– Vi er mest opptatt av å gjøre det vi er gode på

Med gode pensjons- og forsikringsordninger kan medlemsbedriftene i Maskinentreprenørenes Forbund fokusere på arbeidshverdagen.

 Det er mye som er viktig på en arbeidsplass: et godt miljø, trygge rammer rundt arbeidstid og lønn og gode ordninger rundt pensjon og forsikringer.

For å sikre det siste har MEF, Maskinentreprenørenes Forbund, en fordelsavtale med Storebrand som de tilbyr til sine 2100 medlemsbedrifter.

Vi har en avtale om innskuddspensjon som medlemmene våre kan benytte seg av. Da obligatorisk tjenestepensjon kom i 2005 ønsket vi å være i forkant, og fikk forhandlet frem en avtale med Storebrand.

Dette forteller Stein Gunnes, sjeføkonom i MEF. Han er samfunnsøkonom med erfaring fra Fafo og LO, og gikk i 2003 over til «den andre siden». Gunnes har riktignok alltid jobbet med næringspolitikk.

Dette er Storebrand Fordel

Sjefsøkonom Stein Gunnes i Maskinentreprenørenes Forbund.
OPPTATT AV PENSJON: Stein Gunnes, sjeføkonom i Maskinentreprenørenes Forbund. Foto: Adam Enochsen/NewsLab

Da obligatorisk tjenestepensjon ble innført, var det Storebrand som ifølge Gunnes hadde mest å tilby.

– Vi er opptatt av å samarbeide med dem som kan gi oss det beste tilbudet. Medlemsbedriftene skal ikke måtte betale mer enn nødvendig. Med Storebrand har vi et godt samarbeid på et produkt som medlemmene våre må ha – nemlig pensjon. Det er også fint at medlemsbedriftene våre kan samle flere behov der. MEF som organisasjon har for eksempel helseforsikringsavtale hos Storebrand.

Tilbake i 2005 inkluderte MEF et punkt i tariffavtalen som sa at de ansatte skulle ha 1 prosent høyere sparing enn minstekravet i loven, som er 2 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G. Av MEF sine medlemmer er det 10 prosent som har tariffavtale.

– Vi er den eneste arbeidsgiverorganisasjonen som har tariffestet tjenestepensjon. For oss har det vært en positiv opplevelse, forteller Gunnes.

Les mer om: Innskuddspensjon – for deg som ansatt

i

Dette er Maskinentreprenørenes Forbund

  • Maskinentreprenørenes Forbund har eksistert siden 1948 og er en frittstående arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon.
  • MEF representerer over 2100 medlemsbedrifter fra hele landet. Disse sørger for at over 30 000 ansatte har en jobb å gå til.
  • Med en samlet omsetning på over 80 milliarder kroner bidrar MEF-bedriftene med betydelige skatteinntekter som blant annet finansierer skole- og helsetjenester over hele landet.
  • Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men MEF organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter.
  • MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO, men er medlem av Bygge-, anleggs- og eiendomsområdet (BAE-rådet).

Som en del av Storebrand Fordel får de ansatte personlig oppfølging, gunstige betingelser på pensjon, sparing, bank og forsikringer, god oversikt på nett og mobil, samt råd og inspirasjon. I anleggsbransjen er det ekstra viktig med gode forsikringer og avtaler, fordi bedriftene graver og bygger mye på vei og i nærheten av bygninger.

I vår bransje er vi mest opptatt av å gjøre det vi er gode på – å grave og bygge anlegg og veier.
– Stein Gunnes, sjeføkonom i Maskinentreprenørenes Forbund

– De dyre maskinene må forsikres. Det er også viktig med ansvarsforsikring som dekker eventuelle skader. Bedrifter kan gå konkurs ved å ikke ha dette når uhellet er ute.

Les også: Hvilke forsikringer bør bedriften ha?

Viktigheten av gode pensjonsordninger

Sjefsøkonomens inntrykk er at selv om medlemsbedriftene ønsker så gode ordninger som mulig, er ikke dette nødvendigvis noe alle tenker på i tide.  

– I vår bransje er vi mest opptatt av å gjøre det vi er gode på – å grave og bygge anlegg og veier. Men like viktig er det å ha alt på plass i tilfelle det skulle skje noe, sier han.

Å ha styring på økonomi, inkludert forsikringer og pensjonsordning, er generelt viktig for lønnsomheten til alle medlemsbedriftene.

– Det er argumentet vårt for å være bevisst på sine forsikringsavtaler og hvem man samarbeider med. Pensjon er krevende og endrer seg hele tiden.

Gunnes forklarer at MEF ønsker å være en samtalepartner for alle medlemmene som er opptatt av hvor de skal plassere pensjonsmidlene sine. Selv jobbet han med pensjon i LO lenge før innskuddspensjon fantes. Da var det ytelsespensjon som gjaldt – en gunstig pensjonsordning for de ansatte, hvor arbeidsgiver satt med hele risikoen. Problemet for arbeidstaker var bare at du måtte jobbe i veldig mange år hos samme arbeidsgiver for å få full uttelling.

– Mange misforsto pensjonsordningen og trodde de fikk bra pensjon, men så måtte du jobbe i 30 år for å få full opptjening. Sluttet du etter noen få år, fikk du bare små fripoliser. Summen av dette utgjorde nærmest ingenting, sier sjefsøkonomen.

Da pensjonsreformen kom i 2011 og folketrygden minsket, måtte man gjøre noe. I dag er det krav om obligatorisk tjenestepensjon, og selv om Gunnes mener at minstekravet fortsatt er lavt, er det bedre enn ingenting. Han er glad for at ytelsespensjon er avviklet.

– Arbeidslivet har endret seg og jeg har tenkt på mye på pensjon sånn sett. Jeg mener innskuddspensjon er en mye mer dynamisk og riktig måte å ha pensjon på. Ordningen bør gjøre at hver enkelt blir mer opptatt av å følge med på egen pensjon.

Med innskuddspensjon ligger en større del av risikoen hos arbeidstaker, men til gjengjeld får du også med deg alle pengene som er oppspart om du slutter i jobben. Gunnes tror ordningen gjør at mange sparer opp et større beløp til pensjon enn tidligere.

Stein Gunnes, sjefsøkonom i Maskinentreprenørenes Forbund.
VIKTIG MED STYRING PÅ ØKONOMI: – I vår bransje er vi mest opptatt av å gjøre det vi er gode på – å grave og bygge anlegg og veier. Men like viktig er det å ha alt på plass i tilfelle det skulle skje noe, sier sjeføkonom Stein Gunnes i Maskinentreprenørenes Forbund. Foto: Adam Enochsen/NewsLab

En gunstig fordelsavtale for alle bedrifter

MEF-bedriftene som har inngått avtale med Storebrand er alt fra de minste til de helt største, men flesteparten er mellomstore bedrifter med rundt 20 ansatte.

– Storebrand jobber målrettet og systematisk med medlemmene våre, og vi har statusmøte sammen én gang i året.

Som en del av pensjonsordningen til Storebrand får du tilgang til en egen bedriftsportal og en app med din egen bruker. Gunnes synes tjenesten både er tilgjengelig og oversiktlig, og liker at alt foregår digitalt.

– Det er fint å kunne kontakte Storebrand via chat-funksjonen på appen og på portalen. De er veldig behjelpelige og jeg får stort sett svar på det jeg lurer på.

Medlemmer som nærmer seg pensjonsalder blir godt fulgt opp og får god rådgiving gjennom fordelsavtalen.

– Det er kjempeviktig. Du blir også jevnlig oppfordret til å sjekke pensjonstallet ditt og til å spare mer privat, om du har mulighet til det.

i

Hva er innskuddspensjon?

  • Er du over 20 år og har minimum 20 prosent stilling, er du med i bedriftens innskuddspensjonsordning.
  • Arbeidsgiver må spare minimum 2 prosent av din lønn mellom 1 og 12 G. Arbeidsgiver kan spare inntil 7 prosent av lønn fra første krone du tjener. Arbeidsgiver kan også tilby en tilleggssparing på inntil 18,1 prosent av lønnen mellom 7,1 og 12 G (grunnbeløp i folketrygden).
  • De fleste av våre kunder med innskuddspensjon har pengene plassert i spareløsningen «Anbefalt pensjon». Her er det alderen din som bestemmer hvordan pengene plasseres. Når du er ung vil mye være plassert i aksjer. Etter hvert som du blir eldre, trappes aksjeandelen automatisk ned og stadig mer av pensjonen vil være i rentepapirer. All erfaring viser at på lang sikt er en høy andel aksjer best egnet til å sikre deg god kjøpekraft som pensjonist.
  • Du kan selv bestemme hvordan pensjonspengene investeres. Hvis du er usikker på hvordan pensjonen er plassert, eller du ønsker å gjøre endringer, logger du deg inn på dine personlige sider og velger «Pensjon».
  • Du kan starte utbetaling fra du er 62 år. Hovedregelen er at pensjonen skal utbetales til fylte 77 år, og minimum i 10 år. Hvis du dør før alle pensjonspengene er utbetalt, blir det som står igjen utbetalt til dine etterlatte.