Erik Kaland Skrablikk - Produktsjef i Storebrand

Biden vant, hva nå?

Etter en lang uke med telling av stemmer og usikkerhet rundt utfallet er det nå klart, Joe Biden blir ny president i USA.

Av Erik Kaland, produktsjef i Storebrand
KOMMENTAR ·

Etter en lang uke med telling av stemmer og usikkerhet rundt utfallet er det nå klart, Joe Biden blir ny president i USA.

På mange måter ble valgprosessen et «worst case scenario» – valgnatten ga oss ingen klar vinner, samtidig som Trump kom med anklager om valgfusk og lovet søksmål. I skrivende stund har han fremdeles ikke akseptert nederlaget. Det er heller ikke klart hvem som har vunnet flertall i senatet, og om Joe Biden vil få med seg et flertall i kongressen i første del av sin presidentperiode.

Aksjemarkedet skal liksom hate usikkerhet, og spådommene for scenarioet vi endte opp med har vært volatilitet og børsnedgang. Men markedet har tatt vært ganske stabilt stigende gjennom hele prosessen: S&P 500 endte opp 6 prosent i valguken!

«
Så hvordan skal du forholde seg til dette som investor? Svaret er ganske enkelt – ikke gjør det.

Erik Kaland
produktsjef i Storebrand

Er det eierne av Big Tech-aksjer som nå tror de får en fiende mindre i Det hvite hus? Er det investorer i grønne aksjer som ser for seg en bølge av investeringer fra en Biden og hans administrasjon? Forventes det nå mer stimulans? Lavere renter? Og så videre. Så hvordan skal du forholde seg til dette som investor?

Svaret er ganske enkelt – ikke gjør det. Selv om du skulle klare å predikere hoveddelen av de enormt mange faktorene som driver verdens kapitalmarkeder, vil det fremdeles ikke være nok. Skal du klare å hente ut ekstra avkastning ved å gå inn og ut av investeringer, må du i tillegg forstå summen av hva andre investorer tenker og handle på den informasjonen før de gjør det selv.

Det er sjeldent de fundamentale faktorene som driver kursene på kort sikt. Bare spør en av de mange investorene som har shortet Tesla-aksjer. Teorien er god: Tesla bør ikke ha en verdsettelse som tilsvarer nesten halvparten av oljefondet. Men det hjelper lite hvis resten av Tesla-aksjonærene mener noe annet.

Oppgangen vi har sett den siste tiden kan også skyldes noe så enkelt som en generell tro på at det politiske maskineriet i USA blir mindre dysfunksjonelt med Joe Biden. USA har i dag en splittet kongress som ikke er særlig beslutningsdyktig (uavhengig av hva den sittende presidenten måtte ønske). Noen ganger klarer presidenten å være brobygger mellom partiene, og sikre nødvendig flertall til tross for motsetningene – uten at brobygging har vært blant Donald Trumps mest fremtredende egenskaper.

Vi kan vente mer tverrpolitisk samarbeid fremover. Biden vil i hvert fall forsøke. Samtidig fins det en snarvei til handlekraft som ikke krever tverrpolitisk samarbeid. For at et forslag skal bli lov må det godkjennes av et flertall i begge kamre i kongressen (senatet og representantenes hus) og presidenten må ikke benytte sin vetorett. Det er ganske vanskelig, hvis ikke det samme partiet har flertall i begge kamre og har presidenten – en supermajoritet.

Ser vi på historien skjer det gjerne mest i de periodene hvor en av partiene har en slik supermajoritet. George W. Bush hadde det i mesteparten av sin presidentperiode og kunne iverksette reformer (eller utkjempe kriger) så lenge han hadde støtte i eget parti. Obama hadde kun to år med supermajoritet og brukte den perioden på å få gjennom sin helsereform (Obamacare).

Resten av Obamas periode kontrollerte Republikanerne representantenes hus og konfliktnivået økte samtidig som handlekraften ebbet ut. Trump fikk også noen år med supermajoritet før han mistet den i fjor.

Det typiske scenarioet er at en ny president drar med seg majoriteten i kongressen og vi får et par år med styringsdyktige lovgivere. Dette kan skje igjen nå. Får vi en blå (demokratisk) supermajoritet –kommer redningspakker til å gli gjennom kongressen som en varm kniv gjennom smør. Og det liker markedet. Samtidig henger majoriteten i en tynn tråd. Valget i senatet er i skrivende stund ikke avgjort, og det kan fort bli en like splittet kongress de neste årene.

For oss som sparer langsiktig i aksjemarkedet handler det om å ikke la seg affisere for mye av disse hendelsene. Timing av markedet basert på valgresultat i USA er risikosport, så det gjelder fremdeles å finne et risikonivå du er komfortabel med og en sparehorisont du holder deg til – selv om politiske valg gjør at det blåser litt.

Heldigvis virker det som om turbulensen denne gangen har gitt oss medvind – foreløpig.


Ønsker du å bli kontaktet av en rådgiver?


Erik Kaland er produktsjef for sparing og pensjon i Storebrand. I denne bloggen deler han sine tanker om markedet. Teksten inneholder personlige meninger, og er ikke nødvendigvis sammenfallende med Storebrands offisielle markedssyn, som du finner her.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?