Familie med to små barn.

Derfor bør du starte sparing til barna så tidlig som mulig

Sparing og egenkapital til barnets første boligkjøp er kanskje ikke det første du tenker på som forelder, men det er mye å tjene på å komme i gang så tidlig som mulig.

Av  Ane Solstad Sønnesyn/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 29.11.2021
SIST OPPDATERT 27.06.2023

Som foreldre er vi opptatt av å skape trygge rammer og en god oppvekst for barna våre. Samtidig er det også lurt å planlegge for et stykke frem i tid, slik at du kan gi poden en best mulig start på voksenlivet.

– Hvis du begynner å spare til barna når de er små, så har de kanskje egenkapital når de skal inn på boligmarkedet som voksne. Det er ikke de store månedlige summene som skal til for å ende opp med en liten gullgruve når barnet skal flytte hjemmefra, sier Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand.

Les også:  Gi gavekort på fond i gave

CECILIE TVETENSTRAND: Spare- og forbrukerøkonom i Storebrand. Foto: Storebrand

For selv om vi ikke vet hvordan boligmarkedet vil utvikle seg i fremtiden, har boligprisene i Oslo og flere andre steder i landet historisk vist seg å øke mer enn lønnsveksten har gjort de siste årene. Derfor oppleves det kanskje vanskeligere å komme inn på boligmarkedet i dag enn før.

– Mange unge har behov for økonomisk hjelp for å kjøpe sin første bolig. Derfor er det å starte sparing til bolig tidlig veldig viktig. Det blir nok ikke mindre viktig framover, sier Tvetenstrand.

«
Det er ikke de store månedlige summene som skal til for å ende opp med en liten gullgruve.

Cecilie Tvetenstrand
spare- og forbrukerøkonom i Storebrand

Små sparesummer kan fort bli store

Om og hvor mye du skal spare kommer helt an på egen økonomi. Dersom du har mulighet til å spare, kan barnetrygden være et fint utgangspunkt. Per i dag er den 1654 kroner per barn under seks år, og 1054 kroner per barn over seks år.

– Samtidig må du huske at barnetrygden skal bidra til å gi barna det de trenger i oppveksten. Kanskje kan du sette av en del av barnetrygden? Et par hundrelapper kan utgjøre store penger på sikt. Du skal heller ikke ha dårlig samvittighet dersom du ikke har noe til overs å spare for. Det aller viktigste er å gi barna gode pengevaner slik at terskelen for å spare er lavere når de blir eldre, påpeker Tvetenstrand.


Vil du vite mer om sparing til barn?


Her er et regnestykke som viser hvordan en tusenlapp i måneden kan bli til hundretusener av kroner over 25 år:

Regnestykket under er basert på Finans Norges forventning om årlig avkastning i aksjemarkedet på 5,75 prosent. Det er trukket fra 0,25 prosent i forvaltningskostnad. Det er ikke tatt hensyn til skatt eller inflasjon.

Sparer du 1000 kroner i måneden fra barnet er nyfødt til det er 25 år, har du satt av 300 000 kroner. Ut fra Finans Norges forventning, vil avkastningen være 348 000. Da vil du totalt sitte igjen med 648 000 kroner.

Sparer du 1000 kroner i måneden i 25 år på sparekonto med 1 prosent rente, kan du regne med at pengene vil være verdt 340 000 kroner.

– Med dagens krav til boliglån vil de fleste banker kreve at du har 15 prosent egenkapital for å få lån til bolig. Da kan de oppsparte pengene være inngangsbilletten til boligmarkedet, sier spare- og forbrukerøkonomen.

Også bare et par hundrelapper i måneden kan bli store summer. Med samme utregning og forutsetning som nevnt over, blir 200 kroner i måneden 130 000 kroner over 25 år.

– Grunnen til at beløpene vokser så mye når det er snakk om mange år, er fordi du hele tiden får avkastning på avkastningen din. Det er det vi kaller rentes rente-effekt. Dette forsterkes også ved at det er utsatt skatt på avkastning i aksjefond.


Nå er det enklere og morsommere å investere


Spare i eget navn eller barnets navn?

Et spørsmål som ofte dukker opp, er om du skal spare i eget eller barnets navn. Og det finnes egentlig ikke noe fasitsvar.

– Som hovedregel vil jeg råde deg til å spare i eget navn. Sett heller av småbeløp fra besteforeldre eller andre på en egen konto, eller i et fond i barnets navn ved siden av, sier Tvetenstrand.

Å spare i eget navn ble dessuten mer attraktivt da avskaffelsen av arveavgift kom i 2014. Det gjorde at barn ikke lenger må betale arveavgift hvis foreldre overfører sparepenger til barna.

Husk imidlertid å skrive en avtale som sikrer hva pengene skal gå til.

– Opplever du samlivsbrudd, eller at du eller partneren din dør, er det viktig med en skriftlig avtale som beskriver hvem som skal ha pengene og hva de skal brukes til, sier forbrukerøkonomen.

Dersom du sparer i barnets navn, er det flere ting du må være klar over. Hvis barnet har nådd en sparesum på to ganger folketrygden (drøyt 212 000 kroner i dag) før det fyller 18 år, kan statsforvalteren komme inn og bestemme.

Barnets formue kan også påvirke hvor mye de får i studiestipend. Studenter som per i dag har mer enn 444 000 kroner på konto i eget navn, kan miste eller få lavere stipend fra Lånekassen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?