Hva lønner seg – gave eller forskudd på arv?

Dette bør du vite om gaver, forskudd på arv og fremtidsfullmakt.

Av  Torgeir Mortensen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 05.05.2023
SIST OPPDATERT 18.03.2024

Hva skjer med økonomien din hvis noe skulle skje med deg?

Hvis du ikke vet svaret, kan det være på tide å ta grep. Selv om du er frisk og i din beste alder, er det nemlig lurt å starte tidlig. Jo tidligere, desto bedre, mener advokat Trude Sem Langfeldt i Justify, Storebrands partner på juridiske tjenester.

– Det første du bør gjøre er å skrive en fremtidsfullmakt. Plutselig kan det være for sent, sier hun.

– Med en fremtidsfullmakt bestemmer du hvem som skal ta vare på interessene dine hvis du på et senere tidspunkt ikke lenger kan gjøre det selv.


Har du behov for å snakke med en rådgiver?


Og planlegger du å gi forskudd på arv kan det lønne seg å iverksette allerede nå. Det er halvannet år siden Skatteutvalget som la frem sin rapport hvor de anbefaler  å innføre arveskatt. Det er ennå ikke vedtatt at den skal innføres, men én ting er sikkert:

– Hvis arveavgiften kommer, blir den innført samme dagen som den blir annonsert, sier Fredrik Haberer Anfinsen, advokat og leder for skatteavdelingen i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Hva er en fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er et dokument som forteller hva du ønsker at skal skje med deg og eiendelene dine hvis du ikke lenger er i stand til å ta vare på deg selv på grunn av sinnslidelse, demens eller alvorlig svekket helse.

Den gir deg dermed selvbestemmelse. Hvis du ikke har det, blir det oppnevnt en verge for deg av det offentlige, nemlig Statsforvalteren.

– Bevissthet rundt dette har økt siden det ble mulig å skrive fullmakt i 2011. Nå blir det stadfestet flere fullmakter enn verger, sier Langfeldt.

«
Sørg for å få avtalen ned på papiret med datostempling

Fredrik Haberer Anfinsen
advokat hos Simonsen Vogt Wiig

I tillegg til å velge hvem du gir fullmakt, kan du også bestemme hva som skal skje med eiendelene dine. Hvis du havner på sykehjem, hvem skal overta boligen din? Eller hva med selskapet ditt? Skal det deles ut forskudd på arv?

– En fremtidsfullmakt gjør det mye enklere for familien din. Du gir beskjed om hva du ønsker skal skje, slik at de slipper å lure. Dessuten er det mye enklere for dem å ta grep, ettersom de ikke trenger godkjennelse fra Statsforvalteren, som kan ha lang saksbehandlingstid, sier Langfeldt.

– Dette er spesielt viktig hvis du eier et selskap der noen må ta beslutninger. Selskaper har gått konkurs fordi vergen ikke har fått de nødvendige tillatelsene i tide.

Kvinne med caps som sitter på benk ved en tennisbane

START TIDLIG: Selv om du er frisk og i god form, råder advokat Trude Sem Langfeldt å skrive en fremtidsfullmakt. Illustrasjonsbilde

Skrive fremtidsfullmakten selv?

Det er fullt mulig å skrive fullmakten selv, men det finnes noen fallgruver.

– En feil er å skrive en fremtidsfullmakt som ikke er gyldig. Du må blant annet ha to vitner som er til stede ved signering. Hvis du ikke fyller formkravene, vil Statsforvalteren likevel opprette en verge for deg.

– En annen feil er å skrive den for sent. Særlig hvis du eller en av dine foreldre allerede har en begynnende demens. Sørg for at dere har nok dokumentasjon på at fullmaktsgiver skjønner at dette er en fremtidsfullmakt. Dere må også ha en legeerklæring.

En tredje fallgruve er å glemme å få ned alle ønsker i dokumentet. Fremtidsfullmakten kan være svært detaljert. Langfeldt anbefaler derfor at dere få hjelp av en jurist når dere skal skrive den.


Trenger du hjelp med å forvalte formuen din?


Gave eller forskudd på arv?

Skal du gi en større pengesum til barna dine? Da må du skille på gaver og forskudd på arv.

Begge deler er i dag skattefritt, men sistnevnte får følger for senere også:

– Forskudd på arv er noe du gir som en del av et større arveoppgjør. Penger eller eiendeler du gir til en av arvingene dine i dag, skal trekkes fra arveoppgjøret senere. Du bør derfor dokumentere det, og helst gi beskjed til de andre arvingene for å unngå konflikt senere, sier Langfeldt.

Du bør uansett planlegge godt.

– Dere må ha en reell overføring av verdier, ikke bare overføring på papiret uten realitet. Og dere bør sørge for at det er en løsning dere kan leve med over tid. Dere bør ikke bare overføre verdier nå fordi det kan komme en arveavgift senere, påpeker Anfinsen i Simonsen Vogt Wiig.

– Og sørg for å få avtalen ned på papiret med datostempling. Det kan gjøres enkelt ved å sende den på e-post, eventuelt til skattemyndighetene.

ADVOKAT: Fredrik Haberer Anfinsen er særlig tydelig på en ting: – Hvis arveavgiften kommer, blir den innført samme dagen som den blir annonsert.

Forskudd på arv av hytta

Hvis dere ikke forbereder forskuddet godt, kan det ende med konflikt. Anfinsen bruker hytta som et eksempel.

– Dette kan være et følelsesmessig minefelt i tillegg til at du risikerer å trå feil når det gjelder de fremtidige reglene. Hvis dere skal gi bort hytta som forskudd på arv, er det kanskje aktuelt å gi bort eiendomsretten, men å beholde bruksretten.

Overføringen må likevel være reell. Hvis dere setter for mange begrensninger for de nye eierne, kan dere risikere at overføringen ikke anses å være reell eller at verdien av det som er gitt bort er begrenset når det alt vesentlige ligger i bruksretten.

– Noen eksempler på begrensninger vi ofte ser er at foreldre beholder full bruksrett og samtidig fortsetter å betale alle regningene. Det er ikke sikkert et slikt tilfelle vil stå seg mot nye regler om arveskatt. 

Hvis flere barn skal dele på å ta over hytta, kan det også være grobunn for uenigheter og konflikt.

– Det kan være hyggelig å gi lik andel til hver av barna slik at de kan bruke hytta sammen. Men dere bør tenke på hvordan de i praksis skal regulere eierskap og bruk seg imellom og om løsningen er noe som vil fungere for dem over tid. Både når det kommer til bruk og utgifter til strøm, vedlikehold og annet.

Forskudd på arv av holdingselskap

De som planlegger overføringen av et holdingselskap må spørre seg selv: Hvor mye kontroll ønsker jeg fortsatt å ha, og hvor store verdier vil jeg beholde for å sikre egen alderdom? Mange i den eldre generasjon ønsker å gi bort verdier, men å beholde kontrollen en stund til.

Da er det aktuelt å dele opp eierskapet i forskjellige aksjeklasser.

– Du står ganske fritt til å utforme ulike aksjeklasser. Enten de har full stemmerett, noe stemmerett eller ingenting. Det er også mulig å regulere de økonomiske rettighetene til aksjene, sier Anfinsen.

Som ved hyttearven er det imidlertid viktig at verdioverføringen er reell, og ikke bare et rent formelt grep for å unngå en mulig arveskatt senere.

I tillegg kommer formuesskatten.

– Dere bør også være bevisst på at arvingene kan få formuesskatt på det de arver. Da bør de også ha en inntektsstrøm som kan betale den, understreker Anfinsen.


Se alle våre juridiske tjenester herFant du det du lette etter?