Er varene du legger i handlekurven skadelige for miljøet?

Se hvilke produkter som scorer dårlig hos Forbrukerrådet, og hva du kan se etter i butikken for å gjøre gode valg for deg og dine.

Vi føler oss kanskje trygge, men det er mange produkter i norske butikker som ikke burde vært på markedet, skal vi tro Forbrukerrådet. Resultatene fra deres jevnlige og grundige undersøkelser og tester skal gjøre oss forbrukere mer opplyst på hva varene i butikken inneholder.

Visste du for eksempel at:

Stoffer som er mistenkt for å være hormonforstyrrende ville ikke utgjort en risiko dersom vi fikk dem fra kun ett produkt. Bekymringen til Forbrukerrådet er at når vi får dem fra mange ulike hverdagsprodukter, kan dette til sammen utgjøre en risiko.

Se etter miljømerkene

Hvis du ikke har tid til å holde deg oppdatert på de ulike testresultatene, hvordan kan du likevel plukke med deg varer som er minst mulig til skade for deg og din familie?

Fagdirektør for Handel hos Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, mener at det i dag er alt for vanskelig å orientere seg om hva de vanligste forbruksvarene faktisk inneholder.

– Når vi kjøper klær, elektronikk, leker og annet, er det ingen deklarering. Vi jobber derfor for at produsenter som bruker kjemikalier som er dokumentert helse- og/eller miljøskadelige, skal pålegges å informere om dette. I påvente av bedre merking, anbefaler vi å bruke Svanemerket og andre miljømerker, sier Instefjord.

Les også: 7 ting å tenke over før du brenner levende lys

Gunstein_Instefjord_Forbruker_800x.jpg
ETTERLYSER BEDRE MERKING AV VARER: Fagdirektør for Handel hos Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord. Foto: Forbrukerrådet

Forbrukerrådet skriver på sine nettsider at det finnes over 100 slike merker i norske butikker, og de har laget en oversikt over merkeordningene som finnes. Her kan du lese om hvilke krav som stilles for å få blant annet Svanemerket, EU Ecolabel (Blomsten), Ø-merket, Nyt Norge, Fair Trade og Nøkkelhullet.

Hva gjør Forbrukerrådet for å sikre at produkter kjøpt i norske butikker skal være trygge?

– Vi jobber for strengere regler. Miljødirektoratet og Mattilsynet gjør en god jobb, men vi trenger mer ressurser til overvåkning og analyser av produkter på markedet, samt mer ressurser til forskning og regelverksutvikling slik at vi kan gi enda bedre informasjon til forbrukerne, sier fagdirektør Instefjord.

Når mange mennesker velger de mest miljøvennlige løsningene, gir dette stor gevinst.
- Gro-Ellen Linnås, ansvarlig for Svanemerket i Norge

GroEllen_Foto_Milj_merking_800x.jpg
JOBBER FOR ØKT BEVISSTHET BLANT FORBRUKERNE: Ansvarlig for Svanemerket i Norge, Gro-Ellen Linnås. Foto: Miljømerking i Norge

– Mulig å endre forbrukervanene

Svanemerket er det offisielle miljømerket i hele Norden, og det best kjente miljømerket vi har. Kommunikasjonsrådgiver Gro-Ellen Linnås sier vi kan føle oss trygge på at produktene som er svanemerket ikke inneholder hormonforstyrrende stoffer eller andre stoffer med svært skadelige egenskaper. Svanemerkede produkter er altså dokumentert gode valg for helsa og miljøet. 

– Ofte blir vi fortalt at det ikke spiller så stor rolle hva vi gjør som forbrukere eller hva vi smører på huden vår, for det er jo så lite i den store sammenhengen. Men ser vi på summen av alle hverdagsvalgene, spiller det likevel en stor rolle. Når mange mennesker velger de mest miljøvennlige løsningene gir dette stor gevinst, sier Gro-Ellen Linnås.

i

Råd for å unngå helse- og miljøfarlige stoffer

  • Kjøp produkter merket med Svanen eller Blomsten, dersom det finnes.
  • Spør i butikken om produktet inneholder helse- eller miljøskadelige stoffer. Du har krav på svar.
  • Les på Erdetfarlig.no for å finne ut hvilke verstingstoffer som kan forekomme i produktet.
  • Kjøp leker som er CE-merket.
  • Vask alltid klær før bruk.

Kilde: Miljømerking i Norge

Denne artikkelen er levert med bruksrett via Medialounge. Alle rettigheter reservert.