Storebrand-fond til topps i Morningstar-kåring

Morningstar Awards 2022 har kåret Storebrand Verdi og forvalter Alf Inge Gjerde til vinnere av kategorien norske aksjer.

Av  Elisabeth Larsen-Vonstett
ARTIKKEL · PUBLISERT 28.02.2022

– En veldig hyggelig anerkjennelse av resultater skapt av godt teamarbeid over flere år, sier forvalter Alf Inge Gjerde.

Aksjefondet Storebrand Verdi investerer i verdiaksjer notert på Oslo Børs. Blant de største selskapene i fondet finner vi blant annet Equinor, DnB, Norsk Hydro og Yara.

Gjennom sine årlige kåringer setter Morningstar søkelyset på fond og forvaltningsselskap som oppnår gode resultater. I 2021 utmerket Storebrand Verdi seg med en avkastning på hele 27,57 prosent!

Morningstars kåringer tar imidlertid ikke bare hensyn til enkeltår, men ser også på tre og fem års avkastning og risiko.

Like viktig som det er å finne vinneraksjene, påpeker Gjerde det er å unngå de store taperaksjene.

– Det har bidratt til en minst like stor del av meravkastningen de siste årene, sier Gjerde.

Les også: Bør du eie verdiaksjer eller vekstaksjer nå?


Ønsker du å investere i Storebrand Verdi?


–   Siden finanskrisen i 2008 har vekstselskapene gjort det bedre enn verdiaksjer, men i fjor snudde trenden, og i 2021 ga verdiaksjer omsider bedre avkastning enn vekstaksjer, forteller forvalteren.

Han tror denne utviklingen kan fortsette en stund til, og forklarer at Storebrand nå er overvektet i verdiaksjer. Det er det to grunner til.

– Den ene er at vekstaksjer er dyre, og verdiaksjer er billige. Selv om verdiaksjer har gjort det bra det siste året er fortsatt prisingsforskjellen mellom de to kategoriene langt større enn normalt. Den andre skyldes renteutviklingen. I årene vi har bak oss har vi sett en mer eller mindre vedvarende rentenedgang. Det har vekstaksjene tjent på.

Når rentene nå stiger igjen rammer dette vekstaksjer i sterkere grad enn verdiaksjer. Høyere renter gjør nemlig at fremtidig inntekt blir mindre verdt.

Råvaresektoren aktuell

Verdiaksjer finner vi gjerne innen sektorer som energi, råvarer, bank og finans. Akkurat nå påvirkes disse aksjene, på lik linje med hele aksjemarkedet og økonomien for øvrig av den pågående krigen i Ukraina. 

– Oslo Børs og verdiaksjer påvirkes av den alvorlige og dypt tragiske krigen i Ukraina, blant annet med høye priser på olje og gass.

Gjerde trekker frem Elkem og Yara som selskaper han tror vil kunne gjøre det bra fremover.


Vil du bli kontaktet av en rådgiver?


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?