Ungt par med luer som holder rødt flagg.

Fem feller samboere ofte går i

Felleskonto, livsforsikring og samboerkontrakt er ikke verdens mest romantiske temaer, men veldig viktig å snakke om. Her får du fem økonomitips til deg og din kjære.

Av  Marte Slaastad Rudberg og Lise Eide Risanger
ARTIKKEL · PUBLISERT 09.03.2021

Her er fem økonomiske fallgruver dere bør unngå som par:

1. Dere snakker ikke om økonomi 

Vår siste spareundersøkelse viste en svak økning i andelen som er komfortable med å snakke med partneren sin om økonomi (61 prosent mot 56 året før).

Likevel er andelen som ikke er komfortable med å snakke om temaet påfallende høy, og usikkerheten dette medfører kan raskt tære på forholdet.

– Å opprette en felleskonto kan være et godt steg for å åpne diskusjonen rundt parøkonomien, i tillegg til å se på et felles budsjett for husholdningen, sier Øyen.

MARI RINDAL ØYEN: Leder for sparing i privatmarkedet. Foto: Storebrand.

Mange tenker at parøkonomi er det samme som fri flyt av økonomiske midler, men det er nettopp en slik holdning som kan føre til problemer. Hvis man tar høyde for at alt går opp i opp, er det en fare for at en av partene ikke føler det slik.

– Start heller i det små! En parøkonomi trenger ikke være fullstendig sammenvevd, men det kan være lurt å i det minste ha en felles konto til deres faste utgifter. Denne kan dekke alt fra regninger, ferie, mat og boutgifter til gaver og klær til barna, utdyper Øyen.

Hva som er det riktige, forholdsmessige bidraget til fellesøkonomien må dere bli enige om dere imellom. Noen deler 50-50, men det er også mulig å jevne ut økonomiske forskjeller ved at bidraget til felleskontoen står i forhold til inntekt.

«
Et forholdsmessig bidrag er særlig relevant der den ene parten tar et større ansvar på hjemmebane, eller hvis en av partene midlertidig har fått lavere inntekt.

Mari Rindal Øyen
leder for sparing i personmarkedet

Det er viktig at man ved siden av dette også har fokus på sin egen privatøkonomi, og at man opparbeider seg både bufferkonto og en form for langsiktig sparing. På denne måten gjør man begge en tjeneste dersom det skulle ende i et samlivsbrudd.

– Det viktigste av alt er å ikke komme i en situasjon hvor du over lang tid betaler leie til samboeren din. Kjøp deg inn i boligen hvis du har mulighet, hvis ikke risikerer du å gå ut av forholdet på bar bakke, advarer Øyen.

Les også: Hva skjer med familiens økonomi hvis du dør tidlig?

SNAKK OM ØKONOMI: Selv om det ikke er verdens mest romantiske tema, er det viktig å snakke om. Illustrasjonsfoto.

2. Dere har ikke samboerkontrakt

– Mens de som er gift i all hovedsak skal dele alle verdier likt, står ugifte samboende i større fare for å gå ut av forholdet uten noe som helst, forteller Øyen.

Dette gjelder alt fra privat pensjonssparing og sparing i fond, aksjer og bankinnskudd, til boligformue og andre verdier dere har opparbeidet dere underveis i forholdet.

Å skrive en samboerkontrakt handler ikke bare om å sikre seg mot skjevfordeling hvis parforholdet tar slutt. Det handler også om følelsen av oversikt og rettferdighet i hverdagen.

«
En samboerkontrakt gir trygghet både for deg, partneren din og eventuelle barn hvis noe uforutsett skulle skje, eller hvis forholdet skulle ta slutt.

Mari Rindal Øyen
leder for sparing i personmarkedet

Har den ene jobbet deltid i lengre perioder for å være hjemme med barn, gir dette en risiko for lavere lønnsvekst og mindre pensjonsoppsparing. Tar dere ikke tak i dette, kan et samlivsbrudd få ekstra store økonomiske konsekvenser for den tapende parten.

– Mange synes samboerkontrakt er ubehagelig. Da er det viktig å huske på at dette er en trygghet både for deg, partneren din og eventuelle barn hvis noe uforutsett skulle skje, eller hvis forholdet skulle ta slutt. Har dere høy gjeld og ulik betjeningsevne er dette særlig viktig å huske på, understreker Øyen.

3. Dere glemmer forsikringene

Den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021, og det er spesielt de som lever i samboerskap som bør sette seg inn i denne.

– Samboere uten felles barn vil ikke arve som ektefeller gjør, og må ha gjensidig testament for å kunne arve hverandre. Samboere som har, har hatt eller venter barn sammen, har derimot arverett etter hverandre, utdyper Øyen.

Undersøk om dere er godt nok dekket for uforutsette hendelser. Har dere for eksempel felles bolig eller barn, bør dere vurdere å skaffe dere personforsikringer.


En livsforsikring trygger dine etterlatte


– Personforsikringer gir deg og de rundt deg økonomisk handlingsrom slik at du kan konsentrere deg om det viktigste hvis uhellet er ute, sier hun.

– Samboere må i stor grad sikre seg selv. Sørg derfor for at forsikringene i tilfelle død er tilstrekkelig store til å slette nødvendig gjeld, understreker Øyen.

Om gjenlevende i tillegg har tilstrekkelige summer til å skifte med andre arvinger, vil det være en stor fordel. Da er han eller hun ferdig med arveprosessen, og slipper å måtte tenke på at man forvalter arv som andre etter hvert skal ha en del av – og hvor verdiene ofte er økende over tid.

Les også: Få på plass juridiske dokumenter med vår partner Justify

4. Dere velger ugunstige spareformer

Har man ikke felles sparemål kan det bli uklart hva dere egentlig prioriterer som par, og hva man synes er viktig. Det er for eksempel stor forskjell på grep man bør ta for å spare til en ferietur eller nytt interiør, versus en ny bil eller bolig.

– Det kan være lurt å sette opp automatiske trekk til felles sparemål, som står på en egen konto. Drømmer dere om bryllup, bil eller en reise? Da kan dere benytte appen Dreams til å komme i gang med sparingen, og ta i bruk morsomme og kreative sparehacks for å nå den felles drømmen, oppfordrer Øyen.

Det kan være vanskelig å forplikte seg til sparing hvis det ikke settes i system. Motsatt kan det virke motiverende om dere har en spareavtale dere kan følge med på og se at pengene faktisk vokser.

Å spare på vanlig bankkonto kan være riktig i mange tilfeller, mest av alt til kortsiktig sparing som for eksempel en bufferkonto. 

– Ulempen er at det ikke føles forpliktende, fordi det er lettere å ta ut pengene igjen enn om man sparer i mer langsiktige spareformer, forteller Øyen.

– Sparer dere til større ting i nær framtid, kan fond fortsatt være et godt alternativ. Mange tror fond kun egner seg for sparing over mange år, men det er ikke nødvendigvis slik, utdyper hun.

Det finnes alternativer med lav risiko som er tilpasset en kortere spareperiode, men som gir litt høyere avkastning enn bankkontoen. Da kan du glede deg over at oppsparingen til bilen eller bryllupet kanskje tar litt kortere tid.

SPAR SAMMEN: Det kan virke motiverende om dere har en felles spareavtale som viser at pengene faktisk vokser. Illustrasjonsfoto.

En del par og familier opplever også å ha mer å rutte med etter at samfunnet har vært stengt, og man har brukt mindre penger på å spise ute og dyre ferier. Har du penger til overs, bør du tenke på hvilket sparealternativ som er best.

– Med en lengre sparehorisont vil trolig fond gi en bedre avkastning over tid nå som rentene i banken er lave, sier hun.

Det å ta grep om økonomien kan i noen tilfeller være kun et tastetrykk unna. Mange apper, for eksempel Storebrand Mine Penger, gir både god oversikt og mulighet for å investere i fond – når som helst.

5. Dere utsetter problemene

Hvis du ikke setter grenser for deg selv og den andre, kan forholdsvis små problemer vokse seg store.

Har dere dyr gjeld bør nedbetalingen settes i system, for eksempel ved å sette opp faste trekk og ha en god nedbetalingsplan.

– I disse dager er det også flere som er arbeidsledige eller har en usikker jobb. Da blir det ekstra viktig å kunne sette seg inn i den andres situasjon, og ta grep før det blir et irritasjonsmoment, råder hun.

Den ledige kan nok ikke bidra like mye økonomisk som vanlig, men kanskje kan hun eller han ta et ekstra ansvar hjemme? Kanskje bør forbruket justeres, og dere bør se på et rimeligere feriealternativ akkurat i år?

Tar forholdet slutt er det alltid bedre å ha snakket åpent om økonomien underveis. Det gjør det lettere å avslutte på en ryddig måte.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?