Derfor må vi kvinner snakke om penger

Kvinner har jevnt over lavere lønn, mindre formue og dårligere pensjon. Bruk 8. mars til å snakke med venninner og familie om lønn og sparing.

Av  Anne Lindeberg
ARTIKKEL · PUBLISERT 08.03.2021

I Storebrands eget sparebarometer kommer det frem at bare rundt halvparten av norske kvinner synes det er lett å snakke med banker og finansinstitusjoner om økonomi. Og kun 40 prosent av alle vi har spurt, menn som kvinner, snakker med venner om dette.

Bare en av tre kvinner har sine oppsparte midler i fond eller aksjer. Samtidig vet vi at investeringer i aksjer over tid er det som har fått pengene til å vokse best, og at menn kontrollerer cirka 80 prosent av den private aksjekapitalen i Norge.

Storebrands oppfordring denne 8. mars er å snakke om de store pengene!

– Mitt råd til kvinner er: Snakk med venner om hvilken pensjonsordning de har, og bli bevisst på hva du selv har. Når bedriften din setter av penger til din pensjon kan de velge om det skal være 2, 4, 5, 6 eller 7 prosent av din lønn, sier Heidi Skaaret, konserndirektør for Personmarkedet i Storebrand. 

Portrett av Heidi Skaaret

VÆR ÅPEN OM PENSJON: Heidi Skaaret, konserndirektør for personmarked i Storebrand, mener vi bør snakke mer om hvilken pensjonsordning vi har. Foto: Storebrand

Pensjonssparingen er, sammen med folketrygden, pengene som skal gi deg lønn når du ikke lenger jobber. Gjennom oppsparing i et arbeidsliv på 30-40 år blir forskjellen på pensjonskontoen til den som fikk 2 prosent og den som fikk 7 prosent veldig stor. Hvor stor den blir avhenger av lønnen man har, men for to personer med lønn på 500 000 blir forskjellen på over 2 millioner kroner.

Likevel snakker vi lite om dette, og mange vet ikke engang hva som står i arbeidskontrakten.


Har du oversikt over pensjonen din?


Hvorfor er det slik?

For å finne ut mer inviterte vi i Storebrand elleve kvinner til en samtale om økonomi.

– Pensjon gjør meg bare så usikker, sier Karin (53), og får ganske bred støtte i det ellers svært kompetente panelet.

Det viser seg nemlig at de kvinnene som har ønsket å snakke med oss om økonomi, også er mer orientert og bevisste enn det snittet for alle spurte (menn og kvinner) i sparebarometeret er.

Pensjon skiller seg imidlertid ut. Det er det temaet de er mest usikre på. Pensjon er pengene du skal leve av når du slutter å jobbe for godt, og som skal gi deg en fremtid du kan glede deg til.

– Vi må tydeligvis snakke mer om pensjon, var avsluttende kommentar fra både Olaug (41) og Caroline (47). De ønsker alle tiltak som kan få kvinner til å komme bedre ut i pensjonskabalen velkommen.

Sjekk med de rundt deg i dag. Hvor mange vet hva de selv har i pensjon?

10 personer holder opp plakater med budskap

BRYT TABUET: Å snakke om privatøkonomi er fortsatt tabu, men vi i Storebrand heier på deg. Hvordan skal du samle mot til en lønnsforhandling om du ikke snakker om din og andres lønn? Foto: Storebrand

Store forskjeller

Av dagens minstepensjonister er de aller fleste kvinner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og Nav. Hvordan den fordelingen ser ut i fremtiden avgjøres av pensjonsordningene dagens yrkeskvinner har gjennom jobb, og hvor mye de sparer ved siden av. Det er særlig i privat sektor at pensjonsordningene varierer.

Dessverre viser tall fra Statistisk Sentralbyrå og Storebrands egne bransjeoversikter at typiske kvinneyrker kun setter av minste lovlige sum. Når typiske mannsyrker velger en annen ordning, betyr det at forskjellene i pensjonslønn fortsetter. Det betyr at kvinner også i fremtiden vil ha mindre økonomisk frihet.

Mens flertallet av kvinnene i gruppen sparer i aksjer eller aksjefond, sier de samtidig at få eller ingen av venninnene deres gjør det samme.

– Nei, absolutt ikke. I min omgangskrets er det flest menn som spekulerer i aksjer, sier Mette (61).

– Nei, faktisk har jeg ikke noen nære venninner som sparer i aksjer eller aksjefond, sier Olaug (41).


Ønsker du å spare til pensjonisttilværelsen?


Usikre på aksjer

I Storebrands eget sparebarometer kommer det frem at en av tre kvinner mener de vet for lite om alternativene til å ha sparepengene stående på bankkonto. Rundt 10 prosent har ikke tillit til selskapene som tilbyr fond og aksjer.

– Jeg tror nok menn er raskere til å hive seg på aksjekjøp, mens kvinner skal være helt sikre på at de kan tjene på det, før de kjøper, sier Anne (65).

Alternativet de fleste velger er bankkontoer med en rente på rundt en prosent, viser tall fra SSB.

– Jeg tror det kan ha med at aksjer fra «gammelt av» var usikkert og at en burde vite så mye. Nå tror jeg at mange, spesielt unge begynner mer og mer og få øynene opp for aksjer, og at det ikke er så farlig lenger, sier Olaug (41).

Les også: – Vi kvinner fortjener å vite om mulighetene langsiktig sparing gir

Det er mye som tyder på at det å snakke om deler av privatøkonomien er vanskelig uansett kjønn. Det som gjør dette til en likestillingssak, er forskjellene som har oppstått i lønn, formue og fremtidig trygghet gjennom en god pensjon.

Vi vet at kvinner sitter på rundt 20 prosent av norske aksjeformuer.

Norske menn har 1 216 milliarder mer i bruttoformue enn norske kvinner. Dette er tall som den siste tiden på prisverdig måte er løftet frem av DNBs kampanje #huninvesterer.

Menn sparer også jevnt over 50 prosent mer enn kvinner i private pensjonsordninger, og det til tross for at de har bedre pensjonsordninger gjennom jobben.

Kvinnene vi snakker med, snakker med venner og familie om mye, og har gitt mange råd til andre.

– Det ble ikke så godt mottatt første gang vi satte oss ned med Excel-ark, men jeg har fått mang en takk fra døtrene senere, sier Karin (53).


Vet du hva du får i pensjon?


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?