Mari Rindal Øyen, leder for sparing i personmarkedet hos Storebrand.

Derfor bør du plassere sparepengene dine hos Storebrand

Trygghet og erfaring, spareløsninger for de fleste behov og investeringer i fremtiden - det er de tre viktigste grunnene til å la Storebrand forvalte sparepengene dine.

Av  Torgeir Mortensen/Elisabeth Larsen-Vonstett
ARTIKKEL · PUBLISERT 04.03.2019
SIST OPPDATERT 30.05.2022

– Du kan grovt sett dele pengene dine i tre, sier Mari Rindal Øyen, leder for sparing i personmarkedet i Storebrand: 

  1. Pengene som skal betale løpende regninger og forbruk
  2. En buffer som skal dekke uforutsette utgifter
  3. Den langsiktige sparingen

–  Mens de to første kategoriene trives godt på en bankkonto, bør du ha helt andre krav til avkastning for den langsiktige sparingen din. Skal du spare i fem år eller lenger, bør du derfor sette pengene dine i et fond. Her jobber pengene for deg, og forventet avkastning er større over tid, forklarer Øyen. 
 
Her er tre grunner til at Storebrand er det naturlige stedet å investere de langsiktige sparepengene dine.

1) Trygghet og erfaring


Avkastning er viktig, ja, men det er også trygghet. Det vet Storebrand en hel del om. Vi har tross alt levert trygghet i mer enn 250 år, helt siden Norges Brannkasse ble etablert i 1767.

Det å leve, betyr å omgi seg med usikkerhet. Sykdom kan ramme helsen vår, økonomien kan føre til nedskjæringer på arbeidsplassen og finansmarkedene påvirker sparepengene våre på godt og vondt.

Langsiktig tankegang fjerner mye av denne usikkerheten. For eksempel viser historien at fondssparing over tid lønner seg i de aller fleste tilfeller.
 
– Jeg hører mange som er bekymret for å sette pengene sine i aksjemarkedet fordi de kan risikere å tape penger. Ser vi så langt tilbake som fra midten av 70-tallet og frem til i dag, så har ingen tiårsperioder gitt negativ avkastning, forklarer Øyen.

Historisk sett er dermed sannsynligheten forsvinnende liten for at banken gir høyere avkastning enn aksjemarkedet over tid.

Trygghet og langsiktig tenkning har gjort Storebrand til en av landets eldste bedrifter. I dag har 1,1 millioner nordmenn pensjonspengene hos oss. Vår oppgave er å sørge for at pengene får best mulig avkastning. Totalt er det snakk om over 1000 milliarder kroner, som gjør oss til Norges største private kapitalforvalter. 

2) Spareløsninger som dekker alle behov

Siden vi er størst, har Storebrand naturlig nok en rekke løsninger for deg som skal investere,  uansett tidshorisont og hva du ønsker å plassere pengene dine i.

– Vi vet samtidig at mange ønsker å starte langsiktig sparing i aksjefond, men er usikre på hvilket fond de skal velge. Og her har vi et godt råd: Hvis du ikke har spesiell kunnskap eller forventninger til enkelte markeder eller bransjer, bør du velge et bredt sammensatt fond. Og hvis du i tillegg vil at sparingen din skal utvikle seg i takt med markedene det investerer i, bør du velge et indeksnært fond. Storebrand Indeks Alle Markeder er et slikt fond, sier Mari Rindal Øyen.

3) Invester i fremtiden

Storebrand er overbevist om at selskaper som løser morgendagens utfordringer vil være morgendagens vinnere. Verdensbanken har anslått at det kreves 7 000 milliarder dollar i årlige investeringer for å nå FNs 17 bærekraftsmål. 
 
– Å investere i selskaper som bidrar til å løse verdens klimautfordringer er å investere i fremtiden, sier Storebrand-forvalter Philip Ripman. 

– Vi tror disse selskapene vil stige i verdi og være de mest lønnsomme på sikt. Derfor er vi på jakt etter selskaper som har produkter og tjenester som det vil være større behov for i fremtiden og som vil løse utfordringene vi vet må løses. 

Storebrand har allerede mange fond som investerer i såkalte løsningsselskaper. Noen av dem er temabaserte, som Storebrand Fornybar Energi, Storebrand Fremtidens Byer og Storebrand Like Muligheter. 

– Disse temaene handler ikke om titler og pene ord, men om hva som skjer i verden og hvilke selskaper som det er riktig og smart å investere i. Gjennom disse fondene investerer vi i fremtiden. Med det så mener vi at vi ikke bare er med på å eie en del av løsningen på de globale utfordringene, vi eier også en del av det vi mener er blant morgendagens vinnere, forklarer forvalteren. 

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr, utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet mot klima.
  • Er fondet merket som "vårt mest bærekraftige fond" betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål, blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapene til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.

Her finner du mer informasjon

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023