Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, i dress utenfor Storebrand sine lokaler på Lysaker.
Foto: Erik Lindvall, Guringo studios

Denne mannen gjør pengene dine gode

Bærekraft er like bra for lommeboken din som det er for planeten, ifølge Jan Erik Saugestad. Konserndirektøren for Storebrand Kapitalforvaltning er en toppleder litt utenom det vanlige.

Av Marius Asp/NewsLab
ARTIKKEL ·

– Det er klart at det er et stort ansvar. 

Jan Erik Saugestad, mannen som forvalter spare- og pensjonspengene til 1,3 millioner nordmenn og 600 000 svensker – i tillegg til hundrevis av institusjonelle kunder – tygger et sekund på tanken. 

– Samtidig har vi jo demonstrert, over lang tid, at vi tar jobben alvorlig og leverer i tråd med det kundene våre forventer. 

Vi møter konserndirektøren i Storebrands hovedkvarter på Lysaker. Etter å ha blitt tvunget ut i kulden for å knipse noen bilder, gjenvinner den høyreiste mannen med den karakteristisk glattkjemmede frisyren varmen over en kaffedrikk – samt refleksjoner rundt temaet som opptar mye av hans våkne tid: bærekraftige investeringer.   

– Bærekraft og bærekraftige investeringer betyr mer og mer for våre kunder. De aller fleste er selvsagt opptatt av å få mest mulig ut av pengene sine, men det er i tillegg viktigere enn noensinne at de forvaltes på en trygg og bærekraftig måte, og at investeringene bidrar til gode løsninger. Siden vi i Storebrand jobber så målrettet med dette, betyr det at vår posisjon styrkes.

BÆREKRAFTSMYTEN: – Da vi startet med bærekraft i Storebrand på midten av nittitallet, fantes det en myte om at enhver begrensning på hva du kunne investere i ville føre til dårligere avkastning. Den myten har vi avkledd som usann gjennom vårt arbeid. Foto: Jonas Lisether/NewsLab

Grønt er lønnsomt 

«Greed is good», slo den notorisk skruppelløse aksjespekulanten Gordon Gekko fast i åttitallsklassikeren «Wall Street». Storebrand har byttet en bokstav i det første ordet – «green is good» er prinsippet bak hele selskapets omfattende portefølje. 

«
Det er fornuftig å investere i selskaper som har produkter og løsninger det vil bli større etterspørsel etter.

Jan Erik Saugestad
konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand

Jan Erik Saugestad understreker at grønt er godt på to måter – minst. 

– Å investere bærekraftig er både smart og riktig. Den smarte biten handler om at det er fornuftig å investere i selskaper som har produkter og løsninger det vil bli større etterspørsel etter, og at det finnes en del selskaper og virksomheter som i sin natur inneholder en risiko det kan være smart å unngå.

Han utdyper: 

– Den riktige delen handler om at det er en del ting vi – i regi av FN eller andre aktører – har blitt enig om at vi skal respektere. Det er ikke riktig å investere i selskaper som bryter med menneske- og arbeidsrettigheter, eller som ikke forsøker å bekjempe korrupsjon. Og det er riktig å investere i selskaper som har en positiv påvirkning på miljøet eller samfunnet for øvrig. 

Smart og riktig er kjernen av Storebrands posisjon på bærekraftige investeringer. I tillegg er det viktig å få selskapene til å gå i riktig retning gjennom å være en ansvarlig eier, forklarer han.    

– Det er dette vi kaller «Gode penger». Gode for deg og lommeboka, og gode fordi du kan være trygg på at de blir investert på en måte som tar verden i riktig retning.


Finn den spareformen som lønner seg for deg


DE SMARTESTE VINNER: – Det er ikke et spørsmål om vi får det grønne skiftet, men når vi får det. Og da er det de minst effektive løsningene som vil slite først. Derfor er det viktig å stressteste porteføljen vår mot ulike klimascenarier, sier Saugestad. Foto: Jonas Lisether/NewsLab

Geeken som ble toppleder 

Det var ikke gitt at det var her Jan Erik skulle ende opp i yrkeslivet sitt. Han utdannet seg først som sivilingeniør ved NTNU i Trondheim, med spesialisering innen telekommunikasjon. 

– Jeg designet paraboler og satellittsystemer, blant annet. Det er jo ganske fjernt fra det jeg gjør nå. Samtidig ga det meg et nyttig fundament – matematikk, statistikk og andre kvantitative fag er alle viktige innen finans. 

Etter å ha blitt hentet til konsulentselskapet McKinsey dro han til Frankrike for å ta en MBA i finans. Kulturforskjellen mellom det norske og det franske utdanningsløpet var slående, forteller Jan Erik. 

– På NTNU hadde vi relativt god tid på studiene. I Frankrike hadde vi gjerne to eksamener på en dag. Det var en god forberedelse til arbeidslivet, hvor vi må prioritere.

Gjennom et urolig Afrika 

Intensiteten i studiene – og det påfølgende behovet for å gjøre noe helt annet – kastet Jan Erik og to studiekompiser ut på den villeste reisen i deres liv.

– Vi fikk det for oss at vi skulle kjøre gjennom Sahara i en sliten Range Rover. Så vi kjørte fra Paris og tok fergen fra Marseille til Tunis. Dette var starten av 1992, og fundamentalistene hadde akkurat vunnet valget i Algerie. Så dette området var ikke det heteste turistmålet akkurat da. 

Trioen fortsatte sørover, inn i sanddynene, og kom seg etterhvert til Mali, der de måtte snu på grunn av borgerkrig og uroligheter. 

– Så da ble det en to måneder lang rundtur i stedet. Vi sov på feltsenger under åpen himmel. Om dagen var det som en god norsk sommer, men om nettene var det så kaldt at vannet i flaskene frøs til is. Veldig spennende, annerledes og eksotisk. Vi møtte mange spennende mennesker, men måtte virkelig klare oss på egenhånd. Så i tillegg til å beherske lokale teseremonier, ble jeg god til å mekke Range Rover. Likevel, det holdt å oppleve det en gang. 


La pengene dine vokse på best mulig vis


Buzz rundt bærekraft 

Tilbake til Norge, og ordet bærekraft. Det begynner å bli adskillig vanskeligere å finne samfunnsaktører som ikke driver virksomheten sin etter uttalt bærekraftige prinsipper enn de som gjør det. Står begrepet i fare for å bli tømt for innhold? 

– Det er absolutt en risiko for at det kan bli utvannet, ja – og bli redusert til et buzzord. Finansnæringen nyter i utgangspunktet ikke en veldig høy tillit i befolkningen, så da er det ekstra viktig at vi unngår «grønnvasking» som undergraver denne ytterligere. Klima og bærekraftsmålene for øvrig er også altfor viktige saker til at vi ikke gjør dette på en ordentlig måte, sier Jan Erik Saugestad. 

«
Klima og bærekraftsmålene for øvrig er altfor viktige saker til at vi ikke gjør dette på en ordentlig måte.

Jan Erik Saugestad
konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand

Han forklarer at Storebrand startet arbeidet med en bærekraftig portefølje allerede på midten av nittitallet. 

– I over 20 år har vi vist en evne til å ta frem nye og bedre løsninger for kundene våre. Vi ser at kundene ønsker mer og mer informasjon, og nå begynner det å komme både data og verktøy for å måle porteføljene våre og gi kundene dette. Eksempler kan være karbonavtrykk, hvor mye vann som forbrukes eller søppel som genereres per inntektskrone, eller hva slags politikk selskapene har på arbeidsrettigheter og fordeling av kvinner og menn i ulike stillinger.   

Mye av forklaringen på hvorfor Storebrand har kunnet føre an i den grønne utviklingen handler om størrelsen, sier direktøren. 

– Vi er store nok som selskap til å ha de nødvendige ressursene til å gjennomføre endringer, men små nok til å være veldig tydelige på hva vi vil og gjøre det for hele porteføljen vår – i motsetning til de virkelig store aktørene. 

En uformell ledertype

Jan Erik Saugestad betegnes som en konserndirektør litt utenom det vanlige. En ting er oppsynet, med en stram sveis som løsner over skuldrene og et smil som muligens forekommer noe hyppigere – og bredere – enn hos en del andre toppledere. 

SER MULIGHETER: – Den globale utviklingen rundt klimamålene er ikke i rute. Men selv om det er mye ugjort, er det også mange muligheter. Foto: Erik Lindvall, Guringo studios

Du finner ham heller ikke på Birken eller i tetfeltet under en maraton, selv om han er opptatt av å holde seg i form. 

– Dette er det jo egentlig noen andre som bør svare på om jeg stikker meg ut, ler han. 

– Men kanskje jeg er tydeligere på hvor jeg står enn gjennomsnittet? Jeg har aldri vært spesielt opptatt av formaliteter. Gode prosesser og diskusjoner betyr mer for meg enn posisjoner. Og engasjement. Det er viktig for meg, både når det gjelder bærekraft og ansvaret for å forvalte folks penger. 

Dette er Gode penger

  • Storebrand tar vare på spare- og pensjonspengene til 1,1 millioner nordmenn. Med over 900 milliarder til forvaltning, er vi den største private kapitalforvalteren i Norge.
  • Vi investerer spare- og pensjonspengene i selskapene vi tror kan gi deg både i pose og sekk: En bedre pensjon, og en god verden å gå av med pensjon i.
  • Vi utelukker verstingene, investerer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål, og påvirker selskaper vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller klare krav.
  • I 25 år har vi jobbet med å utelukke, investere i og påvirke børsnoterte selskaper over hele verden.
  • Pensjonspenger utgjør halvparten av pengene på verdens børser, og sparepengene dine kan gjøre en forskjell. Hvis Gode penger er viktig for deg, start med å stille spørsmål om hvordan pengene dine investeres.

Les mer om "Gode penger"

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?