Portrett av Trude Sem Langfeldt i Justify
Foto: Justify

Juristens sjekkliste: Dette må du huske i en skilsmisse

Seks holdepunkter å navigere etter når samlivet tar slutt.

Av  Martin Bergesen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 24.04.2024

– Alle skilsmisser er unike, sier jurist Trude Sem Langfeldt i Justify, Storebrands partner på juridiske tjenester.

– Hvor kompleks skilsmissen er, handler blant annet om hvor lenge dere har vært gift, om dere har ektepakt eller ikke, og om dere har barn. I tillegg spiller den emosjonelle belastningen inn.

I en slik situasjon er det godt å ha noen holdepunkter å støtte seg til. Hva har du krav på? Hva må du huske? Og hvilke tilpasninger kan man bli enige om?

«
Dette er en avtale som bør gjøres når du er gift, for dette er det ikke sikkert ektefellen går med på i en skilsmisse

Trude Sem Langfeldt
jurist i Justify

Her er seks punkter Langfeldt vil du skal tenke på:

1. Formue og gjeld

Formue fordeles i utgangspunktet likt i en skilsmisse etter at den enkeltes og felles gjeld er trukket fra. Verdier som skapes og penger dere begge har spart – også privat – i løpet av ekteskapet skal deles likt mellom dere, med mindre dere har skrevet en ektepakt.

Imidlertid finnes det noen unntak:

– Det du har mottatt i arv eller gave under ekteskapet, og det du brakte inn i ekteskapet, skal ikke deles med den andre, sier Langfeldt.


Trenger du hjelp med å forvalte formuen din?


Dette er såkalte skjevdelingsmidler og gjelder for eksempel familiehytta eller familiebedriften du har arvet fra foreldrene dine. Men regelen er at verdiene klart kan føres tilbake til deg.

– Det kan for eksempel være at du hadde to millioner på bok som du puttet i felles bolig da dere ble gift, mens ektefellen ikke gjorde det. Disse midlene kan holdes utenfor deling.

2. Bolig og andre eiendeler

Eiendom som er ervervet med fellesmidler skal også fordeles likt, selv om partene står fritt til å gjøre avtaler av typen «du får hytta, jeg får huset».

– Både for bolig, ferieboliger, bil, innbo og andre eiendeler bør det gjøres en verdivurdering, sier Langfeldt.

For bolig er det vanlig å innhente takst fra tre forskjellige steder, og dette kan også gjøres for innbo.


Bør du justere innboforsikringen din?


3. Barn

Har dere tegnet barneforsikring? Da bør dere avklare hvem som skal eie denne, og hvordan kostnadene skal fordeles. I Storebrand kan du kun ha én forsikring per barn.

Ellers er det i utgangspunktet avtalefrihet både når det kommer til barnebidrag og fordeling av samvær. Det finnes verktøy for å finne riktig bidragsstørrelse – deriblant NAVs bidragskalkulator.

Barn er en av de vanskeligste faktorene i en skilsmisse. Langfeldt anbefaler å oppsøke en tredjepart som kan hjelpe med å finne en løsning som er til det beste for barnet.

– Enkelte advokater jobber som meglere, og kan hjelpe før det blir for konfliktfylt. Ingen er tjent med å ta disse sakene til retten.

«
Om en av dere har jobbet redusert for å være hjemme med barna mens den andre jobber fullt, kan det slå uheldig ut på pensjonen

4. Skatt

Når én økonomi splittes i to, får det ofte utslag på ligningen. Etter en skilsmisse kan det spesielt dukke opp spørsmål knyttet til bolig, hytter og annen eiendom, for eksempel å bli enige om hvordan gjeld og renteutgifter fordeles.

– Når du er gift, går kanskje alt i den store lapskausen som er familieøkonomien, men når du skiller deg går kanskje ikke den ene parten med på at den andre skal ha alle fradragene, sier Langfeldt.

– Om det er et boligsalg involvert, må dere også bli enige om fordelingen av gevinst eller tap.

5. Forsikring

Det er viktig å avtale om en av partene skal ta over noen av forsikringene som har vært felles, og huske å tegne egne forsikringer ved behov – for eksempel for innbo på ny adresse, med riktig sum.

Sjekk også hvem som står som forsikringstaker på familiens reiseforsikring. Hvis den ikke står i ditt navn, vil du miste forsikringen ved samlivsbrudd eller skilsmisse. Sjekk også hva som skjer med bonusen knytte til bilforsikringen deres, og hvordan den skal fordeles.


Har du sikret deg og dine med forsikringer?


Samtidig er det noen særskilte forsikringer det er lurt å ta en ekstra titt på:

Hvis du har livsforsikringer privat eller gjennom jobben, bør du sjekke at utbetalingen fra forsikringen går til den du nå ønsker at skal motta denne. Dette gjør du ved å kontrollere hvem som er begunstiget. Kanskje bør dette være barna for størstedelen av summen, og tidligere partner for en mindre del av beløpet.

I tillegg er det viktig at du sikrer inntekten din nå som du er ansvarlig for husholdningsøkonomien alene. Dette gjøres best gjennom å tegne en uføreforsikring.

6. Jobb og pensjon

Pensjonsrettigheter opparbeides individuelt. Om en av dere har jobbet redusert for å være hjemme med barna mens den andre jobber fullt, kan det slå uheldig ut på pensjonen.

Langfeldt anbefaler å bli enige om kompensasjon, siden tid utenfor arbeidslivet gir lavere pensjon – for eksempel kan dere avtale at den hjemmeværende får en høyere eierandel i boligen.

– Dette er en avtale som bør gjøres når du er gift, for dette er det ikke sikkert ektefellen går med på i en skilsmisse.


Hva trenger du egentlig som pensjonist?


Hun anbefaler å få rådgivning på det hun beskriver som et svært komplisert felt. Det kan for eksempel finnes privat pensjonssparing som går inn under de felles verdiene som skal fordeles, på lik linje med annen sparing:

– Dermed kan det være at eksen får rett på deler av pensjonen din.


Fant du det du lette etter?