Slik investerer du overskuddet smart

Beviset på at Storebrand lykkes i å skape merverdi for kundene kom i mars 2017. Da kåret Morningstar Storebrand Global Multifaktor til det aller beste globale fondet.

«Det beste globale fondet du som nordmann kan kjøpe, er ikke fra internasjonale giganter som Fidelity eller Vanguard. Det er fra Storebrand.» Slik omtalte Finansavisen nyheten.

Det dreier seg om å finne de selskapene som er best rigget for fremtiden – de som evner å tilpasse seg en verden i endring.
- Harald Martens Holm, bærekraftsekspert i Storebrand

Plasser pengene riktig

Magnus_Gard_stb.jpg
LØNNSOMT: Bedrifter har skattemessige fordeler som private ikke har. Det innebærer at de kan motta utbytte og selge verdipapirer uten at det utløser skatt, sier Magnus Gard, leder for Storebrand Pluss.

– I dagens lavrenteklima sitter mange igjen med negativ realavkastning når bedriftens overskudd plasseres i banken, sier Magnus Gard, leder for Storebrand Pluss.

Det innebærer at kjøpekraften ikke opprettholdes over tid fordi prisveksten i samfunnet overgår bankrenten.

– Vårt mål er å hjelpe bedrifter med å investere overskuddet på en fornuftig måte for å oppnå best mulig avkastning i forhold til risikovilje, fortsetter han.

Som Norges største private kapitalforvalter har Storebrand nemlig ett mål for øyet: Å skape langsiktig, god avkastning for kundene våre.

Derfor er det lønnsomt å investere bærekraftig

– Bærekraftige investeringer dreier seg om å finne de selskapene som er best rigget for fremtiden – de som evner å tilpasse seg en verden i endring, forklarer Harald Martens Holm, bærekraftsekspert i Storebrand.

Fremtidsrettede selskaper er ofte bedre posisjonert for globale utfordringer, og det gjenspeiles i lavere risiko og høyere forventet avkastning.

Les også: Slik får du pengene dine til å vokse

For å lykkes i fremtiden er bedrifter nødt til å ta høyde for stadig strengere krav fra myndighetene og ikke minst mer bevisste forbrukere. Hvis ikke seiler de raskt akterut. Det handler om å produsere mer, for flere, med mindre ressurser.

En undersøkelse utført av Pensjonsmyndighetene i Sverige høsten 2016 viser at svenske bærekraftige fond de siste fem årene både har hatt lavere kostnader og høyere avkastning sammenlignet med "vanlige" fond. I gjennomsnitt hadde de bærekraftige aksjefondene en avkastning på 8,1 prosent, mens de vanlige fondene hadde 6 prosent.

Langsiktig, god avkastning

Storebrand forvalter pensjonen til landets største selskaper, og som Norges største pensjonsleverandør hviler det et stort ansvar på Storebrands skuldre.

– Vi er selvsagt opptatt av meravkastningen bærekraft gir kundene våre. Bærekraftige investeringer er en strategi vi har valgt for å ta best mulig vare på våre 1,2 millioner fonds- og pensjonskunder. Vi jobber for å gi dem en fremtid å glede seg til, sier Holm.

Som pensjonsleverandør skjer utbetalingene til kundene flere tiår frem i tid. Hensynet til langsiktig god avkastning er derfor desto viktigere for pensjonsselskaper.

Les også: Slik får du fradrag for sparing via bedriften

Storebrand forvalter 620 milliarder kroner på vegne av 1,2 millioner nordmenn, og er dermed Norges nest største kapitalforvalter, kun slått av oljefondet. Selskapet har siden midten av 90-tallet bygget opp en unik kompetanse innen bærekraftige investeringer, og er en av svært få kapitalforvaltere i Norden som har en egen avdeling med bærekraftsanalytikere. Dette resulterte i at selskapet i februar ble kåret til verdens nest mest bærekraftige selskap, kun slått av Siemens.

Harald_Martens_Holm_ps_width2000_tinypng.jpg
IDENTIFISERER DE BESTE INVESTERINGSOBJEKTENE: Vi har rundt 30 kapitalforvaltere som jobber for å få pengene dine til å vokse, forteller Harald Martens Holm, bærekraftsekspert i Storebrand. Foto: CF Wesenberg/Kolonihaven.no

i

DETTE BØR DU TENKE PÅ NÅR DU INVESTERER BEDRIFTENS OVERSKUDD

  1. Aksjeplassering bør plasseres gjennom aksjefond kjøpt direkte, slik at hele gevinsten faller inn under fritaksmetoden og selskapet dermed unngår skatteplikt.
  2. Renteplassering bør investeres gjennom en fondskonto, også kalt Unit Link. Fondskonto er et forsikringsspareprodukt hvor du kan kjøpe og selge fond uten at det utløser skatt.

Vårt viktigste råd: Våre Pluss-rådgivere har faglig kompetanse på sparing for bedrifter. Du får hjelp til å finne en optimal fordeling mellom renter og aksjer. Målet er å gi bedriften meravkastning i tråd med bedriftens risikovilje og tidshorisont for plasseringen.

i

Hva er et bærekraftig selskap for Storebrand?

  • Selskapenes posisjonering i forhold til globale trender. Verden er i endring. Vi tror de selskapene som tilpasser sin forretningsmodell til å produsere mer, for flere, med mindre ressurser, vil være fremtidens vinnere.
  • Bærekraftig praksis: Selskaper som håndterer miljøutfordringer, menneskerettigheter og korrupsjon, vil i større grad være rustet til å møte nye krav fra forbrukere og myndigheter.
  • Finansielt robuste selskaper: Vi investerer i selskaper som kan vise til solide økonomiske resultater. Med forpliktelser overfor våre kunder i mange tiår fremover, må vi tenke langsiktig.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.