Formuende? Fem ting du bør vite om skatt

Verdsettelsesrabatt, utbytteskatt, skatt på holdingselskap og boliggevinst. Og ikke minst: Arveavgiften kan komme tilbake.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 21.04.2023
SIST OPPDATERT 02.04.2024

Hvor godt kjent er du med skattereglene?

Fredrik Haberer Anfinsen har jobbet med skatt i 14 år. I tillegg til å være advokat har han en mastergrad i økonomi, og i dag leder han skatteavdelingen i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Han trekker frem fem ting formuende bør tenke på.

1) Formuesskatt: Vit om verdsettelsesrabattene

Det første du bør kjenne til, er verdsettelsesrabatt. Det betyr at eiendelene dine blir verdsatt til en lavere verdi enn de «egentlig» er verdt, noe som gjør at du betaler mindre formuesskatt.

Ulike eiendeler blir verdsatt ulikt skattemessig. Det betyr at hva du eier, ikke bare hvor mye, kan ha mye å si for mye hvor mye skatt du betaler.

Men størrelsen på rabattene er i endring.

– Vi ser en tendens at dagens regjering nedjusterer disse rabattene for noen eiendeler, blant annet aksjer og det uttalte målet er at man skal nærme seg reell markedsverdi, sier Anfinsen.

Fredrik_Haberer_Anfinsen-orig.jpg
ADVOKAT: Fredrik Haberer Anfinsen har jobbet med skatt i 14 år. Dette er hans 5 beste tips for deg med formue. Foto: Simonsen Vogt Wiig

Selv med eiendomsskatt, er det å eie egen bolig fortsatt det mest gunstige skatteobjektet. Privatboliger har i skrivende stund en 75 prosent verdsettingsrabatt opp til 10 millioner kroner, deretter 30 prosent. Fritidseiendom skal ha minimum en 70 prosent verdsettingsrabatt. Utleieboliger du ikke selv bor i, har derimot ingen rabatt og beskattes 100 prosent.

– Skattemessig er det derfor mer gunstig å eie en dyr bolig du selv bor i, som har en utleiedel, enn å eie en ekstra utleiebolig. Da får du både verdsettelsesrabatten og skattefri inntekt fra utleie, sier han.

Aksjer har nå en rabatt på 20 prosent. Verdsettelsesrabatten av unoterte aksjer kan variere stort, men verdsettes i praksis mye lavere.

Penger i banken og pengemarkedsfond har imidlertid ingen verdsettelsesrabatt og beskattes fullt ut.

Skatteetatens oversikt: Her får du hjelp til å få riktig skatt


Vil du bli kontaktet av en rådgiver?


2) Verdsetting av holdingselskap

Den skattbare formuesverdien av et holdingselskap settes på starten av skatteåret. Hvis du setter penger inn, tar penger ut eller deler opp selskapet, settes det derimot en ny verdi.

– Det gjør at det er lurt å planlegge litt, sier Anfinsen.

– Hvis verdiene i selskapet ditt har tapt seg i løpet av året, kan det lønne seg å gjøre noen endringer, slik at du får en ny og lavere verdsetting. Har verdiene i selskapet økt, kan det være fint å vente med å gjøre endringer til etter nyttår.

«
Hvis arveavgiften blir gjeninnført, kommer det til å skje med umiddelbar virkning.

Fredrik Haberer Anfinsen
Advokat

3) Utbytteskatt: Inntekt på formue skattes ulikt

Investerer du for å få renteinntekter eller løpende utbytte som du ikke skal reinvestere? Da bør du vite at det er store forskjeller i beskatning. Forskjellen er så stor at du ikke bare kan se på avkastning – du må se på beskatningen også.

Aksjeutbytte beskattes nå med 37,8 prosent, mens renteinntekter er 22 prosent.

– Inntekt fra utleieboliger betaler du også 22 prosent for, forutsatt at du ikke leier ut fem eller flere boenheter. Da får du i så fall en høyere skatt.


Trenger du hjelp med å forvalte formuen din?


4) Skatt på gevinst av boligsalg

Planlegger du å selge en utleiebolig, må du skatte av gevinsten. Har du imidlertid eid og bodd i boligen i minst 12 av de siste 24 månedene før salget, får du skattefri gevinst.

Det kan imidlertid endre seg. Skatteutvalget har nemlig anbefalt en ny botidsmodell. Hvis forslaget blir lov skal gevinsten skattlegges forholdsmessig til botid i de siste fem årene.

– Har du en gammel utleiebolig, og har planlagt å bo i den i ett år for å selge med skattefri gevinst, bør du ta med dette i vurderingen. Det kan bli vanskeligere å gjøre tilpasninger.

– Det er riktignok ikke sikkert regelendringen kommer, og kanskje kommer den uansett før du får bodd i og solgt boligen.

5) Arveavgiftens tilbakekomst?

Vi har ikke hatt arveavgift og skatt på gaver i Norge siden det ble fjernet i 2014. I 2013 var imidlertid avgiften opptil 10 prosent for barn og foreldre, og opptil 15 prosent for arv til andre. Fribeløpet lå på 470 000 kroner.

– Nå har Skatteutvalget satt arveavgiften på agendaen igjen, sier Anfinsen.

– Mange mener dette er en bedre beskatning av formue enn formuesskatten. Inkludert meg selv.

Hvis dere er i en situasjon der det er aktuelt å ha et arveoppgjør og betale forskudd på arv, bør dere begynne å planlegge nå, mener skatteeksperten. Ting kan nemlig skje veldig raskt.

– Hvis arveavgiften blir gjeninnført, kommer det til å skje med umiddelbar virkning.

– Det er mange ting dere bør tenke gjennom og planlegge, enten det er å gi bort fritidsboliger eller aksjer i et holdingselskap. Men et enkelt punkt er greit å få med seg: Dokumenter det dere blir enige om! Lag skriftlige avtaler, og send disse på e-post. Da har dere en datomerking også.


Fant du det du lette etter?