Illustrasjonsfoto: Oslo Børs en vinterdag.

Disse fondene bør inngå i enhver portefølje

Indeksfond har lave priser og har historisk gjort det sterkt sammenlignet med andre fond. I tillegg reduserer de faren for å angre seg, forklarer forvalter Henrik Wold Nilsen.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 30.06.2023

Det siste tiåret har stadig flere fått øynene opp for indeksfond. Markedsandelen i Europa har nå passert 20 prosent, og den har vokst seg til å bli hele 50 prosent i USA. 

Forvalter Henrik Wold Nilsen er ikke særlig overrasket over utviklingen.

– Indeksfond har fordeler som gjør at de bør være en sentral byggekloss i de aller fleste porteføljer, sier han.

– Prisen er lav, noe som har bidratt til en attraktiv avkastning sammenlignet med andre typer fond. I tillegg sprer indeksfond investeringene i veldig mange selskaper, noe som gir litt lavere risiko enn mer spissede fond.

Portrett av Henrik Wold Nilsen

FORVALTER: Hvis verden skal levere på klimamålsettingene kommer det til å få store konsekvenser for aksjemarkedet, mener Henrik Wold Nilsen, som forvalter det indeksnære, globale fondet Storebrand Global ESG Plus. Foto: Storebrand

Gode resultater uten «innsats»

Med et indeksfond kjøper du deg opp i hele aksjemarkedet. Det betyr at når pilene på børsen peker opp, gjør investeringene dine det samme – og motsatt.

Du kjøper deg mest opp i det største selskapet i indeksen (som kan være global eller regional), nest mest i det nest største og så videre.

– I et indeksfond blir avkastningen din den samme som om du hadde eid 100 prosent av alle selskapene i indeksen, forklarer Wold Nilsen.

«
Det å investere i indeksfond gjør det lettere å eie aksjer over tid gjennom en «kjøp og glem»-strategi

Henrik Wold Nilsen
forvalter

En annen måte å tenke indeksfond på, er at du investerer likt som gjennomsnittet av alle investorer, uten at du prøver å forutsi fremtidig avkastning for hvert enkelt selskap.

Når du trekker fra forvaltningshonoraret, har globale indeksfond i snitt gjort det bedre enn globale aktive fond de siste ti årene, ifølge tall fra Morningstar. Det motsatte har imidlertid vært tilfelle for fond på Oslo Børs. Her har aktive fond slått indeksen.

– Som indeksinvestor «kopierer» man gjennomsnittsinvestorens syn på pris. Det kan hende at dette fungerer best i de største og mest likvide markedene, slik som det amerikanske som utgjør nær 70 prosent av verdensindeksen, sier han.


Gi pengene dine superkrefter


Kan redusere risiko for dårlige valg

De gode resultatene åpner for at selv personer som ikke følger tett med på aksjemarkedet, kan oppleve en god avkastning gjennom globale indeksfond.

– Det å investere i indeksfond gjør det lettere å eie aksjer over tid gjennom en «kjøp og glem»-strategi. Du trenger ikke å hoppe inn og ut av ulike fond for å finne det beste.

Strategien kan også redusere «angre seg»-faktoren, som gjerne kommer når du velger et fond som periodevis kan gjøre det langt dårligere enn snittet.

– Mange som investerer føler at det ikke går så bra som man hadde håpet på og ender opp med å selge aksjene når det går dårlig. Det er ofte et dårlig valg, og indeksfond reduserer denne risikoen.

Velger du et tilfeldig aktivt globalt fond, er sjansen stor for at du gjør det mindre godt sammenlignet med et indeksfond. Forvaltningskostnadene er nemlig høyere, og avkastningen er i gjennomsnitt tilnærmet den samme før kostnadene blir trukket fra.

– Det finnes mange aktive forvaltere som er veldig flinke, og som leverer gode resultater over tid. Men det kan være vanskelig å finne disse. Hvordan vet du hvem som kommer til å levere best resultater fremover? Det er ikke slik at de som har gjort det bra de siste fem årene nødvendigvis leverer bra de neste fem, sier Wold Nilsen.

Hva er indeksnære fond?

Storebrand har flere indeksnære fond. Det betyr at noen selskaper og bransjer kan ekskluderes, samtidig som fondet søker å speile avkastningen til en indeks. 

Storebrand investerer for eksempel ikke i selskaper som er involvert i korrupsjon, bryter menneskerettigheter, er svært miljøskadelige eller produserer kontroversielle våpen. Dette inkluderer kullselskaper og produsenter av atombomber, landminer og klasevåpen. 

Wold Nilsen forvalter det indeksnære, globale fondet Storebrand Global ESG Plus

– Aksjefondet tar utgangspunkt i indeks-tankegangen, men avviker tydelig fra indeks når det gjelder posisjonering for det grønne skiftet, forklarer han. 

Fondet investerer for eksempel mer enn indeks i selskaper som har sertifiserte klimaplaner eller som produserer varer og tjenester som bidrar til å løse klimaproblemet. 

Samtidig avstår fondet fra å investere i verdikjeden til fossil energi. Når det gjelder risikokilder som ikke har med klima eller bærekraft å gjøre søker fondet å være mest mulig lik den vanlige verdensindeksen.

Aksjefondet har gjort det bedre enn omkring 90 prosent av globale fond siden oppstart, ifølge tall fra Morningstar. Til sammenligning ville et MSCI World indeksfond gjort det bedre enn 80-85 prosent av globale fond i samme periode, avhengig av forvaltningshonorar.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?