– Summen av vår kompetanse på ett sted

Med Storebrand Fremtid plukker erfarne forvaltere vinnerfondene for deg – og øker og senker aksjeandelen innenfor grensene du er komfortabel med.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 23.02.2021

Forvalter Olav Chen understreker en gammel læresetning i økonomifaget:

– Hvis du ønsker høyere forventet avkastning, må du tåle mer risiko.

Eller som amerikanerne sier: There’s no such thing as a free lunch.

Dette er ikke et godt tidspunkt å være helt risikofri, mener Chen. Med en bankrente som ligger nær null prosent, spiser inflasjonen opp verdien på bankkontoen din.

– Selv om det lønner seg å ta litt risiko, har allikevel nordmenn en tendens til å favorisere banksparing. Også når renta er så lav som den er nå, sier han.

Hvilken risiko tåler du?

Men før du investerer, bør du finne ut av hva som er risikoevnen din. Det er særlig to ting som påvirker den: Hvor lenge du skal spare, og hvor godt du tåler svingninger i markedet.

Denne risikoevnen varierer fra person til person. Derfor lanserer Storebrand fem nye kombinasjonsfond som skal passe for de aller fleste.

– Skal du kjøpe ny bolig om tre år er Storebrand Fremtid 10 eller 30 trolig noe for deg. Sparer du til pensjonisttilværelsen om 30 år er nok Fremtid 100 det riktige fondet, forklarer Chen, som er leder av allokeringsgruppen.


Slik bygger du en portefølje


Du kan velge blant disse fondene:

Storebrand Fremtid 10: For deg som ønsker lav risiko, litt bedre avkastning enn banksparing og tenker å spare noen år. Aksjeandelen varierer fra 0 prosent til 20 prosent basert på forvalternes markedssyn. Forvaltningshonorar: 0,6 prosent. Mer info og kjøp.

Storebrand Fremtid 30: For deg som ønsker lav risiko, litt bedre avkastning enn banksparing og planlegger å spare 3 år eller mer. Aksjeandelen varierer fra 20 prosent til 40 prosent basert på forvalternes markedssyn. Forvaltningshonorar: 0,8 prosent. Mer info og kjøp.

Storebrand Fremtid 50: For deg som tåler moderate svingninger, ønsker litt bedre avkastning enn banksparing og planlegger å spare 3 år eller mer. Aksjeandelen varierer fra 40 prosent til 60 prosent basert på forvalternes markedssyn. Forvaltningshonorar: 0,95 prosent. Mer info og kjøp.

Storebrand Fremtid 80: For deg som tåler moderate svingninger, ønsker litt bedre avkastning enn banksparing og planlegger å spare 5 år eller mer. Aksjeandelen varierer fra 70 prosent til 90 prosent basert på forvalternes markedssyn. Forvaltningshonorar: 1,1 prosent. Mer info og kjøp.

Storebrand Fremtid 100: For deg som tåler høye svingninger, ønsker bedre avkastning enn banksparing og planlegger å spare 5 år eller mer. Et rent aksjefond. Forvaltningshonorar: 1,2 prosent. Mer info og kjøp.

Oslo børs

LØNNSOM STRATEGI: – Da koronasmitten blusset opp og børsene stupte i mars 2020, var det mange som kastet kortene og solgte. Vi økte derimot aksjeandelen vår kraftig i mars og april. Strategien har vært svært lønnsom for kundene våre. Børsene er opp mer enn 30 prosent siden den gang, forteller Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand.

Markedssyn: Vekter opp og ned i aksjer

Forvalter Tore Jørgen Rye forteller at Fremtid-fondene har to hoveddimensjoner. Den første er vekting, som fungerer slik:

– Du velger risikoprofil, mens forvalterne tar hånd om resten. De følger markedet og bestemmer hva aksjeandelen din til enhver tid skal være – innenfor grensene du har valgt. Velger du Storebrand Fremtid 50, for eksempel, varierer aksjeandelen din mellom 40 og 60 prosent. Resten er investert i rentepapirer.

Allokeringsgruppen har forvaltet tilsvarende mandater og fond siden 1998. I dag har teamet ansvaret for over 100 milliarder kroner i porteføljer som følger markedssynet i Norge og Sverige. 

– Kundene slipper å ta løpende vurderinger om hvor stor andel av pengene de bør ha i aksjer. Vi kjøper oss opp i aksjer når vi tror at aksjemarkedet skal stige, og vi selger oss ned når vi tror markedet skal falle. Og vi kan valutasikre fondene våre når kronen er veldig svak, sier Rye.

Fondene passer dermed perfekt for deg som ønsker mer avkastning enn du får i en bankkonto, men som verken har tid til eller interesse av å følge så nøye med på aksjemarkedet selv.

Turbulensen vi så i 2020 er et godt eksempel på hvordan et aktivt markedssyn kan gi et betydelig fortrinn, påpeker Olav Chen.

– Da koronasmitten blusset opp og børsene stupte i mars, var det mange som kastet kortene og solgte. Vi økte derimot aksjeandelen vår kraftig i mars og april. Strategien har vært svært lønnsom for kundene våre. Børsene er opp mer enn 30 prosent siden den gang, forteller han.


Finn fondet som passer for deg


Fondsvalg: Plukker vinnerfondene

Den andre dimensjonen til Fremtid-fondene er hvilke fond det blir investert i. I tillegg til å vekte seg opp og ned i aksjer, plukker forvalterne ut fondene de tror kommer til å gjøre det best i tiden fremover.

Hvilke aksjefond du har, kan ha vel så stor betydning for avkastningen som aksjeandelen din, påpeker Chen.

– Det så vi veldig tydelig i 2020. Det hjelper ikke å være 100 prosent investert i aksjemarkedet, hvis du er investert i feil fond. Vi ser et stort sprik i avkastning. Noen fond i investeringsuniverset vårt steg mer enn 30 prosent i fjor, mens andre endte året i minus, sier han.

«
Vi har tilgang på eksperter og analyser ingen andre har. Det er denne helheten som gjør fondene så bra.

Olav Chen
senior porteføljeforvalter i Storebrand

Teknologiselskaper har vært de store vinnerne på børsene, og Chen og teamet hans har vært lastet opp i fond som har tatt del i denne oppgangen. I månedene som kommer dukker imidlertid spørsmålet opp: Hvor lenge vil oppgangen vare?

– Hva skjer når vaksinen kommer? Kommer vi til å se en normalisering, der teknologi i mindre grad blir vinnerne? Og kommer fjorårets tapere, som energiaksjer, til å vinne frem? spør Chen retorisk.

Forvalterne sitter veldig tett på markedet og kan bevege seg kjapt.

– Nå som renten er kjørt ned til null i Norge og i mange andre land, er dette tilbudet mer aktuelt enn noen gang. Det er et hav av forskjellige fond ute der, både i aksjer og renter. Det gjør det vanskelig for investorer å navigere seg fram til de mest innbringende fondene. Med Storebrand Fremtid gjør vi den jobben for deg, sier han.

Det aller beste av Storebrand

Kompetansen som ligger i Storebrand, er ikke rent liten. Som forvalter av over 900 milliarder kroner er Storebrand Norges største kapitalforvalter etter Oljefondet, som også kan sammenlignes med et kombinasjonsfond.

Denne kompetansen viser seg i resultatene. Storebrands taktiske allokering – den aktive forvaltningen – har slått markedet i 11 av de siste 12 årene.

– Vi har forvalterne i toppklasse på selskapsnivå, og vi har makrokompetanse helt inn i den politiske sfæren. Vi har folk som følger med på alt fra renteutvikling, kronekurs og oljepris til valget i USA, forklarer Chen og legger til:

– Summen av denne kompetansen ligger nå i Storebrand Fremtid. Vi har tilgang på eksperter og analyser ingen andre har. Det er denne helheten som gjør fondene så bra.


Ønsker du å bli kontaktet av en investeringsrådgiver?


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?