Foto: Scatec Solar

Fossilfri fondsopptur

«Storebrand Norge Fossilfri» investerer i norske aksjer utenom olje- og offshoresektoren. Medvind for selskaper som Scatec Solar, NEL og Tomra har bidratt til en årlig gjennomsnittlig avkastning på over 10 prosent siden fondet ble etablert i 2017.

Av E24 Brandstudio
ARTIKKEL ·

Fra å ha vært et dyrt satsingsfelt, har prisen på å utvikle solenergi stupt de siste syv årene. I store deler av verden har den fornybare energien blitt billigere enn de klassiske fossile energikildene.

– I solrike områder er solenergi nå den billigste kraftkilden. Sol gjør det mulig for fattige land, som tidligere har vært avhengige av import av olje og gass, til å være selvforsynte med energi, sier Mikkel Tørud.

Han er finansdirektør i Scatec Solar, som har spesialisert seg på å utvikle, bygge, eie og drifte kolossale solparker i solrike land som Argentina, Brasil, Egypt og Sør-Afrika.

Portrett at Mikkel Tørud

FINANSDIREKTØR: Mikkel Tørud i Scatec Solar. Foto: Presse

Fra selskapet ble opprettet for tretten år siden, har den norske bedriften med knappe 300 ansatte blitt en av de mest spennende leverandørene innen solenergi internasjonalt. Bare siden 2016 har Scatec Solar-aksjen mer enn doblet seg i verdi på Oslo Børs.

I dag leverer solselskapet strøm til omkring 600.000 husholdninger, og målet er å doble produksjonskapasiteten de neste to årene.


Investeringer tilpasset dine behov


Kniver om topplassering

Det er potensielt gode nyheter for spare- og pensjonspengene dine. Scatec Solar, Borregaard, NEL og Tomra er blant selskapene fondet «Storebrand Norge Fossilfri» investerer i.

Portrett av Alf Inge Gjerde

FORVALTER: Alf Inge Gjerde styrer «Storebrand Norge Fossilfri». Foto: Storebrand

Fondet investerer i norske aksjer og utelukker olje- og offshoresektoren og selskaper med et høyt karbonavtrykk.

Scatec Solar har vært overvektet i fondet og dermed bidratt sterkt til at det er blant fondene som ga høyest avkastning blant samtlige norske fond på Oslo Børs i 2019, med en avkastning på 21,2 prosent.

Fondet ble lansert 27. april 2017. Siden etablering har fondet levert en årlig gjennomsnittlig avkastning på 11,02 prosent. Det er 1,26 prosentpoeng bedre enn fondets referanseindeks, Oslo Børs Fondindeks (OSEFX), i samme periode. Fondet har årlige kostnader på 1,5 prosent.

Alf Inge Gjerde, forvalter av fondet, mener det er særlig to grunner til at fondet har lyktes så godt. Den ene er nettopp at fondet ikke eier aksjer innen olje- og offshore-sektoren.

– Slike selskaper har gjort det svakt i denne tidsperioden i takt med en fallende oljepris, men også som følge av at mange investorer har vektet seg ned av miljøhensyn.

– Plukker ut selskapene vi har størst tro på

– Den andre grunnen er at vi har vært både heldige og dyktige i å plukke ut de selskapene vi har størst tro på. Med unntak av olje- og offhoresektoren og selskaper med høyt karbonavtrykk, består fondet av de selskapene vi tror er mest lønnsomme og som vil gi best avkastning for kundene våre.

I takt med fallende priser på solpaneler har det blitt mer lønnsomt å investere i fornybar energi, mener Gjerde.

Solcellepark med fjell i bakgrunnen

GIGANTPROSJEKT: I solrike Sør-Honduras har norske Scatec Solar bygget den imponerende solparken «Agua Fria». Foto: Scatec Solar

I tillegg har både Parisavtalen fra 2015 og FNs bærekraftsmål bidratt til å øke interessen for bærekraftige energikilder.

– Skal man nå målene i Parisavtalen, er man helt avhengig av å bygge ut fornybar energi i mye større grad enn man har gjort hittil. Det gir grunnlag for en fortsatt sterk vekst for selskap som Scatec Solar, sier Gjerde.


Ønsker du å bli kontaktet av en investeringsrådgiver?


Best for langsiktig sparing

Forvalteren forteller at Storebrand Norge Fossilfri passer best for dem som ønsker å spare langsiktig, enten det er til pensjon eller barn.

– Målsettingen er at fondet skal gi en bedre avkastning enn markedet over tid, sier han.

– I tillegg passer fondet for dem som er overbevist om at oljeprisen skal ned de neste årene eller av personlige grunner ønsker å investere i fond og selskaper som har et lavere karbonavtrykk enn resten av markedet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?