Hva er din økonomiske unnslipnings­hastighet?

Vi forstår ikke hvor rike vi kan bli - hvis vi bare tar tiden til hjelp.

Av  Erik Kaland, produktsjef i Storebrand
ARTIKKEL · PUBLISERT
SIST OPPDATERT 24.04.2023

Unnslipningshastighet er farten en romrakett som skal forlate jordens atmosfære trenger for å komme ut av gravitasjonsfeltet.

For jorden er det ca 11,2 km/s – med andre ord klarer du å få en utgangshastighet på 11,2 km/s (ca 40 000 km/t) vil du forlate gravitasjonsfeltet til jorden og aldri falle ned igjen.

Når rakettmotorene til en månerakett fyrer av fra utskytningsplattformen, jobber de mot hele jordens gravitasjon og kreftene som kreves for å løfte raketten er enorme. Men etter hvert som den stiger høyere opp i atmosfæren, avtar kreftene som trekker den ned igjen, og til slutt unnslipper raketten gravitasjonsfeltet helt. Hastigheten du har da vil fortsette uten ekstra energitilførsel inn i uendeligheten.

«
Du trenger mye i starten, men etter hvert går det av seg selv.

Erik Kaland
Produktsjef i Storebrand

Gravitasjonskreftene er sterke i starten

Så hvorfor snakker jeg om dette? Fordi det også finnes en unnslipningshastighet for din personlige økonomi.

På samme måte som rakettmotoren må jobbe ekstremt hardt for å løfte raketten av bakken, må investorer jobbe hardt for å øke formuen i starten. Mens du investerer det lille overskuddet du har, ser du ingen imponerende vekst i formuen. Selv om avkastningen på pengene er høy, blir økningen i kapital liten fordi summen fremdeles er beskjeden. Gravitasjonskreftene er sterke i starten.

Spareraten er rakettdrivstoffet i denne metaforen – du trenger mye i starten, men etter hvert går det av seg selv.

De fleste gjetter feil

Tenk deg at du tjener 750 000 i året, og at du sparer 6 000 kroner i måneden i en spareavtale i et aksjefond (det kan være vanskelig hvis kostnadene dine er høye, men er realistisk for mange). 

Anta videre at du får gjennomsnittlig 10 prosent avkastning i året (gjennomsnittlig avkastning i S&P500 de siste 100 årene) og at du sparer til du er pensjonist (40 år). Hvor mye har du da etter 40 år?

De fleste som gjetter på dette tar veldig feil. Gjennomsnittssvaret ligger på rundt 3 millioner. Det riktige svaret er 35 millioner, mer enn 10 ganger så mye. Antagelig er en av hovedgrunnene til at spareraten er så lav at vi mennesker dramatisk undervurderer effekten av eksponentiell vekst og ikke forstår hvor rike vi kan bli hvis vi bare tar tiden til hjelp.

Når overstiger avkastning inntekt?

Still deg videre spørsmålet – hvor lenge må jeg spare før årlig avkastning er høyere enn inntekten? Som vanlig med eksponentiell vekst går det sakte i starten, sakte enda litt lenger og så plutselig veldig fort. Etter 25 år vil avkastningen på kapitalen overstige inntekten på 750 000.

Lysbilde2.JPG
Figur 1 – Avkastning som prosent av lønn på 750.000 med spareavtale på 6000 i måneden

Derfra går det fort oppover og du har det dobbelte av lønnen bare 7 år senere (etter 32 år), så tar det kun 4 år før du har tredobbelt av lønn.

Men til poenget - selv om du slutter å spare helt etter 25 år får det ikke så store konsekvenser for sluttsummen. Du har allerede truffet unnslipningshastigheten for din økonomi og kapitalen flyter videre oppover i stratosfæren uten at du trenger å tilføre så mye energi. Det er nå kun 8 prosent av kapitaløkningen som kommer fra din sparing – resten er avkastning.

Lysbilde3.JPG
Figur 2 - Andel av kapitaløkning som kommer fra sparing/avkastning

Ikke tenk på at du skal spare til du blir pensjonist

Så ett siste spørsmål – hvor mye taper du på å stoppe sparingen helt etter 25 år?

Du ville sitte igjen med 35 millioner hvis du sto løpet ut, men du vil likevel ha 32 millioner etter 40 år selv om du ikke sparer én krone de siste 15 årene. Hvis du derimot dropper de første 15 årene sitter du kun igjen med 7 millioner.

Så hvis du fremdeles er i 30-årene og leser dette er mitt råd – ikke tenk på at du skal spare penger til du er pensjonist.

Finn heller ut hva du må spare i måneden for at avkastningen skal overstige inntekten din – du vil antagelig oppdage at det punktet kommer lenge før pensjonsalder.

Erik Kaland er produktsjef for sparing og pensjon i Storebrand. I denne bloggen deler han sine tanker om markedet. Teksten inneholder personlige meninger, og er ikke nødvendigvis sammenfallende med Storebrands offisielle markedssyn.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?