Jakob Vårdal er produktsjef for sparing i Storebrand.

9 kjappe spørsmål om aksjesparekonto

Med en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å betale skatt underveis. Her får du svar på de vanligste spørsmålene om aksjesparekonto.

Av  Agnes Elise Spray
ARTIKKEL · PUBLISERT 06.01.2022

Aksjesparekonto er en konto for alle som sparer – eller planlegger å spare – i aksjer og aksjefond. Du kan selge og kjøpe aksjefond og aksjer og uten å betale skatt av gevinster underveis.

Slik kan du få et større beløp å reinvestere – noe som igjen gir en høyere forventet avkastning. Skatt betaler du først den dagen du tar avkastning ut av kontoen. Innskuddet kan du når som helst ta ut, helt skattefritt.

Vår produktsjef Jakob Vårdal svarer på 9 av de vanligste spørsmålene fra kundene våre.

1. Bør jeg flytte mine eksisterende aksjefond og enkeltaksjer over til en aksjesparekonto?

Hvis du har aksjefond i dag, så lønner det seg mest sannsynlig ikke å flytte disse til en aksjesparekonto. Du bør heller avslutte denne sparingen, la pengene stå, og opprette fremtidig sparing i en aksjesparekonto.

Dersom du flytter penger fra et fond utenfor aksjesparekonto inn i en aksjesparekonto i dag, ses det på som realisasjon, og du må betale skatt. Hvis du har tap på sparingen din i fondet, kan det lønne seg – da får du fradraget, og kan kjøpe deg inn igjen innenfor aksjesparekonto.


Samle aksjefond på ett sted


2. Er det riktig å betegne utsatt skatt som en «skattegave»?

Ja, vi mener det. Når du oppretter aksjesparekonto og kommer i gang med sparingen, kan du fritt bytte aksjer og aksjefond uten å skatte av gevinsten for hvert bytte. Du skyver dermed skatten foran deg og kan dermed fortsette å få avkastning på hele sparebeløpet ditt.

På lang sikt vil det være lønnsomt å utsette skatten, og dermed ha mer penger investert i aksjefond, enn å betale skatten løpende og ha et lavere beløp investert. Dette forutsetter riktignok at aksjefondene dine slår risikofri rente i investeringsperioden (mer presist: at avkastningen i aksjefondene over tid overstiger det økte skjermingsgrunnlaget du ville fått ved å reinvestere en beskattet avkastning). All historikk viser at aksjemarkedet over tid slår banksparing.

Merk også at du kan ta ut opprinnelig innskutt beløp (alt du har betalt inn) og et skjermingsfradrag helt skattefritt. Det er først når du tar ut avkastningen du må betale gevinstskatt (p.t 35,2 prosent).

Du kan lese mer om skjermingsfradrag på Skatteetatens hjemmesider.

Les også: Derfor har 2 av 3 flyttet pengene sine til aksjesparekonto

3. I fondssparing utenfor aksjesparekonto er det også kun skatt på avkastningen – så hva er egentlig forskjellen?

Forskjellen ligger i at du kan ta ut beløpet du opprinnelige investerte – uten å betale skatt. Du skatter først når du tar ut avkastningen. Med andre ord; har du satt inn 100 000 kroner og har en gevinst på 50 000 kroner, kan du ta ut 100 000 kroner uten å betale skatt.

Du skatter kun av gevinsten på 50 000 kroner – når du tar disse ut av kontoen. Denne fleksibiliteten har du verken i frie fond eller på en VPS-konto.

Illustrasjon_ASK (003)-2022
UTNYTT FLEKSIBILITETEN OG INVESTÉR SOM PROFFENE: Nå kan du ta ut beløpet du opprinnelig investerte og la avkastningen stå igjen, uten å betale skatt. Illustrasjon: Storebrand

Eier du aksjefondet direkte, er det nemlig FIFO-prinsippet som gjelder for skattlegging, altså at du alltid først selger andelen du kjøpte først. Har du gevinst på andelene du selger må du betale skatt av gevinsten, justert for skjermingsfradrag.

I en aksjesparekonto kan du ta ut innskuddet og skjermingsfradraget skattefritt. Først når gevinsten tas ut må du betale skatt. Skal du ta ut alle pengene på en gang har dette ikke noe å si. Men skal du derimot ta ut pengene gradvis, for eksempel gjennom en uttaksavtale, vil aksjesparekonto være mer skattegunstig.

Les også: Aksjesparekonto og fond – her er skattereglene

4. Hva er fordelene ved å ha en aksjesparekonto i Storebrand?

I vår aksjesparekonto kan du velge mellom alle typer aksjefond, både aktivt forvaltede fond og billige indeksfond. Du kan både velge aksjefond fra alle våre egne fond i Storebrand, Delphi og SKAGEN, men du kan også velge blant over 100 andre aksjefond fra en rekke andre fondsforvaltere.

Storebrand Global Solutions er et av flere fond du kan velge. Fondet ble kåret til Norges beste globale aksjefond i 2021 av Dine Penger.

Du får i tillegg noen av de mest bærekraftige fondene i markedet. Storebrand har jobbet med bærekraftige investeringer i over 25 år. Vi vurderer etiske, miljømessige og sosiale forhold i alle selskapene vi investerer i. Vi styrer unna selskaper som bryter med internasjonale normer og konvensjoner eller på andre måter er involvert i uakseptabel virksomhet. Vi investerer heller mer i selskaper som posisjonerer seg for fremtiden og bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Og vi påvirker selskapene vi investerer i ved å være aktive eiere som stiller krav.

Vi har dessuten ingen administrasjons- eller etableringsgebyrer. Du betaler kun forvaltningskostnadene i de fondene du til enhver tid eier. Våre indeksfond har årlige kostnader på 0,2 til 0,45 prosent.

Med aksjesparekonto har du mulighet til å kjøpe og selge aksjefondene dine, uten å betale skatt av avkastningen underveis. Skatt betaler du først den dagen du tar gevinsten ut av kontoen. Du har også frihet til å ta ut pengene du har satt inn på kontoen når som helst – skattefritt.


Flytt aksjesparekonto til Storebrand


5. Hvilke fond er tilgjengelig i Storebrands aksjesparekonto?

Vi tilbyr et bredt utvalg av aksjefond fra rundt ti fondsleverandører i Norge – til sammen over 100 aksjefond. Du kan dermed enkelt flytte aksjefond du har hos andre forvaltere til en aksjesparekonto i Storebrand og eventuelt bytte disse ut med bedre og mer bærekraftige fond.

6. Jeg har både aksjefond og kombinasjonsfond i Storebrand. Kan begge flyttes til en aksjesparekonto?

Aksjefond med en aksjeandel på minst 80 prosent kan flyttes. Kombinasjonsfond med en aksjeandel under 80 prosent, kan ikke flyttes. Når du oppretter en aksjesparekonto hos oss vil du bli fortalt hvilke fond du kan flytte inn i kontoen.


Samle aksjefond på ett sted


7. Kan jeg ha flere aksjesparekonti under ett og samme navn?

Ja, du kan ha flere aksjesparekonti – og du kan ha en aksjesparekonto i ditt barns navn. I Storebrand jobber vi for å få på plass en løsning som gir rom for flere aksjesparekonti per fødselsnummer. Under følger regelverket for barn, gaver og arv.

Barn: Du kan opprette en aksjesparekonto i ditt barns navn, og overføre aksjefond dit innen tidsfristen.

Gaver: En aksjesparekonto kan gis som gave så lenge hele aksjesparekontoen overføres samlet. Da overføres kontoen med de skattemessige fordelene som allerede ligger i den, såkalt skattemessig kontinuitet.

Død/arv: Ved død kan aksjesparekontoen overføres med skattemessig kontinuitet til én arving. Hele aksjesparekontoen må imidlertid overføres.

8. Kan jeg både ha enkeltaksjer og aksjefond i Storebrands aksjesparekonto?

I en aksjesparekonto kan du ha både aksjer og aksjefond. Storebrand tilbyr i sin løsning fond fra Storebrand, Delphi, SKAGEN og andre selskaper. Disse fondene utgjør over 80 prosent av alle aksjefond i Norge (basert på volum). Nye fond vil tas inn ved behov. Per i dag kan du ikke overføre enkeltaksjer til Storebrands aksjesparekonto.

Har du aksjer med gevinst hos en annen leverandør, anbefaler vi at du etablere en aksjesparekonto for aksjer hos den leverandøren. Du kan når som helst slå sammen aksjesparekonti, og det er ingen vesentlig ulempe å ha flere konti.

9. Hva med oss om ikke har aksjer eller aksjefond? Skal vi bare droppe det?

Det er lurt å spare! Aksjesparekonto er et godt alternativ for langsiktig sparing. Ta kontakt med oss så hjelper vi deg til å finne en spareløsning som passer for deg.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023