Slik får du pengene dine til å vokse

Det blir stadig tøffere å leve godt på den pensjonen staten og arbeidsgivere sparer for deg. Pensjonsvinnerne vil være de som sparer litt ekstra til egen pensjon.

Du skal nå få se effekten av egen sparing og gevinsten avkastning kan gi deg – hvis du putter tid inn i regnestykket. Avkastning er nemlig verdistigningen, eller fortjenesten du får på pengene dine.

Derfor er avkastning din beste venn

Avkastning er hvordan pengene dine øker i verdi, fra du starter å spare til du skal bruke dem. Måten pengene blir spart på, har stor betydning for hvilken avkastning du kan forvente.

Helene (53) og Anders (63) har spart henholdsvis 2 520 og 1 000 kroner i måneden. Her er resultatet av deres sparing:

Helene_30ar_Pluss_NY.png
HELENES SPARING: I eksempelet forutsetter vi en forventet avkastning fra aksjemarkedet på 7,2 prosent etter kostnader. Inflasjon og skatt er ikke hensyntatt. Infografikk: Storebrand

I løpet av en 30-års-periode er det ikke usannsynlig at Helenes avkastning er på hele 1,7 millioner kroner. Det betyr at hun selv «bare» har innbetalt 907 200 kroner. Resten, 1,7 millioner, står avkastningen for. Totalt har hun nå 2,6 millioner kroner.

I neste eksempel kommer effekten av langsiktig sparing enda tydeligere frem. Anders startet sparingen sin 10 år tidligere. For hans del er hele 82 prosent av beløpet han har etter 40 år, avkastning!

PLUSS_Anders_40ar.png
ANDERS SIN SPARING: I eksempelet forutsetter vi en forventet avkastning fra aksjemarkedet på 7,2 prosent etter kostnader. Inflasjon og skatt er ikke hensyntatt. Infografikk: Storebrand

Men fortvil ikke; Toget har ikke gått — selv om det er kortere tid til du går av med pensjon. Ikke alle trenger pengene mest i 60-årene. Kanskje er det i 70-årene du skal oppleve mer? I så fall kan du legge til 10-15 år ekstra på tidshorisonten din.

Risikoen reduseres kraftig over tid

Aksjemarkedet har ofte store svingninger på kort sikt, men historien viser at over tid er utviklingen positiv.

Når vi kjøper aksjer eller fond, kjøper vi nemlig en andel av bedrifter som skaper verdier over tid. Vi tar med andre ord del i verdiskapningen og den økonomiske veksten når vi plasserer penger på denne måten. Er sparingen langsiktig, gir dette normalt en bedre avkastning enn om man setter pengene i banken.

Selv etter det kraftige børsfallet i 2008, gikk det ikke mer enn tre år før nivået var høyere enn hva det var før børskrakket.

Aksjemarked_kort og lang sikt 800px.jpg
TALLENES TALE: Sparing i fond passer best når du skal spare i to år eller lengre. Infografikk: Storebrand

Grafen over viser historiske hendelser som har medført store fall i aksjemarkedene. Perioder med sterke fall etterfølges imidlertid ofte av perioder med enda sterkere vekst.

Selv om den historiske utviklingen i aksjemarkedene ikke er en garanti for fremtidig avkastning, viser historien at det har lønt seg å ta risiko. Like viktig er det imidlertid å redusere sparing i aksjemarkedet, når du snart skal ta ut pengene.

Derfor vil det tryggeste være å putte pengene i banken hvis sparehorisonten din er kort.

Les også: Vi må snakke sammen ... om pengene dine

Kort oppsummert om avkastning

Børsen har slått banken med klar margin

Mediene forstyrrer lett våre langsiktige spareplaner. Når Brexit, oljekriser og andre «kriser» får mye spalteplass, er det lett å bli nervøs. Vit da at Oslo Børs har hatt en årlig snittavkastning på cirka 11 prosent de siste 30 årene. Ingen bankkonto kan matche det!

Hva gjør du når aksjemarkedet er urolig?

Har du en fast spareavtale i fond bør du puste rolig og fortsette sparingen mot ditt langsiktige mål.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.