2020 ble et festår for Storebrand-fondene

Nær samtlige av Storebrand-fondene slo referanseindeksene sine i fjor. Et nytt aksjefond slo markedet med nesten 100 prosent.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 28.01.2021

Da koronaviruset rammet verdens børser, falt både det norske og amerikanske aksjemarkedet over 30 prosent.

Midt i panikken så nok de færreste for seg at 2020 likevel skulle bli et godt børsår.

Nå, snart ti måneder senere, kan vi slå fast at det globale aksjemarkedet endte året med en solid og tosifret verdioppgang målt i lokal valuta (14,2 prosent). Det nordiske aksjemarkedet steg mer enn 22 prosent målt i norske kroner, mens Oslo Børs har lagt på seg 4,6 prosent.

Har du investert i fond i Storebrand, er sjansene store for at det har vært et godt år for pengene dine: Hele 34 av 39 av våre aksje-, rente eller kombinasjonsfond har levert avkasting over sin referanseindeks i 2020.

Spisse bærekraftsfond, som Storebrand Global Solutions og Storebrand Norge Fossilfri, utmerket seg med avkastning på mer enn 30 prosent. Og aller øverst på listen finner vi nykommeren Storebrand Fornybar Energi, som steg smått utrolige 106 prosent siden etableringen i slutten av juni.

Klare vinnere og tapere

– Året la forholdene til rette for aktiv forvaltning, sier Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltning i Storebrand.

Det var to store drivere som preget børsen i fjor, forklarer han. Den største driveren var naturlig nok koronapandemien.

 – Covid-19 ga oss noen klare vinnere og tapere. Vi var flinke til å snu porteføljene våre raskt når vi så konsekvensene av smitteverntiltakene. Men året har også vist at man ikke må være med fra dag én, for å få med seg oppturen. Det handler om å identifisere trender som varer en stund, forklarer Bringedal.


Vil du få mer ut av sparepengene dine?


Bård Bringedal portrett

FORNØYD: Fjoråret viste nok en gang at det kan være lønnsomt å investere bærekraftig, mener Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltningen i Storebrand. Foto: Storebrand

Han trekker særlig fram Delphi-fondene. Etter noen tøffe år og en omlegging av investeringsstrategien sin, har den Storebrand-eide fondsforvalteren gjort et kruttsterkt comeback. Alle Delphi-fondene slo referanseindeksene sine i fjor. Med en avkastning på hele 38 prosent i 2020, knuste Delphi Global referanseindeksen sin med 25 prosentpoeng.

«
Delphi satset tidlig på såkalte «stay at home»-aksjer: Alt som hadde med netthandel, streamingtjenester, grafikk og dataspill.

Bård Bringedal
leder for aksjeforvaltning i Storebrand

 – Delphi har vært veldig gode til å forutse hvilke selskaper som kom til å tjene mest på samfunnsendringene. De satset tidlig på såkalte «stay at home»-aksjer: Alt som hadde med netthandel, streamingtjenester, grafikk og dataspill, sier Bringedal.

Norske aktive fond leverte også sterke resultater. Delphi Norge for eksempel, med en avkastning på 22,7 prosent, slo markedet med 15,3 prosentpoeng. Mens Storebrand Norge Fossilfri ga en avkastning på 31,2 prosent, som tilsvarer 23,9 prosent meravkastning.

– Det gikk litt under radaren i fjor, men den norske forvaltningen hadde sitt beste år noensinne, poengterer Bringedal.

Grønt har vært gull

Den andre driveren har vært interessen for fornybar energi. Verdien av grønne aksjer steg til himmels i 2020.

Storebrand har jobbet med bærekraftige investeringer siden 90-tallet. Til grunn har det ligget en overbevisning om at grønne aksjer er bra for både lommeboka og miljøet.

– Det er veldig gledelig at satsingen på bærekraftige investeringer har gitt kundene våre en god avkastning. Det er ikke noe nytt, men det er tilfredsstillende å få det bekreftet nok en gang.

Solcellepark

NORSK EVENTYR: Flere av Storebrand-fondene har satset på den norske solenergiprodusenten Scatec Solar. Prisen på aksjen økte mer enn 100 prosent i 2020 og ga god avkastning til kundene. Foto: Scatec Solar.

Han tror likevel ikke den grønne parademarsjen kommer til å stoppe opp med det første.

– Jeg tror vi bare har sett starten. 2020 var fenomenal for sektoren, men det er veldig sterke underliggende drivere som går i sektorens favør. Markedet har gått mye, men potensialet er større. sier Bringedal.

– Samtidig skal vi ikke lure oss selv til å tro at ting vokser inn i himmelen. Det vil nok være perioder som vil butte imot, legger han til.

Nyopprettede Storebrand Fornybar Energi hadde den høyeste meravkastningen som er målt i Storebrand siden et teknologifond under dot.com-boblen for omkring 20 år siden, ifølge Bringedal. Meravkastningen endte i fjor på 95,6 prosent.

– Det er helt eksepsjonelt. Å ha et sånt produkt, er veldig moro. Vi har også hatt en fenomenal flyt inn i det fondet. Noe som viser at god avkastning skaper oppmerksomhet, sier han.


Hvilket fond passer best for deg?


Holdt hodet kaldt

Samtlige av Storebrands rente- og kombinasjonsfond slo referanseindeksene sine i 2020.

– Det har vært et ekstremt spesielt år, sier Dagfin Norum.

Han er leder for renter og investeringsstrategi i Storebrand. Det betyr at han blant annet er ansvarlig for pensjonsporteføljene for drøyt en million nordmenn, som stort sett inneholder både aksjer og rentepapirer.

Dagfin Norum portrett

GOD GEVINST: God avkastning på rentefond i 2020 viser at renter har en naturlig plass i en balansert portefølje, forklarer rentesjef Dagfin Norum. Foto: Storebrand

Børskrakket i mars opplevdes som mye tøffere enn finanskrisen i 2008, ifølge Norum, fordi alt gikk så utrolig mye fortere. Det gjaldt ikke bare nedturen. Gjeninnhentingen kom også i rakettfart.

– Vi har veldig flinke og erfarne ansatte, som har vært med i kriser før. Det hjalp oss å holde hodet kaldt og gjøre kjølige vurderinger da det stod på som aller verst. Det jeg kanskje er mest stolt av, er hvor profesjonelt vi håndterte krisen og at vi oppnådde så gode resultater i et så spesielt år, sier han.

Norum forteller at forvalterne økte risikoen steg for steg under krisen. Det gjorde at de hadde tørt krutt i bakhånd, hvis markedet skulle falle videre.

– Kundene våre har fått veldig godt betalt for den økte risikoeksponering vår i mars, sier han.

Blant rentefondene trekker Norum frem Storebrand Norsk Kreditt IG og Storebrand Globalt Kreditt IG, som begge ga rundt seks prosent avkastning i 2020, selv med moderat risiko. Tallene underbygger at aktiv forvaltning innenfor renter og kreditt tilfører verdier til kundene, forklarer han.

– Resultatene illustrerer at rentefond har en naturlig funksjon i en portefølje både gjennom å levere avkastning og bidra til å diversifisere risiko. Dette er naturlig byggesteiner også i pensjonsprofilene våre, sier Norum.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023