Slik får du fradrag for sparing via bedriften

For å oppnå ønsket pensjon, er planlegging viktig. For bedriftsledere med liten tid, er Storebrand Pluss kanskje løsningen.

Som leder eller eier av en bedrift går mesteparten av tiden med til andre ting enn å sjekke hvordan det står til med pensjonen. Og slik bør det vel strengt tatt være. Men det betyr ikke at du trenger å «havne bakpå». For med Storebrand Pluss har du muligheten til å spesialtilpasse pensjonssparingen din. 

– Vi ser at disse personene ofte har behov for mer kompleks rådgivning både i kraft av deres rolle som leder i en bedrift, men også som privatperson med egne behov, sier Ole Christopher Alnæs.

Han er pensjonsrådgiver i Storebrand Pluss og jobber daglig med å rådgi bedriftsledere om hvilke grep og hensyn de bør ta når det kommer til pensjon.

Jeg har til gode å møte noen som ikke har hatt godt utbytte av en gjennomgang med en rådgiver fra Storebrand Pluss.
- Ole Christopher Alnæs, pensjonsrådgiver i Storebrand Pluss

– Temaene vi er innom er da planlegging mot alderspensjon, det å sikre seg mot uforutsette hendelser og håndtering av overskuddslikviditet – for å nevne noe. Men da disse personene som regel er ansvarlig for bedriftens kollektive pensjonsordning, er dette også en naturlig del av tematikken, forklarer Alnæs og legger til:

– Min erfaring er at ledere gjerne har en bedre forståelse av egen økonomi og pensjon enn gjennomsnittspersonen. Men jeg har til gode å møte noen som ikke har hatt godt utbytte av en gjennomgang med en rådgiver fra Storebrand Pluss.

Les også: Vi har lansert et eget rådgivningskonsept for ledere – skal gi bedre pensjonsråd

Fradrag for sparing via bedriften

Ifølge markedsansvarlig i Storebrand Pluss, Jakob Vårdal, bør bedriftsledere også vurdere om de skal justere bedriftens pensjonssparing, i tillegg til egen sparing.

Jakob_Vardal.jpg
EN REKKE MULIGHETER: Jakob Vårdal, markedsansvarlig for Storebrand Pluss, er opptatt av mulighetsrommet norske bedriftsledere har når det kommer til pensjon. Foto: Storebrand

– Ikke alle har fått med seg hvor mye man faktisk kan spare til pensjon via bedriften, og at dette er sparing bedriften får fradrag for. Skattemessig er dette gunstig.

For ledere er det også andre, mer spesielle tema, Storebrand gir råd om. For eksempel får man ikke pensjonsopptjening i Folketrygden på lønn over 657 000 kroner (7,1 G).

– Mange ledere ønsker, eller har, avtaler om førtidspensjon (gå av tidlig, journ. anm.), og trenger derfor å spare opp midler til denne perioden. Vi er også inne i en periode der en del bedrifter endrer pensjonsordning fra ytelse til innskudd, og dermed oppstår det gjerne behov for råd rundt for eksempel kompensasjoner. Tilleggspensjon utover vanlig pensjon er også et tema vi gir råd til ledere om, forteller Vårdal og legger til:

– For ledere som er bedriftseiere, er det viktig å ta standpunkt til forholdet mellom lønn og utbytte. Mange har gjerne tenkt på hvordan de skal tilpasse seg best mulig med tanke på skatt, men hvordan dette spiller inn på pensjonen sin har de færreste tenkt på. Vi hjelper med å finne riktige løsninger tilpasset kundens behov.

Ønsker du mer informasjon om hvilke muligheter du har når det kommer til pensjon – eller vil snakke med en kunderådgiver, besøk denne siden

i

Dette er Storebrand Pluss

  • Pensjonsrådgivning: Du får en personlig rådgiver som på en enkel måte gir deg oversikt over pensjonen din. Sammen setter dere opp en skreddersydd pensjonsplan som sikrer at du når dine pensjonsmål.
  • Tett oppfølging: Endringer i livssituasjonen kan påvirke din økonomiske situasjon. Dersom det skjer endringer er vi der for deg. Du kan når som helst ta kontakt med din rådgiver.
  • Nyttig informasjon: Vi forstår at pensjonsreglene kan virke komplekse – og vi holder deg derfor oppdatert på viktige tema som kan påvirke deg og bedriften din.