Smart sparing - helt enkelt

Ønsker du at sparepengene dine skal jobbe for deg, uten å måtte fordype deg i aksjemarkedet? Da er Storebrand Fremtid en god nyhet for deg.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 15.06.2021

Når bør du kjøpe deg opp i aksjer, og når bør du selge deg ned? Og ikke minst: Hvilke aksjefond bør du velge?

Det er helt vanlig å være usikker på aksjemarkedet. Derfor lanserer Storebrand Fremtid-fondene. Dette er en serie kombinasjonsfond som er laget for deg som ønsker enkle og smarte spareløsninger.

Ønsker du at sparepengene dine skal jobbe for deg, har ikke banken vært et godt alternativ den siste tiden. Med en bankrente på godt under en prosent, spiser inflasjonen opp verdien av pengene dine.

– Selv om det lønner seg å ta litt risiko, har nordmenn en tendens til å favorisere banksparing. Også når renta er så lav som den er nå, sier Olav Chen, som leder gruppen av forvaltere bak Fremtid-fondene.

Storebrand Fremtid er en spareløsning for deg som vil at sparingen skal gå mest mulig av seg selv. Du velger bare hvor høy aksjeandel og risiko du er komfortabel med, så gjør våre forvaltere resten av jobben for deg.


Ønsker du helt enkle investeringer?


GJØR JOBBEN FOR DEG: Porteføljeforvalter Olav Chen styrer investeringene i Storebrand Fremtid.

Hvilken risiko tåler du?

Men før du investerer sparepengene dine, bør du finne ut av hvor mye risiko du tåler. Det er særlig to ting som påvirker den: Hvor lenge skal du spare, og hvor godt tåler du svingninger i markedet?

Denne risikoevnen varierer fra person til person. Storebrand Fremtid kommer derfor i fem varianter som skal passe for de aller fleste.

– Skal du kjøpe ny bolig om tre år er Storebrand Fremtid 10 eller 30 trolig noe for deg. Sparer du til pensjonisttilværelsen om 30 år er nok Fremtid 100 det riktige fondet, forklarer Chen.

Fond med ulik grad av risiko

Du kan velge blant disse fondene:

Storebrand Fremtid 100: For deg som tåler høye svingninger, ønsker bedre avkastning enn banksparing og planlegger å spare 5 år eller mer. Et rent aksjefond. Forvaltningshonorar: 1,2 prosent. Mer info og kjøp.

AKSJEFOND


Storebrand Fremtid 100 A

Avkastning i år:
17.36 % (06.06.2023)

Siden start:
9.81 % (23.10.2020)

Forvaltningshonorar:
1.2%

Løpende kostnader 2021:
1.2%

Risiko:

5 av 7

Bærekraftscore:

7 av 10

Storebrand Fremtid 80: For deg som tåler moderate svingninger, ønsker litt bedre avkastning enn banksparing og planlegger å spare 5 år eller mer. Aksjeandelen varierer fra 70 prosent til 90 prosent basert på forvalternes markedssyn. Forvaltningshonorar: 1,1 prosent. Mer info og kjøp.

Storebrand Fremtid 50: For deg som tåler moderate svingninger, ønsker litt bedre avkastning enn banksparing og planlegger å spare 3 år eller mer. Aksjeandelen varierer fra 40 prosent til 60 prosent basert på forvalternes markedssyn. Forvaltningshonorar: 0,95 prosent. Mer info og kjøp.

Storebrand Fremtid 30: For deg som ønsker lav risiko, litt bedre avkastning enn banksparing og planlegger å spare 3 år eller mer. Aksjeandelen varierer fra 20 prosent til 40 prosent basert på forvalternes markedssyn. Forvaltningshonorar: 0,8 prosent. Mer info og kjøp.

Storebrand Fremtid 10: For deg som ønsker lav risiko, litt bedre avkastning enn banksparing og tenker å spare noen år. Aksjeandelen varierer fra 0 prosent til 20 prosent basert på forvalternes markedssyn. Forvaltningshonorar: 0,6 prosent. Mer info og kjøp.

«
Det er ikke kundene som skal måtte følge markedet tett og sove dårlig om nettene i urolige tider. Det er min jobb.

Olav Chen
senior porteføljeforvalter i Storebrand

Hva betyr fond i fond?

Storebrand Fremtid er et såkalt fond i fond-produkt. Det betyr at pengene du setter inn i fondet investeres i flere ulike fond. Disse fondene investerer i selskaper internasjonalt og her i Norge. Jobben til Chen og hans kolleger er å plukke ut vinnerfondene som kommer til å gjøre det best i tiden fremover.

Når aksjemarkedet er urolig, senker forvalterne aksjeandelen din. Men tror forvalterne at markedet kommer til å stige, økes den. Velger du Storebrand Fremtid 50, for eksempel, varierer aksjeandelen din mellom 40 og 60 prosent.

– Det er ikke kundene som skal måtte følge markedet tett og sove dårlig om nettene i urolige tider. Det er min jobb, sier Chen.

Forvaltermiljøet i Storebrand sitter på en betydelig kompetanse. Som forvalter av over 900 milliarder kroner er Storebrand Norges største kapitalforvalter etter Oljefondet, som er et annet kombinasjonsfond.

– Summen av denne kompetansen ligger nå i Storebrand Fremtid. Vi har tilgang på eksperter og analyser ingen andre har. Det er denne helheten som gjør fondene så bra.


Sett i gang med sparingen i dag


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?