Lurer du på hvordan du skal administrere bedriftens pensjonsavtale?

Dette er spørsmålene Storebrands rådgivere oftest får fra bedriftskunder.

– Vi opplever at det er et stort informasjonsbehov der ute. Mange er redde for å gjøre feil, ettersom det handler om de ansattes penger, sier Morten Bühring-Dehli. 

Han er rådgiver i Storebrand, og tar daglig imot telefoner fra bedriftskunder som har spørsmål rundt administrering av pensjonsavtalen sin. Det kan dreie seg om alt fra fakturabeløp som forandrer seg til sykemeldte ansatte, og sammen med resten av rådgiverteamet i Storebrand er Bühring-Dehli godt rustet til å hjelpe. 

– Noen tenker nok også at ting går automatisk, og glemmer at de må melde fra når det skjer endringer i bedriften.

– Det er jo ikke så rart at ting som kanskje er opplagt for oss som jobber med dette ikke er like selvsagt for kundene. De fleste av dem er jo gjerne eksperter på helt andre felt. For å gjøre det enklest mulig, har vi derfor opprettet Bedriftsportalen, hvor kundene våre kan administrere alt som angår bedriftens pensjonsavtale, forklarer han. 

Les også: Dette er tingene bedriftsledere lurer på

Mange av dem som tar kontakt med Morten og kollegaene hans lurer imidlertid på mye av det samme. Scroller du ned, finner du derfor antagelig svarene på både de tingene du lurer på – og ting du kanskje ikke visste at du lurte på!

1. Hvorfor er fakturaen min høyere enn normalt?

Det kan det være ulike grunner til. I februar vil det årlige administrasjonsgebyret være lagt til på fakturaen, og ellers kan det komme av endringer i bedriften – som nye ansatte, økte lønninger, eller økte lønninger med tilbakevirkende kraft. Skjer det slike endringer i bedriften, bør du registrere dem så raskt som mulig i Bedriftsportalen

2. Hvordan finner jeg ut hva fakturaen gjelder?

Ved å logge deg inn i Bedriftsportalen. Fakturaspesifikasjoner står ikke oppført på fakturaen på grunn av personvernforordningen (GDPR).

Mest_stilte_800p_tiny
SVARENE PÅ BORDET: Rådgiver Morten Bühring-Dehli (til venstre) og Zeeshan Shah, markedsansvarlig for bedriftsmarkedet i Storebrand. Foto: Kristian S. Moen

3. Hvorfor blir vi fakturert for pensjonen til en ansatt som har sluttet i bedriften?

Det kan være så enkelt som at bedriften har glemt å melde ut vedkommende, eller skyldes at personen er sykemeldt på utmeldingstidspunktet. Alle sykemeldte må stå med i pensjonsordningen fram til de blir friske, eller frem til pensjonsalder.

Les også: Tåler du å miste halve inntekten din? Slik kan det å bli ufør ramme deg som leder

4. Hva betyr det når det står «dekket fra fond» på fakturaen?

Det betyr at hele eller deler av fakturaen er dekket av en mellomkonto – eller til gode-konto, om du vil. Der står tidligere overskytende innbetalinger fra bedriften sin side, og overskuddet av fondsmidlene der vil automatisk brukes til å dekke fremtidige fakturaer. 

5. Hvilke fakturatyper kan jeg velge mellom? Og hvordan oppretter jeg den fakturatypen jeg ønsker? 

Du kan velge mellom faktura i papirformat som sendes i posten (mot et gebyr), avtalegiro, og elektronisk faktura (EHF). Du velger ønsket fakturatype i Bedriftsportalen. Ønsker du avtalegiro må du imidlertid kontakte banken din for å få opprettet dette, mens elektronisk faktura krever at du eller regnskapsfører har lønnssystemer som har støtte for dette. 

Ettersom papirfaktura har et gebyr, og det kan oppstå problemer med avtalegiro (grunnet lønnsendringer, omkostninger osv.), anbefaler vi som regel elektronisk faktura. 

Uavhengig av hva slags type faktura du velger, finner du all fakturahistorikk inne i Bedriftsportalen.

Ny undersøkelse overrasker: – Dette er et hemmelig våpen for bedriftsledere

6. Hva er Bedriftsportalen? Og hvordan får jeg logget meg inn?

Bedriftsportalen er Storebrands hovedside for bedrifter, der du administrerer bedriftens pensjonsavtale. Her kan du blant annet melde inn en nyansatt, melde ut ansatte som slutter, melde endringer i lønn eller stillingsprosent, melde fra hvis en ansatt har vært sykmeldt i mer enn 12 måneder, og melde fra hvis en ansatt dør. Her finner du også alle fakturaer og regnskapsdokumenter, og du kan hente ut årsregnskap og bilag til årsoppgjøret. 

Du kommer deg inn i Bedriftsportalen ved å gå til storebrand.no/bedriftsportalen og logge deg inn med din personlige BankID eller med et passord. 

Mangler du tilgang til portalen, klikker du på «Ny bruker» på samme side, fyller ut skjemaet for å bestille tilgang og sender dette inn til Storebrand. Du kan også bestille tilgang til flere brukere, som for eksempel til bedriftens regnskapsfører.

7. Hvor finner jeg årsregnskapet?

Når du har logget deg inn i Bedriftsportalen, finner du årsregnskapet i fanen øverst til venstre på forsiden. Årsoppgjøret blir tilgjengelig i desember hvert år.

Les også: Erfaren reklamerådgiver: Derfor liker jeg Storebrand Pluss

8. Jeg har en ansatt som er blitt sykemeldt – hva gjør jeg?

Hvis den ansatte har vært sykemeldt i under 12 måneder, trenger du ikke å melde fra. Har den ansatte vært sykmeldt i 12 måneder eller blitt ufør, skal ikke vedkommende meldes ut av pensjonsordningen – men det er viktig at du registrerer sykemeldingen i Bedriftsportalen. 

Når vi har mottatt sykemeldingen, tar vi kontakt med den ansatte og henter inn nødvendige opplysninger, og holder deg oppdatert om sakens gang. Pensjonssparingen til den sykemeldte ansatte vil fremdeles være inkludert på fakturaen, mens uføre ansatte vil dekkes av innskuddsfritaket.

9. Hvorfor er det viktig å holde avtalen à jour?

For å sikre at de ansatte får riktig pensjonssparing og er dekket i henhold til bedriftens forsikringsavtaler.

Les også: – Bedriftsledere får flere aha-opplevelser i møte med oss

10. Hva skal det betales arbeidsgiveravgift av?

Det skal betales arbeidsgiveravgift av innbetalinger til pensjonsordningen, inkludert eventuelle innbetalinger til premie- og innskuddsfond. Arbeidsgiveravgiften er unntatt enkelte gebyrer, og hvilke gebyrer dette gjelder finner du ut i Bedriftsportalen.

11. Hva gjør jeg hvis en ansatt skal ut i permisjon?

Er det snakk om lovpålagt permisjon (i hovedsak foreldrepermisjon, førstegangstjeneste eller folkevalgt), skal den ansattes medlemskap i pensjonsordningen opprettholdes – og da trenger du ikke å melde fra i Bedriftsportalen. Er det derimot snakk om permisjoner etter avtale, er hovedregelen at den ansatte skal meldes ut av avtalen.