– Rart å ikke bruke NHO-fordelene

Etter å ha satt pensjonsavtalen ut på anbud, ble det tydelig at NHO Pensjon var den beste løsningen for Ressurs Tromsø.

Svært få av arbeidsdagene til Andreas Østenrød ser like ut.

Den ene dagen sitter han i et møte med et designbyrå, den andre treffer han kanskje et regnskapsfirma eller en it-leverandør. Og parallelt med å holde i den daglige driften, forsøker han å styre en av Tromsøs eldste og største bedrifter gjennom en større omstilling.

Én fellesnevner finnes det riktig nok: Hver eneste dag er innmari hektisk.

– Ja, jeg er ingen lett mann å få tak i, humrer Østenrød.

– Denne stillingen har vist seg å være mye mer sammensatt enn jeg trodde, og arbeidsdagene mine er veldig lite forutsigbare.

Tromsprodukt_FISK6284_ps_800px_tiny
FREMTIDSRETTET: Andreas Østenrød har styrt Ressurs gjennom en større omstilling for å ruste bedriften for framtiden. Selv navnet på selskapet, som tidligere het Tromsprodukt, er nytt. – Jeg synes det er motiverende å utvikle selskapet til å bli en enda bedre versjon av seg selv, sier han. Foto: Marius Fiskum

Komplekst selskap

Bedriften det er snakk om er Ressurs Tromsø – et av Nord-Norges største miljøer innen arbeid og inkludering, med 80 ansatte og en årlig omsetning på rundt 75 millioner kroner.

For alle utenforstående kan det imidlertid være litt vrient å få grep om selskapsstrukturen.

– Vi har flere interne selskaper i tillegg til kjernevirksomheten. Men vårt samfunnsoppdrag ligger i bunn. I vår kjernevirksomhet jobber vi med blant annet kompetanseheving, karriereveiledning og integrering – med et felles mål om å få folk ut i jobb, sier Østenrød.

Pensjon er ikke så enkelt å forstå, altså, og det tror jeg de fleste er enige med meg i. Jeg synes det er krevende nok å få grep om min egen.
– Andreas Østenrød, administrerende direktør i Ressurs Tromsø

Da han tok over sjefsstolen for fem år siden, ble det tydelig at bedriften hadde behov for flere store endringer.

– Det var utfordrende å ha mange enheter som skulle fungere både sammen og hver for seg, så vi har jobbet på spreng for å utvikle Ressurs til å bli en felles enhet – et stort lag med stø kurs.

– Rart å ikke benytte seg av NHO-fordelene

Til tross for at Østenrød hadde nok av ting å henge fingrene i da han tok over roret, fikk bedriftens pensjonsordning høyeste prioritet.

– Da vi skulle snu alle steinene i selskapet, var pensjonsordningen en av de tingene jeg ville sjekke først. Vi hadde allerede pensjonsavtale i Storebrand da jeg begynte, men den gikk via en forsikringsmegler. Jeg var veldig klar på at jeg ønsket meg direktekontakt med pensjonsleverandøren, forteller Østenrød.

Ressurs er medlem av NHO Service og Handel, og har dermed tilgang til medlemsfordelen NHO Pensjon – et konkurransedyktig tilbud for både små og store bedrifter, levert av Storebrand.

– Jeg har vært en del av NHO-systemet i mange år, og visste at de har forhandlet fram en god pensjonsavtale på vegne av medlemsbedriftene. Så jeg syntes det var rart at vi ikke benyttet oss av denne muligheten.

For å sikre at han tegnet den aller beste ordningen for de ansatte, ønsket Østenrød allikevel å sette pensjonsavtalen ut på anbud.

– Vi tok en runde i markedet og var i kontakt med flere leverandører, og NHO Pensjon viste seg å være den beste løsningen for vår del.

TromsproduktFISK6166_ps_800px_tiny
ENDRINGER SOM GAGNER DE ANSATTE: Østenrød har tatt Ressurs gjennom en real snuoperasjon siden han tok over som administrerende direktør for fem år siden. Bedriftens pensjonsavtale var en av de første tingene han tok tak i. Foto: Marius Fiskum

Storebrand sikrer nattesøvnen

Østenrød forteller at det var flere grunner til at NHO Pensjon skilte seg positivt ut i jungelen av pensjonstilbud.

– Først og fremst handlet det jo om å finne den leverandøren som kunne tilby våre ansatte best mulig utvikling av pensjonskapital. Det er jo en inntektskilde vi skal leve av i mange år. Utover det var det også viktig for oss å ha en leverandør med en bærekraftig investeringsprofil – noe Storebrand kan skilte med, forteller Østenrød.

– Og så føles det helt klart gunstig å være en del av et stort system som NHO, som forhandler fram proffe avtaler.

Siden avtalen trådde i kraft i 2016, har direktøren så langt bare hatt positive erfaringer med pensjonsløsningen.

NHO Pensjon skilte seg positivt ut i jungelen av pensjonstilbud.
– Andreas Østenrød, administrerende direktør i Ressurs Tromsø

– Direktekontakten jeg har med Storebrand er veldig verdifull, ettersom det gjør at vi i mye større grad kan utvikle og tilpasse avtalen. Og ikke minst gir den meg som leder full kontroll og en veldig god oversikt.

Det å ha en forutsigbar og oversiktlig pensjonsavtale, er noe Andreas Østenrød unner alle travle ledere.

– Pensjon er ikke så enkelt å forstå, altså, og det tror jeg de fleste er enige med meg i. Jeg synes det er krevende nok å få grep om min egen. Så det at jeg jevnlig får oppfølging av Storebrand og har tilgang til en pensjonsportal som er enkel å bruke, gjør at jeg har én grunn mindre til å ligge våken om natta.

i

Fordeler med NHO Pensjon

  • Enkelt å forstå
  • Forutsigbare kostnader flere år fremover
  • Svært gode betingelser og konkurransedyktig avkastning
  • Like gode avtaler for små bedrifter som for de store
  • Kombinasjonen av Storebrand sin erfaring og NHO sin forhandlingskraft

Tromsprodukt_FISK6148_ps_800px_tiny
MENINGSFYLT: Østenrød er utdannet siviløkonom og har mange års ledererfaring fra store internasjonale selskap. – En av grunnene til at jeg valgte å hoppe av tidligere karriere var at jeg ville ha en jobb med mening. Det er veldig motiverende å hjelpe andre! Foto: Marius Fiskum 

i

Ressurs Tromsø AS

En av Nord-Norges største bedrifter innen karriereveiledning, kompetanseutvikling og inkludering, med hovedkontor i Tromsø sentrum, og interne selskaper flere steder i Tromsø. Deres viktigste arbeidsoppgave er å hjelpe folk som står i ytterkanten eller utenfor arbeidslivet ut i jobb. Dette skjer gjennom arbeidsrettede tiltak for ulike målgrupper, og gjerne i en kombinasjon av undervisning og jobbtrening i interne selskaper eller hos samarbeidspartnere i næringslivet i Tromsø. Hvert år er rundt 1600 personer innom deres ulike arbeidsrettede tjenester.