Velger pensjon fremfor lønn

– Konkurransen om de flinkeste hodene er sterk. Da gjelder det å følge med i timen – også når det gjelder pensjon, sier daglig leder Jonas Höfde i Devoteam Fornebu Consulting.

Bedriften Höfde leder har i flere omganger justert opp pensjonsordningen for sine ansatte.

To ganger de siste fire årene har konsulentselskapet Devoteam Fornebu Consulting holdt lønnen flat og brukt pengene på å styrke de ansattes pensjonsavtale. Det vil de fortsette med, skriver Dagens Næringsliv 12. mai 2017. Konsulentbedriften i Oslo er en av ca 20 000 bedrifter som har sin pensjon i Storebrand.

Devoteam bruker over fire millioner kroner i året på pensjon- og forsikringer til de 75 ansatte.
- Storebrand

– Pensjon er gradvis blitt viktigere. Det henger sammen med økt bevissthet blant de ansatte. Både hos seniorrådgiverne, men vi ser også at de yngre allerede i sin første jobb er opptatt av pensjon, sier daglig leder Jonas Höfde til Dagens Næringslivs reporter, som har vært flue på veggen under et møte mellom bedriften og Storebrands bedriftsrådgiver Terje Berger-Nilsen.

Statistikk hentet fra Storebrands kunder viser at det er store forskjeller på pensjonsordningene i ulike bransjer. De beste ordningene finner man i finans- og oljesektoren, mens frisører, hotell- og restaurantarbeidere og ansatte i andre tjenesteyrker har de laveste satsene.

Slår bransjestandarden

Devoteam sparer et beløp tilsvarende seks prosent av lønnen opp til 657 00 kroner (7,1 G) og ni prosent på lønn over dette nivået for sine ansatte. Det er godt over snittet i konsulentbransjen.

Mange kommer til å leve svært lenge, og ønsker en god alderspensjon. Da må de ansatte sette seg inn i de avtalene de har.
- Terje Berger-Nilsen, bedriftsrådgiver i Storebrand

– Selskapet bruker nå over fire millioner kroner i året på pensjon- og forsikringer til de 75 ansatte. Det er den største kostnaden etter lønn og bonus. Det viser at de prioriterer dette høyt, sier rådgiver Berger-Nilsen. Selskapet har også svært gode personalforsikringsordninger: Uførepensjon, dødsfallforsikring samt helseforsikring.

Les også: Tåler du å miste halve inntekten din? Slik kan det å bli ufør ramme deg som leder

De ansatte må selv ta ansvar

I 2014 åpnet regjeringen for at bedriftene kan gi de ansatte høyere innskuddssatser. Mange bedrifter har siden da benyttet anledningen til å avvikle kostbare ytelsespensjonsordninger, til fordel for innskuddspensjon.

– Vi ser at bedrifter som lukker ytelsesordningene sine, ofte velger å øke sparesatsene i innskuddsordningen for å delvis matche nivået i den gamle ordningen, sier Storebrands rådgiver.

Daglig leder Jonas Hofde (til venstre) og Stbs bedriftsrådgiver Terje Berger-Nilsen_ps_tiny.jpg
TAR ANSVAR: Jonas Höfde sørger for gode pensjoner til sine ansattes. Foto: Storebrand

Han understreker at det hviler et ansvar på den enkelte arbeidstaker, selv om bedriften har valgt en god pensjonsordning.

– Det viktigste for de ansatte er at de tar tak selv. Mange kommer til å leve svært lenge, og ønsker en god alderspensjon. Da må de ansatte sette seg inn i de avtalene de har, og gjerne spare litt selv i tillegg, sier Berger-Nilsen.

Store forskjeller

Tabellen viser forskjellen på det som spares mens du er i arbeid og hva du kan forvente å få utbetalt som pensjonist.

Årlig sparing Årlig utbetaling (snitt)
Minimum 12 148 46 200
Maksimum 56 731 215 800

Forutsetninger:

  • Personen er 35 år. Lønn 700 000 kroner.
  • Minimumsordning: 2 prosent sparing fra 1 G.
  • Maksimumsordning: 7 prosent fra 0 - 7,1 G + 18,1 prosent tilleggssparing fra 7,1-12 G.
  • Innskuddspensjon fra 35 år til 67 år (det vil si ingen tjenestepensjon før 35 år)
  • Utbetalingsperiode fra 67 til 86 år (lik forventet levealder) i tjenestepensjon (det vil si at folketrygden ikke er med)
  • Lønnsvekst = inflasjon = G-vekst, dvs. ingen reallønnsvekst. Det vil si beløp uttrykt i dagens kroneverdi.
  • Forventet avkastning iht. Finans Norges' prognoser: Balansert profil med 50 % aksjer og 50 % renter gir 5,7 % i årlig forventet avkastning.
  • Nedtrappende aksjeandel siste ti år før pensjonsalder gir lavere forventet avkastning disse årene, fra 5,7 til 4,1 %.

Kilde: Storebrand

Faksimile_DN_rivekant_Velger_pensjon_fremfor_lonn.jpg
FAKSIMILE: Saken ble først publisert i DN 12.05.2017. 

Les hele saken på DN.no her (krever abonnement)