Mann og dame på sykkeltur. Illustrasjonsfoto

Lyst til å gå av med pensjon som 62-åring?

Mange kunne tenke seg å slutte å jobbe den dagen de fyller 62 år. Er du en av disse, er det viktig å starte planleggingen tidlig, og sjekke om dette i det hele tatt er mulig. Her er lista over hva du må vurdere.

Av  Ingrid Stakkestad
ARTIKKEL · PUBLISERT 01.05.2018
SIST OPPDATERT 20.03.2024

Pensjonsrådgiver og foredragsholder Øyvind Bendz Strøm, holder webinarer og seminarer om pensjon for arbeidstakere over hele landet. Her møter han både unge og gamle som håper å kunne gå av med pensjon så tidlig som mulig – og som lurer på hvordan de kan gå frem.

– For å sjekke om du har muligheten til å gå av med pensjon når du fyller 62 år, er det først viktig å skaffe deg en god oversikt over hvilke pensjonsutbetalinger du har i vente. Storebrand.no er et fantastisk sted å begynne. Her kan du logge deg inn med BankID, godkjenne at vi henter inn tall fra NAV og norskpensjon.no, og enkelt sjekke hva du kan forvente å få i pensjon. Dette er det aller første jeg ber alle gjøre, forklarer Strøm.


Vet du hvor mye du får i pensjon?


PLANLEGG PENSJONSTILVÆRESLEN: Den dagen du går av med pensjon får du kanskje veldig god tid. Da er det kjedelig å ha dårlig råd, påpeker pensjonsrådgiver og foredragsholder Øyvind Bendz Strøm. Foto: Storebrand

Lønner det seg å ta ut pensjon fra 62 år?

Å ta ut pensjon, og samtidig slutte å jobbe ved 62 istedenfor 67 år, gir for mange om lag 30 prosent lavere årlig pensjon. Skal du gå av tidligere uten at det svir for mye i lommeboka, må de aller fleste starte å spare til pensjon på egenhånd. Jo tidligere, jo bedre, opplyser Strøm.

Pensjonen din består av fire deler. I tillegg til pensjon fra folketrygden, får du pensjon fra både nåværende og tidligere arbeidsgivere, samt eventuell egen sparing. Det er veldig individuelt hva hver enkelt av oss får å leve for den dagen vi slutter å jobbe.

Å ta ut pensjon, og samtidig slutte å jobbe ved 62 istedenfor 67 år, gir for mange om lag 30 prosent lavere årlig pensjon – hvert år, resten av livet.
Øyvind Bendz Strøm
pensjonsrådgiver i Storebrand

Hovedrådet fra ekspertene for å få en best mulig pensjon er likevel: Stå i arbeid så lenge du kan.

– Opprettholder du lønnsinntekt, og fortsetter å tjene opp pensjon, blir den årlige pensjonsutbetalingen høyere jo lenger du venter med å ta den ut. Tommelfingerregelen er at pensjonen din fra folketrygden reduseres med cirka seks prosent hvert år du fremskynder pensjonsuttaket.

Her er det viktig å poengtere at dette utsagnet gjelder folketrygden spesielt, og privat sektor generelt. I offentlig sektor har man i dagens system en annen opptjeningsmodell, som sikrer en avtalt prosentandel av sluttlønn ved oppnådd tjenestetid, kombinert med en førtidspensjonsordning gjennom avtalefestet pensjon (AFP). 

Kvinner må ofte jobbe lenger

Nesten halvparten av alle kvinner som står foran valget om de vil ta ut alderspensjon fra 62 år har ikke noe reelt valg. De har nemlig for lav pensjonsopptjening i folketrygden. Det samme gjelder én av ti menn.

– De har rett og slett ikke tjent opp nok penger på pensjonskontoen sin. De som har vært i lavtlønnsyrker, jobbet deltid – eller vært ute av arbeidslivet i noen år, kan dermed få beskjed fra NAV om at de må jobbe noen år lenger, fortsetter Strøm.

Når bør jeg gå av med pensjon?

– For noen er det helt riktig å gå av med pensjon ved 62 år. Her spiller for eksempel helsesituasjonen din inn som en avgjørende faktor, gjerne for de med tyngre arbeidsyrker, påpeker Strøm.

Her er noen argumenter for å vurdere å planlegge å gå av med pensjon tidligere enn 67 år:

Sviktende helse

Har helsen begynt å svikte – uten at du er syk nok til å bli arbeidsufør? Da er det trolig smart å ta ut pensjon tidligst mulig, altså fra 62 år, slik at du er sikker på at du får glede av pengene. Har du derimot god helse, taler det for å vente.

Betaler ikke «toppskatt»

Hvis din samlede inntekt er lavere enn 842 202 kroner (7,1 G, grunnbeløpet i folketrygden), kan en kombinasjon av arbeidsinntekt og pensjon gi en gunstig skattesituasjon. Dette er fordi du får lavere trinnskatt, samt at pensjonsinntekt fra folketrygden opp til et visst nivå gir et særskilt skattefradrag for pensjonister.


Vet du hvor mye du får i pensjon?


Mer til arvingene ved tidlig død

Vi hører ofte at et argument for tidlig uttak er at man ønsker å spare deler av pensjonen slik at arvingene får mer om man skulle dø tidlig. På den annen side får du da lavere årlig pensjon dersom du lever lenge. Dette er derfor et spørsmål om hva du verdsetter høyest: Muligheten til å gi arv, eller ditt eget forbruk.

Lavere egenandel på sykehjem

Egenandeler på sykehjem taler også for tidlig uttak av pensjon. Årsaken er at egenandelen blir lavere når den årlige pensjonen er lavere. Dette er likevel ikke et viktig argument, siden folk i gjennomsnitt kan regne med å tilbringe ganske kort tid på sykehjem, kun om lag ett år.

Illustrasjonsfoto

PÅ TUR TIL FREMTIDEN: Er du klar for «de gyldne årene»? Mange oppdager for sent at de burde ha spart til pensjon for å leve det livet de ønsker.

Ta ut pensjon tidlig med partneren

– Skal den ene gå hjemme å luke i blomsterbedet, få besøk av barnebarn og nyte de glade dager i Spania, mens den andre halvdelen må jobbe i ett par år ekstra?

Det er ikke nødvendigvis ideelt. Løsningen kan være å bli flinkere til å spare til pensjon sammen, slik at en har mulighet til å gå av med pensjon samtidig.

Nærmer du deg pensjonsalder, men ennå ikke har tenkt så mye på når du vil gå av – og ikke minst når du har råd til å gå av – må du lage en plan. Gjerne sammen med partneren din, råder Strøm. Unntakene er mange, og det er disse vurderingene du må ta dersom du ønsker å bli pensjonist så fort som mulig.


Tjenesten Smart pensjon hjelper deg å ta gode valgFant du det du lette etter?