Cecilie Tvetenstrand, spare- og forbrukerøkonom i Storebrand

Eksen kan ha krav på pensjonen din

Partneren kan ha krav på halvparten av sparepengene dine ved brudd. Her er noen gode råd for å unngå at bruddet ender i enda mer tårer og fortvilelse.

Av  Ingrid Stakkestad og Helene Røiseland Strømme
ARTIKKEL · PUBLISERT 03.09.2021

En fersk undersøkelse Norstat har gjennomført for Storebrand viser at halvparten ikke vet om de får med seg privat pensjonssparing ved et samlivsbrudd eller skilsmisse. Uvitenheten er like stor blant samboere og gifte.

– Jeg er egentlig ikke overrasket over at så mange er uvitende om hvordan pensjonssparing skal deles ved brudd. Vi vet at mange nordmenn opplever privatøkonomi som komplisert og synes det er vanskelig å ha oversikt over alt det innebærer, sier spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand.


Lurer du på hvordan det går med pensjonssparingen din?


Slik deles verdiene ved samlivsbrudd

Hovedregelen er at de verdiene man tar med seg inn i ekteskapet, tar man også med seg ut igjen. Verdiene som skapes under ekteskapet, skal derimot deles likt. Det gjelder også privat pensjonssparing og annen sparing som fond, aksjer og bankinnskudd.

Siden folk har ulikt syn på penger og sparing, kan det være stor forskjell på hvor mye partene har spart i løpet av ekteskapet. Er du den som har spart mest, kan det derfor oppleves urettferdig å måtte dele sparepengene ved samlivsbrudd.

– Mange blir overrasket når de får høre at privat sparing inkluderes i et skilsmisseoppgjør. Det er også få som er klar over at en fraskilt ektefelle kan ha rett på ektefellepensjon etter seg, selv om man har vært gift på nytt, sier Tvetenstrand.

«
Mange blir overrasket når de får høre at privat sparing inkluderes i et skilsmisseoppgjør.

Cecilie Tvetenstrand
spare- og forbrukerøkonom i Storebrand

Det finnes imidlertid noen unntak fra regelen om at verdier som er skapt under ekteskapet, skal deles likt ved skilsmisse. Pensjonsrettigheter gjennom folketrygden og jobben skal ikke deles. Partene får altså med seg det de selv har opptjent av disse pensjonsrettighetene. Det samme gjelder Individuell pensjonssparing (IPS). Årsaken til dette er at pengene er låst frem til pensjonsalder, og de kan derfor ikke utbetales eller deles ved en skilsmisse.

Du finner detaljert informasjon om alt dette i ekteskapsloven.


Vurderer du å starte med egen pensjonssparing?


Ulike regler for samboere og ektefeller

Ved samboerskap er reglene annerledes. Samboere omfattes ikke av ekteskapsloven, og uten en samboeravtale fordeles verdier ut ifra hvem som står som eier av den enkelte eiendel og kontrakt. For å sikre en rettferdig fordeling ved et eventuelt samlivsbrudd, bør man skrive en samboeravtale.

PLANLEGG FOR DET UPLANLAGTE: Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand oppfordrer alle par til å lage en skriftlig avtale så tidlig som mulig i forholdet. Foto: Storebrand

Lag samboeravtale mens dere er gode venner

Med fare for å være litt vel fornuftig i en tid hvor man skal dyrke kjærligheten, har Tvetenstrand et klart råd til de forelskede:

– Det er jo i en tid hvor vennskapet er på sitt beste at man bør sette opp en avtale om hvem som skal få hva ved et samlivsbrudd. En slik avtale skal forhåpentligvis aldri brukes. Men hvis det skulle bli bruk for den, har man gjerne blitt uvenner. Det er derfor det er så viktig å få dette på plass tidlig i forholdet, sier forbrukerøkonomen.

Det er ingen strenge formkrav til en samboeravtale, slik det for eksempel er når man skriver et testamente. Det finnes flere maler for samboeravtaler på nett.

– Samboeravtalen må være så klar som mulig slik at det ikke oppstår noen misforståelser, og det er viktig at begge har signert og har hvert sitt eksemplar, sier Tvetenstrand.

Ektepakt ved ekteskap

De fleste som gifter seg skriver ikke egne avtaler om hva som skal skje med eiendelene ved en eventuell skilsmisse. Uten avtaler har man kun ekteskapsloven å forholde seg til.

– Ektepakt, eller særeie, er spesielt aktuelt i forhold der en eller begge partene bringer med seg større verdier inn i ekteskapet som de vil sikre seg ved et eventuelt brudd, forteller forbrukerøkonomen.

Dersom dere blir enige om å lage en ektepakt, hvor også privat pensjonssparing skal være med i regnskapet, finner du skjema på nettsidene til Brønnøysundregisteret.

Ikke glem pensjon om en av dere jobber deltid

Tvetenstrand påpeker at det ikke alltid er rettferdig at den som har spart mest gjennom samlivet, beholder mest ved brudd. Har du for eksempel jobbet redusert på grunn av barn, har du kanskje ikke hatt muligheten til å spare like mye som partneren din. I tillegg har du gått glipp av pensjonssparing i folketrygden og hos arbeidsgiver i denne perioden. Forbrukerøkonomen mener derfor det er viktig å ta hensyn til dette i en eventuell samboeravtale eller ektepakt.

– Barn er et familieprosjekt, så du bør bli kompensert dersom du har jobbet redusert på grunn av dette. Et eksempel på kompensasjon kan være at partneren din sparer til pensjon for deg, avslutter hun. 


Fant du det du lette etter?