Jan-Henrik Kulberg ute i hagen med de to barna sine på trampoline i bakgrunnen.
Foto: Privat

– Vil investere i en god fremtid for barna

Jan-Henrik Kulberg gjorde et bevisst valg da han flyttet families sparepenger til bærekraftige fond i Storebrand. Da nyheten kom om brevet til Brasil, ble han rett og slett glad.

Av Anne Lindeberg
ARTIKKEL ·

– Jeg vil ikke at guttene skal ha pengene sine stående i noe som kan undergrave fremtiden deres. Vi vil heller investere i å bygge en god fremtid for barna, sier Storebrand-kunde Jan-Henrik Kulberg.

De siste årene har både han og de to yngste barna hans vist engasjement for klimasaken i demonstrasjoner og markeringer.

– Men makten som ligger i store penger, er så mye større. Brevet til Brasil gjør meg glad for å være Storebrand-kunde, sier han.

Brevet til Brasil

Storebrand har tatt initiativ til å sende et brev til Brasils myndigheter, sammen med 31 andre investorer fra ni ulike land. I brevet oppfordrer investorene Brasil til å endre sin lite klimavennlige politikk og å jobbe for å bevare regnskogen i Amazonas.

MÅLRETTET. Jan Erik Saugestad og Storebrands forvaltere jobber for å bevare og øke sparepenger kunder skal ta ut om mange år. Da er det viktig å tenke langsiktig også på risiko. Foto: Lise Risanger

For at sparepengene til Storebrands kunder skal kunne forvaltes godt, må samfunnene vi investerer i fungere også om 20 og 30 år. Derfor er bærekraftig næringsliv og grønn vekst viktig for et finanskonsern. Avskoging og tap av naturmangfold er ikke bare et miljøproblem, det vil – før eller siden – gi store økonomiske følger og påvirke finansmarkedene negativt.

– Vi har over lengre tid jobbet for å påvirke selskapene, og krever at de har en strategi for å redusere avskoging - både fra egen virksomhet og leverandører, samt at de overvåker påvirkning på regnskogen over tid. Men vi innser at det ikke er tilstrekkelig å kun jobbe opp mot selskaper som produserer eller handler med risikoråvarer, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.


Vil du spare i ekstra bærekraftige fond?


Må sikre verdiene

Derfor retter investorene nå blikket mot myndighetene og president Jair Bolsonaro. I Brasil øker avskogingen dramatisk og urfolk og miljøforkjempere er under sterkt press. For finansinstitusjoner utgjør dette også en finansiell risiko.

– Når vi tar investeringsbeslutninger, vurderer vi alltid risikoen ved å investere i selskaper i et politisk ustabilt land. Derfor er det en politisk risiko som også må adresseres. Næringsliv og myndigheter må jobbe sammen for å løse verdens store utfordringer og nå målene i Parisavtalen, oppfordrer Saugestad.

Øyvind Eggen, generalsekretær i Regnskogfondet forteller at dette initiativet ble mottatt med stående jubel hos dem og alle andre som er glad i  Brasil.

– Dette er et budskap som blir lyttet til, og er mer virkningsfullt enn når samme budskap kommer fra miljøorganisasjoner eller andre lands myndigheter for den saks skyld, sier han.

Han mener Storebrand gir enkeltpersoners mulighet for å gjøre ansvarlige investeringer en ny dimensjon.

– Kundene kan investere med en stolthet, ikke bare at pengene brukes til noe de synes er dumt, eller i et spesielt fond på et godt område, men i et selskap som tar sin del av ansvaret, mener han.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?