Snakk med barna om penger – særlig når krisen rammer

En av tre foreldre snakker sjelden med barna om hverdagsøkonomi. Nå er det viktigere enn noen gang, selv om din familie ikke er rammet.

Av Anne Lindeberg
ARTIKKEL ·

Norge har stoppet opp, og for mange er økonomien usikker. Kanskje er du selv i en trygg jobb, og ikke rammet av permittering eller manglende oppdrag. Men mange i nærmiljøet er det, og de er foreldre til venner av dine barn. Derfor blir deres verden endret.

– Denne tiden vi nå lever i, gir oss alle en anledning til å vise solidaritet overfor andre – ikke bare når det gjelder å beskytte dem mot virus – men ved å vise omtanke og støtte også til dem som rammes hardest, sier Heidi Wittrup Djup, psykologspesialist og daglig leder ved Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Klinikken har omfattende erfaring med barn og familier i kriser. 

Portrett av Heidi Wittrup Djup

PSYKOLOG: Heidi Wittrup Djup. Foto: Klinikk for krisepsykologi.

Viktig å inkludere barna

Arbeidsledigheten har ikke vært høyere siden mellomkrigstiden, og rundt 300 000 nordmenn har blitt permittert fra jobber de trodde var trygge inntil midt i mars. Mange opplevde at økonomien gikk fra å være behagelig, til å bli et mareritt på bare noen uker.

Storebrand gjennomførte før jul en spørreundersøkelse om barnefamiliers forhold til økonomi. Et av spørsmålene var om foreldre snakket med barna sine om penger.

Tallene viser at det er mange som ikke gjør det. En av tre foreldre snakker sjelden eller aldri med barna om økonomi. I familier med lavere inntekt, er den nesten halvparten som svarer at dette sjelden er tema.

– Det er lurt å lære barna om penger og hverdagsøkonomi. Og nå er det viktigere enn noen gang, fordi så mange opplever en endring i økonomien. Enten for dine barn, eller for venner av dem, har hverdagen endret seg drastisk når de kommer tilbake på skolen, sier Heidi Skaaret, konserndirektør i Storebrand.


Ønsker du å spare til barna?


Portrett av Heidi Skaaret

LÆR BARNA OM PENGER: Heidi Skaaret er konserndirektør for personmarkedet. Foto: Storebrand.

– For at ledighet eller permitteringslønn ikke skal gi vedvarende økonomiske problemer for familier, må de som er rammet endre forbruket raskt. Barn og ungdom må bli med på det, og vennene deres må skjønne det som skjer, sier Skaaret.

Hjelp finnes

– I Storebrand hjelper vi nå mange kunder med å takle en ny hverdag. Det kan handle om å få avdragsfrihet på boliglån eller oversikt og rådgivning. Det er i alles, også bedrifters, interesse at denne krisen ikke får langvarige konsekvenser, og vi vil hjelpe våre kunder med det, sier Heidi Skaaret i Storebrand.

Det var helt umulig å forutse det som kom, og norsk økonomi har stort sett vært på en behagelig opptur i ti år. Derfor var det mange som ikke hadde kriseberedskap, hverken økonomisk eller i matskapet. Akkurat det kan faktisk spille en viktig rolle i måten vi takler krisen.

– At dette rammer mange på samme tid, og at det er åpenhet rundt årsakene til dette nå, vil nok kunne være til hjelp for dem som rammes. Nettopp fordi de kan føle at de står sammen med andre og at det er helt uforskyldt. Dugnadsånden som når brer rundt seg, vil også kunne føre til at personer med økonomiske vansker blir møtt med større forståelse og varme, mindre stigma og bebreidelser, sier Djup.

En læringsmulighet

Psykologen understreker at barn må lære om ulikheter i samfunnet for å forstå dem.

– Dette gir en læringsmulighet til barn, der vi kan lære dem noe om penger og samtidig lære dem noe om forskjellene i samfunnet, og hvor viktig det er å inkludere, skape samhold og stille opp for hverandre – uavhengig av økonomi, sier hun.

Hun understreker at barn har ikke den samme forståelsen for hva det for eksempel betyr å være permittert, miste jobben eller gå konkurs.

– Det er viktig å snakke med barn om endringene de nå opplever, uten å gjøre dem unødig bekymret. Det er viktig å trygge dem på at det finnes økonomiske ordninger som kan bidra til å hjelpe mange familier som rammes nå, og at myndighetene gjør det de kan for å sørge for at folk flest skal kunne komme seg gjennom denne krisen så godt som mulig, sier hun.


Ønsker du å sette av penger til barna dine?


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?