Foto: Scatec Solar

Fossilfri fondsopptur

Storebrand Norge Fossilfri investerer i norske aksjer utenom olje- og offshoresektoren.

Av  E24 Brandstudio
ARTIKKEL · PUBLISERT 06.01.2020

Fra å ha vært et dyrt satsingsfelt, har prisen på å utvikle solenergi stupt de siste årene. I store deler av verden har den fornybare energien blitt billigere enn de klassiske fossile energikildene.

– I solrike områder er solenergi nå den billigste kraftkilden. Sol gjør det mulig for fattige land, som tidligere har vært avhengige av import av olje og gass, til å være selvforsynte med energi, sier Mikkel Tørud.

Han er finansdirektør i Scatec Solar, som har spesialisert seg på å utvikle, bygge, eie og drifte kolossale solparker i solrike land som Argentina, Brasil, Egypt og Sør-Afrika.

Portrett at Mikkel Tørud

FINANSDIREKTØR: Mikkel Tørud i Scatec Solar. Foto: Presse

Fra selskapet ble opprettet for femten år siden, har den norske bedriften med knappe 300 ansatte blitt en av de mest spennende leverandørene innen solenergi internasjonalt. Bare siden 2016 har Scatec Solar-aksjen mer enn doblet seg i verdi på Oslo Børs.

I dag leverer solselskapet strøm til omkring 600 000 husholdninger, og målet er å doble produksjonskapasiteten de neste to årene.


Her er våre bærekraftige fond


Kniver om topplassering

Scatec Solar, Borregaard, NEL og Tomra er blant selskapene fondet Storebrand Norge Fossilfri investerer i.

Portrett av Alf Inge Gjerde

FORVALTER: Alf Inge Gjerde styrer Storebrand Norge Fossilfri. Foto: Storebrand

Fondet investerer i norske aksjer og utelukker olje- og offshoresektoren og selskaper med et høyt karbonavtrykk.

Scatec Solar har vært overvektet i fondet og dermed bidratt sterkt til at det er blant fondene som ga høyest avkastning blant samtlige norske fond på Oslo Børs i 2019, med en avkastning på 21,2 prosent.

Fondet ble lansert 27. april 2017. Siden etablering har fondet levert en årlig gjennomsnittlig avkastning på 11,02 prosent. Det er 1,26 prosentpoeng bedre enn fondets referanseindeks, Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), i samme periode. Fondet har årlige kostnader på 1,5 prosent.

Alf Inge Gjerde, forvalter av fondet, mener det er særlig to grunner til at fondet har lyktes så godt. Den ene er nettopp at fondet ikke eier aksjer innen olje- og offshore-sektoren.

– Slike selskaper har gjort det svakt i denne tidsperioden i takt med en fallende oljepris, men også som følge av at mange investorer har vektet seg ned av miljøhensyn.

– Plukker ut selskapene vi har størst tro på

– Den andre grunnen er at vi har vært både heldige og dyktige i å plukke ut de selskapene vi har størst tro på. Med unntak av olje- og offhoresektoren og selskaper med høyt karbonavtrykk, består fondet av de selskapene vi tror er mest lønnsomme og som vil gi best avkastning for kundene våre.

I takt med fallende priser på solpaneler har det blitt mer lønnsomt å investere i fornybar energi, mener Gjerde.

Solcellepark med fjell i bakgrunnen

GIGANTPROSJEKT: I solrike Sør-Honduras har norske Scatec Solar bygget den imponerende solparken «Agua Fria». Foto: Scatec Solar

I tillegg har både Parisavtalen fra 2015 og FNs bærekraftsmål bidratt til å øke interessen for bærekraftige energikilder.

– Skal man nå målene i Parisavtalen, er man helt avhengig av å bygge ut fornybar energi i mye større grad enn man har gjort hittil. Det gir grunnlag for en fortsatt sterk vekst for selskap som Scatec Solar, sier Gjerde.


Spar i våre bærekraftige fond


Best for langsiktig sparing

Forvalteren forteller at Storebrand Norge Fossilfri passer best for dem som ønsker å spare langsiktig, enten det er til pensjon eller barn.

– Målsettingen er at fondet skal gi en bedre avkastning enn markedet over tid, sier han.

– I tillegg passer fondet for dem som er overbevist om at oljeprisen skal ned de neste årene eller av personlige grunner ønsker å investere i fond og selskaper som har et lavere karbonavtrykk enn resten av markedet.

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med bærekraftige fond

  • Alle fond Storebrand tilbyr er kvalitetssikret etter Storebrand-standarden og Storebrands klimapolicy som utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet.
  • Er fondet merket som "bærekraftig" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapenes til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?