Cecilie Tvetenstrand, spare- og forbrukerøkonom i Storebrand.

Pensjon fra første krone – for deg som jobber deltid

Har du hatt for liten stillingsbrøk til å ha rett på pensjon? Med de nye pensjonsreglene har du krav på pensjon uansett hvor mye du jobber.

Av  Veronika Søum/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 19.01.2022

1. januar 2022 ble det innført nye pensjonsregler som innebærer at du har krav på pensjon fra første krone. Det betyr at arbeidsgiveren din er pålagt å spare til pensjon for deg, fra aller første krone du tjener.

Med de nye reglene har flere krav på pensjon gjennom jobben. Det gjelder blant annet om du har en deltidsjobb med lavere stillingsbrøk enn 20 prosent. 

– Pensjon fra første krone er en gladnyhet for én million nordmenn, som nå får høyere pensjonssparing, sier spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand.


Vet du hva du får i pensjon?


For dem som trenger det mest

Tidligere hadde du som arbeidstaker kun rett på pensjonssparing fra arbeidsgiver hvis stillingen din var 20 prosent eller mer, og du hadde kun krav på pensjonssparing for det du tjente over 1 G (grunnbeløpet i folketrygden).

«
– Det er særlig de unge og de som jobber deltid eller har lav lønn, som får størst økning i pensjonen sin.

Cecilie Tvetenstrand
spare- og forbrukerøkonom i Storebrand

Nå er dette endret til at du har krav på pensjon fra første opptjente krone, uavhengig av stillingsprosent.

– Det er særlig de unge og de som jobber deltid eller har lav lønn, som får størst økning i pensjonen sin med denne endringen. Dette treffer derfor mange av dem som trenger det mest.

– Uansett viktig å tenke på pensjon

Tidligere hadde du heller ikke krav på pensjon fra arbeidsgiver om du var under 20 år, men også dette blir endret med de nye reglene. Det innebærer at alle fra og med 13 år har krav på pensjonssparing.

– Flere unge får nå pensjonssparing gjennom jobben helt fra de kommer inn i arbeidslivet. Jeg håper det gjør at flere unge tidlig får forståelse av at lønn og pensjon henger sammen, og at det å spare til pensjon er noe vi bør tenke på når vi starter å jobbe.

HÅPER FLERE TAR GREP TIDLIG: Cecilie Tvetenstrand, spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, håper de nye reglene gjør at flere forstår viktigheten av å tenke på pensjon fra tidlig alder. Foto: Storebrand

Selv med pensjon fra første krone, mener Tvetenstrand det fortsatt er viktig å sjekke hva du vil få i pensjon og om du har behov for å spare ekstra selv.  

– Jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er å få oversikt over pensjonen tidlig. Selv med pensjon fra første krone, vil de fleste ha behov for å spare litt selv for å få den pensjonisttilværelsen de ønsker seg.


Vil du vite mer om egen pensjonssparing?


Overgangsperiode fram til juli

De nye reglene skulle i utgangspunktet innføres fra 2023, men i desember 2021 besluttet regjeringen å fremskyve innføringstidspunktet til 1. januar 2022. Det er lagt opp til en overgangsperiode på et halvt år.

– Lovendringen fører til økte kostnader for mange bedrifter. Derfor har bedriftene fått frem til 30. juni på å omstille seg, som i praksis betyr at de nye reglene først trer i kraft for fullt fra 1. juli, forklarer Tvetenstrand.

Du som arbeidstaker trenger ikke å gjøre noe i forbindelse med de nye reglene. Arbeidsgiveren din sørger for at du får pensjonssparingen du har krav på.


Appen Mine penger gir deg oversiktFant du det du lette etter?