Derfor bør du plassere sparepengene dine hos Storebrand

Trygghet, erfaring, et bredt spekter av investeringsmuligheter og «Gode penger» er grunnene til å la Storebrand forvalte sparepengene dine.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 04.03.2019

Ingen familier og husholdninger er helt like. Ikke økonomisk heller. Alle har sine egne budsjetter og økonomiske prioriteringer. 

Det finnes imidlertid noen fellestrekk fra hjem til hjem. Ett av disse er at all sparing ikke er lik. Du kan grovt sett dele pengene dine i tre:

  1. Pengene som skal betale løpende regninger og forbruk
  2. En buffer som skal dekke uforutsette utgifter
  3. Den langsiktige sparingen

Mens de to første kategoriene trives godt på en bankkonto, bør du ha helt andre krav til avkastning for den langsiktige sparingen din.
 
– Det mest grunnleggende prinsippet i privatøkonomi er å sørge for at du bruker litt mindre penger hver måned enn det du får inn. For å få oversikt over dette bør du sette opp et budsjett, eller en enkel oversikt, over hva du har av inntekter og utgifter, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

«
Ser vi så langt tilbake som fra midten av 70-tallet og frem til i dag, så har ingen tiårsperioder i aksjemarkedet gitt negativ avkastning.

Knut Dyre Haug
pensjonsøkonom i Storebrand

Haug anbefaler at du til enhver tid har en bufferkonto på to til tre månedslønner. Dette skal dekke ting som uforutsette verkstedbesøk og innkjøp av nye hvitevarer når de gamle streiker.
 
– Men ikke all sparing bør settes på en bankkonto. Skal du spare pengene i fem år eller lenger, bør du sette pengene i et fond. Her jobber pengene for deg og forventet avkastning er større over tid.
 
Her er tre grunner til at Storebrand er det naturlige stedet å investere de langsiktige sparepengene dine.


Vil du komme i gang med sparing?


1) Trygghet og erfaring

De beste oppskriftene blir gjerne delt fra generasjon til generasjon. Storebrands oppskrift strekker seg helt tilbake til generasjonene før grunnloven ble vedtatt på Eidsvoll.
 
Avkastning er viktig, ja, men det er også trygghet. Det vet Storebrand en hel del om. Vi har tross alt levert trygghet i mer enn 250 år, helt siden Norges Brannkasse ble etablert i 1767.

«
Det å ta vare på verden vi lever i, er vi helt sikker på kommer til å være lønnsomt i årene fremover.

Knut Dyre Haug
pensjonsøkonom i Storebrand

Det å leve, betyr å omgi oss med usikkerhet. Sykdom kan ramme helsen vår, økonomien kan føre til nedskjæringer på arbeidsplassen og finansmarkedene påvirker sparepengene våre på godt og vondt.

Historisk bilde av kontorlokalene til Storebrand på starten av 1900-tallet

LANG HISTORIE: Mellom 1877 og 1927 holdt tallknuserne i Storebrand til i Kirkegaten 21 i Oslo sentrum. Nå sitter forvalterne på kontorer i Lysaker.

Langsiktig tankegang fjerner mye av denne usikkerheten. For eksempel viser historien at fondssparing over tid lønner seg i de aller fleste tilfeller.
 
– Jeg hører mange som er bekymret for å sette pengene sine i aksjemarkedet fordi de kan risikere å tape penger. Ser vi så langt tilbake som fra midten av 70-tallet og frem til i dag, så har ingen tiårsperioder gitt negativ avkastning.

En tiårsperiode regnes her ut fra hvert kalenderår. Altså: 1975-1985, 1976-1986, 1977-1987, og så videre.

– Kun to av nær 50 tiårsperioder har gitt mindre avkastning enn bankrenten i samme periode, forteller Haug.

Det tilsvarer omtrent fire prosent av periodene. Historisk sett er dermed sannsynligheten forsvinnende liten for at banken gir høyere avkastning enn aksjemarkedet over tid.

Trygghet og langsiktig tenkning har gjort Storebrand til en av landets eldste bedrifter. 1,3 mill nordmenn har gitt oss tilliten til å forvalte pensjonspengene deres. Totalt er det snakk om over 700 milliarder kroner, som gjør oss til Norges største private kapitalforvalter. 

2) Spareløsninger som dekker alle behov

Siden vi er størst, har Storebrand naturlig nok en rekke løsninger for deg som skal investere,  uansett tidshorisont og hva du ønsker å plassere pengene dine i.

– Av erfaring vet vi at ulike personer har ulike behov og dermed trenger ulike løsninger. Vi legger til rette for at det skal være enkelt å få svar på spørsmål om pensjon og sparing, enten du vil søke etter informasjon på nett eller kontakte oss på telefon, sier Haug.
 
Storebrand har flere prisvinnende fond og forvaltere. Uansett hva som er dine ønsker og behov, står vi klare til å sørge for at dine sparepenger er i gode hender.

3) Gode penger

Hvordan kan man tjene penger på å gjøre verden til et bedre sted?
 
Når penger settes inn i et fond, låses de ikke inne i et bankhvelv. De investeres. Det vil si at de sendes rundt om i hele verden som små eierandeler i selskaper som produserer varer og tjenester.

Pengene kan ha stor påvirkning på kloden. De kan bidra til avskoging og utrydding av dyrearter. De kan bidra til krig og våpenproduksjon. De kan bidra til forurensing, forsøpling og global oppvarming.

Eller de kan bidra til å gjøre jorda til et bedre sted: Gode arbeidsvilkår, nye løsninger og grønne energikilder.


Ønsker du å bli kontaktet av en av våre rådgivere?


Storebrand mener at det som er bra for jordkloden (og vi som bor på den), også er bra for lommeboka. Vi kaller dette for «Gode penger». 

Samfunnet står nemlig overfor en enorm omstilling. Klimaavtalen som ble signert i Paris i 2015 skisserer opp et ambisiøst mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. For å nå det, har vi bare en veldig kort periode vi kan slippe ut CO2 i atmosfæren i den skalaen vi gjør i dag. I tillegg må verden bli klimanøytral innen 2050. Det betyr at vi må få en balanse mellom menneskeskapte utslipp og opptak av klimagasser.

Dette mener vi vil gi medvind for selskaper som satser på fornybar energi. Skal vi nå klimamålene våre, må disse løsningsselskapene være vinnerne.
 
Det siste tiåret har vi også sett at produksjonsprisen på sol og vind har stupt og blitt konkurransedyktig med fossile alternativer. Storebrand startet også verdens første fond som kun investerer i fornybar energi. Det handler om å satse på selskaper som er i stand til å produsere mer, med mindre ressurser.

– Tradisjonelt har vi kanskje tenkt at det skal gjøre litt vondt å være miljøbevisste, men vi tror denne tiden for lengst er forbi. Vi tror at avkastning fremover skapes gjennom å investere i de som er best posisjonert for fremtidens utfordringer. Vi mener at det å ta vare på verden vi lever i, kommer til å være lønnsomt i årene fremover.

– Og jeg er helt sikker på at det er ganske kort tid til mine barnebarn stiller meg spørsmålet: «Bestefar, hva har gjør du for at vår jordklode skal bli bedre å bo på?» For meg er det i alle fall ikke et alternativ å svare «ingenting».

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med bærekraftige fond

  • Alle fond Storebrand tilbyr er kvalitetssikret etter Storebrand-standarden og Storebrands klimapolicy som utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet.
  • Er fondet merket som "bærekraftig" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapenes til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?