redusere det nasjonale CO2-utslippet med 340 000 tonn i året.

Les også: 5 skritt fra oljefyrt til oljefri

Tilsvarer 4-5 biler per bolig

– Vi har ventet på dette i år og dag, så dette er veldig gøy. Vi er også veldig fornøyde med at forbudet ble såpass omfattende som det ble, sier Silje Østerbø i Naturvernforbundet.

Hun er informasjonsansvarlig for Oljefri, et informasjonsprosjekt som prøver å gjøre det så lett og trygt som mulig for boligeiere å erstatte fossil oljefyring.

Vi har ventet på dette i år og dag, så dette er veldig gøy.
- Silje Østerbø, Naturvernforbundet

– I husholdninger som baserer seg på oljefyring, går det gjerne med 2 500 liter fyringsolje eller mer i året. Dette tilsvarer det årlige utslippet fra 4-5 biler, og utgjør ganske store deler av klimagassutslippene til den enkelte. I tillegg er det blitt svært dyrt å fyre på denne måten, sier Østerbø og fortsetter:

– Det at folk nå tvinges over til alternative oppvarmingskilder, gir derfor ikke bare en positiv miljøgevinst, det fører også til lavere fyringskostnader på sikt.

 Så du denne?: Bærekraftig bolig gir også bedre rente på boliglånet 

Men hva med oljetanken?

Ifølge Østerbø kan det ligge så mange som 320 000 oljetanker rundt om i norske hager og kjellere.

– Når vi holder informasjonsmøter om temaet rundt om i landet, merker vi raskt at mange bekymrer seg for disse. Og det med rette, sier hun.

Les også: Slik fjerner du oljetanken

Selv om det ikke blir forbudt å ha en oljetank eller fyrkjele fra 2020 – forbudet gjelder bare mot å bruke fossilt brensel i disse – er det mange gode grunner til å se nærmere på den gamle tanken:

– I utgangspunktet skal gamle tanker som ikke brukes, renses og fjernes – eller du kan få dispensasjon fra kommunen til å la den ligge. Noen vil kanskje også velge å bruke anlegget med biobrensel, selv om dette etterhvert også er en svært dyr fyringskilde, sier Østerbø.

Har du Boliglån fremtid? Da kan du logge deg inn i Energiportalen og beregne hvor mange kroner du kan spare ved å implementere klimatiltak i din bolig.

Nominell rente fra 2,34 prosent. Effektiv rente 2,40 prosent. Lån på 4 millioner kroner nedbetalt over 25 år. Kostnad 1 305 964 kroner. Totalt å tilbakebetale 5 305 964 kroner.

Silje_Østerbø_2_RGB_800px-tiny.jpg
PÅ TIDE: Silje Østerbø i Naturvernforbundet sier at de har ventet lenge på et forbud mot oljefyring, og poengterer at tomme oljetanker kan være tikkende miljøbomber. Foto: Newslab

Kan føre til store skader

– Det er uansett svært viktig å være klar over at slike gamle tanker, enten de er laget av stål eller plastfiber, kan være tikkende miljøbomber. Spesielt om det ikke har vært gjennomført nødvendige kontroller av tanken, slik du er forpliktet til, fortsetter Østerbø.

Gamle tanker, enten de er laget av stål eller plastfiber, kan være tikkende miljøbomber.
- Silje Østerbø, Naturvernforbundet

På gamle tanker kan det lett oppstå lekkasjer, og selv i «tomme», tanker som ikke lenger brukes kan det fortsatt ligge igjen flere hundre liter med gammel fyringsolje, forteller Østerbø:

– Om dette skulle lekke ut i grunnen, er det du som sitter med ansvaret. I tillegg til at dette kan føre til omfattende lokal forurensning i grunnen, kan det i verste fall koste deg store summer om oljen skulle sive under ditt eget eller naboens hus. Vi har sett flere skrekkeksempler på dette, der forsikringen heller ikke dekker skadene.

Les også: Det lønner seg å tenke «grønt» når du pusser opp

Gode støtteordninger

Fyrer du fortsatt med olje, har du altså fortsatt et par år til du må finne et alternativ. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Espen Sletvold i Enova – som gir støtte til investeringer i bærekraftige oppgraderinger av hjemmet – kan det være smart å hoppe i det allerede i dag:

– Om du har muligheten til det, er det best å bytte så fort som mulig. Ikke bare er det bedre for klimaet, men det er blitt relativt dyrt å fyre med olje. De ekstra kostnadene du pådrar deg ved å fyre frem til forbudet trer i kraft, kan du spare inn ved å bytte allerede nå.

Nøyaktig hva du skal velge i stedet for oljefyring, kan imidlertid ikke Sletvold gi et helt klart svar på.

– Det finnes ikke ett fyringsalternativ som passer til alles bosituasjon. I tillegg må løsningen tilpasses den enkeltes økonomi. For eksempel er det gjerne de største investeringene som på kort sikt gir de laveste fyringskostnadene i lengden, sier Sletvold.

Om du har muligheten til det, er det best å bytte så fort som mulig. Ikke bare er det bedre for klimaet, men det er blitt relativt dyrt å fyre med olje.
- Espen Sletvold, kommunikasjonsrådgiver i Enova

Løsningen flest folk får støtte til i dag, er ifølge Sletvold varmepumper, både luft-til-vann og væske-til-vann. Velger du en ny løsning som støttes av Enova samtidig som du fjerner oljetanken, kan også fjerningen støttes med opptil 10 000 kroner.

– Enova støtter en rekke forskjellige løsninger, og hvilken som passer best for deg kan du kanskje finne ut på temasidene våre – der vi også har en fyringskalkulator som viser hva du kan spare med forskjellige tiltak.

Interessert i å spare både lommeboka og klimaet? Her får du nyttige tips for en bærekraftig hverdag.

i

Fakta om oljefyring

  • Det finnes rundt 20 000 oljefyringsanlegg i yrkesbygg og boligblokker, og i boliger anslås det rundt 60 000-80 000 oljekjeler, og 60 000 parafinkaminer
  • Rundt 320 000 oljetanker ligger nedgravd eller står i kjellere
  • Oppvarming sto for 1,2 millioner tonn CO2, av dette var 700.000 tonn fra oljefyring i 2016
  • 287 953 tusen liter fyringsolje og parafin ble solgt i 2016 Parafinkamin slipper årlig ut mer klimagasser enn 2 bensinbiler om du brenner 1200 liter. Oljekjelen tilsvarer 5 bensinbiler (ved bruk av 3000 liter)
  • 1 liter fyringsolje kan forurense 1 millioner liter drikkevann

Kilde: Oljefri.no

I tillegg til forbudet mot oljefyring i boliger, offentlige bygg og næringsbygg, sender Regjeringen på høring et forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket og midlertidige bygninger som anleggsbrakker og liknende.