– Summen av vår kompetanse på ett sted

Med Storebrand Fremtid plukker erfarne forvaltere vinnerfondene for deg – og øker og senker aksjeandelen innenfor grensene du er komfortabel med.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 23.02.2021
SIST OPPDATERT 14.06.2022

Senior porteføljeforvalter og leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen understreker en gammel læresetning i økonomifaget:

– Hvis du ønsker høyere forventet avkastning, må du tåle mer risiko.

Eller som amerikanerne sier: There’s no such thing as a free lunch.

Dette er ikke et godt tidspunkt å være helt risikofri, mener Chen. Med lave bankrenter spiser inflasjonen opp verdien på bankkontoen din.

– Selv om det lønner seg å ta litt risiko, har likevel nordmenn en tendens til å favorisere banksparing. Også når renta er lav, sier han.

Hvilken risiko tåler du?

Men før du investerer, bør du finne ut av hva som er risikoevnen din. Det er særlig to ting som påvirker den: Hvor lenge du skal spare, og hvor godt du tåler svingninger i markedet.

Denne risikoevnen varierer fra person til person. Derfor tilbyr Storebrand fem kombinasjonsfond som skal passe for de aller fleste.

– Skal du kjøpe ny bolig om tre år er Storebrand Fremtid 10 eller 30 trolig noe for deg. Sparer du til pensjonisttilværelsen om 30 år er nok Fremtid 100 det riktige fondet, forklarer Chen.


Finn fondet som passer for deg


Markedssyn: Vekter opp og ned i aksjer

Fremtid-fondene har to hoveddimensjoner. Den første er vekting, hvor du velger risikoprofil, mens forvalterne tar hånd om resten. De følger markedet og bestemmer hva aksjeandelen din til enhver tid skal være – innenfor grensene du har valgt.

Velger du Storebrand Fremtid 50, for eksempel, varierer aksjeandelen din mellom 40 og 60 prosent. Resten er investert i rentepapirer.

– Dette er et mye mer aktivt fond enn det typiske kombinasjonsfondet. Vi kjøper oss opp i aksjer når vi tror at aksjemarkedet skal stige, og vi selger oss ned når vi tror markedet skal falle. Denne fleksibiliteten gjør at vi har skapt meravkastning sammenlignet med et kombinasjonsfond med en statisk aksjeandel. Historien har vist at vi har truffet ganske bra, sier Olav Chen.

Fremtid-fondene passer dermed perfekt for deg som ønsker mer avkastning enn du får på en bankkonto, men som verken har tid til eller interesse av å følge så nøye med på aksjemarkedet selv.


Interessert i Fremtid 50?


Fondsvalg: Plukker vinnerfondene

Den andre dimensjonen til Fremtid-fondene er hvilke fond det blir investert i. I tillegg til å vekte seg opp og ned i aksjer, plukker forvalterne ut fondene de tror kommer til å gjøre det best i tiden fremover.

Hvilke aksjefond du har, kan ha vel så stor betydning for avkastningen som aksjeandelen din, påpeker Chen.

– Det så vi veldig tydelig i 2020. Det hjelper ikke å være 100 prosent investert i aksjemarkedet, hvis du er investert i feil fond. 

«
Vi har tilgang på eksperter og analyser ingen andre har. Det er denne helheten som gjør fondene så bra.

Olav Chen
senior porteføljeforvalter i Storebrand

Det aller beste av Storebrand

Kompetansen som ligger i Storebrand, er ikke rent liten. Som forvalter av over 1000 milliarder kroner er Storebrand Norges største kapitalforvalter etter Oljefondet, som er et annet kombinasjonsfond.

– Vi har forvalterne i toppklasse på selskapsnivå, og vi har makrokompetanse helt inn i den politiske sfæren. Vi sitter veldig tett på markedet og kan bevege oss kjapt, forklarer Chen.

– Summen av denne kompetansen ligger i Storebrand Fremtid. Vi har tilgang på eksperter og analyser ingen andre har. Det er denne helheten som gjør Storebrand Fremtid-serien så bra.


Ønsker du å bli kontaktet av en investeringsrådgiver?


Du kan velge blant disse fondene:

Storebrand Fremtid 10: For deg som ønsker lav risiko, litt bedre avkastning enn banksparing og tenker å spare noen år. Aksjeandelen varierer fra 0 prosent til 20 prosent basert på forvalternes markedssyn. Forvaltningshonorar: 0,6 prosent. Mer info og kjøp.

Storebrand Fremtid 30: For deg som ønsker lav risiko, litt bedre avkastning enn banksparing og planlegger å spare 3 år eller mer. Aksjeandelen varierer fra 20 prosent til 40 prosent basert på forvalternes markedssyn. Forvaltningshonorar: 0,8 prosent. Mer info og kjøp.

Storebrand Fremtid 50: For deg som tåler moderate svingninger, ønsker litt bedre avkastning enn banksparing og planlegger å spare 3 år eller mer. Aksjeandelen varierer fra 40 prosent til 60 prosent basert på forvalternes markedssyn. Forvaltningshonorar: 0,95 prosent. Mer info og kjøp.

Storebrand Fremtid 80: For deg som tåler moderate svingninger, ønsker litt bedre avkastning enn banksparing og planlegger å spare 5 år eller mer. Aksjeandelen varierer fra 70 prosent til 90 prosent basert på forvalternes markedssyn. Forvaltningshonorar: 1,1 prosent. Mer info og kjøp.

Storebrand Fremtid 100: For deg som tåler høye svingninger, ønsker bedre avkastning enn banksparing og planlegger å spare 5 år eller mer. Et rent aksjefond. Forvaltningshonorar: 1,2 prosent. Mer info og kjøp.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?