– Når usikkerheten er høy, går prisene ned

Børsene liker ikke uroligheter, men å vente til situasjonen blir mer oversiktlig og stabil er ikke nødvendigvis en god investeringsstrategi.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 28.03.2022

– Når usikkerheten er høy, går prisene ned. Vi ser at uoversiktlige situasjoner demper iveren etter å kjøpe aksjer. Da kjøper man heller rentefond – eller selger seg ut, sier produktsjef Erik Kaland i Storebrand.

– Men så pleier prisene å gå raskt opp igjen, og markedet reagerer gjerne før situasjonen er endelig avklart.

Med inflasjon, sanksjoner og Russlands invasjon av Ukraina har børsen vært preget av svingninger i 2022. De fleste børsene i verden er i rødt så langt i år.

Kaland mener likevel at du bør se på uroligheter som en mulighet til å kjøpe – heller enn et signal om å selge.

– Alle sitter og venter på at situasjonen skal bli oversiktlig og rolig. Det gir jo også mening. Skal du hoppe i sjøen, venter du gjerne til bølgene har lagt seg. Men markedet reagerer veldig, veldig raskt. Skal du vente til vannet blir blikkstille, har markedet allerede løpt av gårde, sier han.

«
Det smarteste er å holde deg til planen din. Snakk heller med en rådgiver hvis du er usikker.

Erik Kaland
produktsjef for sparing og pensjon i Storebrand


Ønsker du å bli kontaktet av en rådgiver?


Frykt i finansmarkedene

Etter invasjonen har prisen på råvarer skutt i været. Det illustrerer usikkerheten i finansmarkedene, mener Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

– Det er ikke minst en frykt for at Russland i verste tilfelle kan stenge av gasstilførselen, sier han.

På tross av usikkerheten, forteller Chen at Storebrand rebalanserte og kjøpte seg opp i aksjer i februar. Han forteller mer om hvorfor i Storebrands markedsrapport for mars.

– Økte energipriser og råvarepriser vil redusere vekstutsiktene, men vi tror likevel ikke at urolighetene vil avspore gjeninnhentingen i verdensøkonomien etter pandemien.

Portrett av Olav Chen

KJØPTE SEG OPP: Da prisene falt i februar, benyttet Olav Chen muligheten til å kjøpe flere aksjer. Foto: Storebrand

Historiske konflikter

Tidligere kriger kan kanskje gi oss et tegn på hva vi har i vente. Kaland har tidligere sett på hvordan konflikter har påvirket markedene: Den første gulfkrigen i 1990–91, starten av Afghanistan-krigen i 2001–2002 og starten av Irak-krigen i 2002–2003.

Med den toneangivende amerikanske S&P 500 som utgangspunkt, så han på hvordan børsen bevegde seg fire måneder før krigen brøt ut og seks måneder etter.

– Det er alltid vanskelig å isolere effektene av konflikten fra alt annet støy i markedet. Det er alltid mange faktorer som påvirker. Likevel ser det ut som at historien gjentar seg til en viss grad, sier han.

Graf av utviklingen av den amerikanske indeksen S&P 500 under Gulfkrigen i 1990/1991.

GULFKRIGEN: Slik var utviklingen til S&P 500 under den første Gulfkrigen i 1990/1991

Graf som viser at børsen falt i opptakten til krigen og steg i etterkant.

AFGHANISTAN: Slik var utviklingen til S&P 500 i opptakten og starten av krigen i Afghanistan i 2001/2002.

Graf som viser at børsen falt i opptakten til krigen, men steg kort tid etter.

IRAK-KRIGEN: Slik var utviklingen til S&P 500 i tiden rundt invasjonen av Irak.

– De tre konfliktene førte til fall i markedene før de skarpe krigshandlingene starter – for så å stige forholdsvis bratt i etterkant.


Gi pengene dine superkrefter


Aksjemarkedet fremover

Det å forutsi fremtiden er en risikosport. Og er du en langsiktig investor bør du bare holde deg i ro og tåle volatilitet i markedet, mener Kaland.

– Når markedet svinger så mye, er både oppsiden og nedsiden stor.

– Det smarteste er å holde deg til planen din. Snakk heller med en rådgiver hvis du er usikker.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023