Blir det comeback for vekstaksjer i 2024?

Etter to år med stigende rente, tyder mye på at rentetoppen kan være nådd. Det får mange til å omrokere i fonds- og aksjeporteføljen.

Av  Magnus Berg/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 16.01.2024

– Dersom du tror renten kuttes raskere eller mer enn forventet, kan det være et godt tidspunkt å investere i vekstaksjer, sier fondsforvalter Tiril Støle i Storebrand.

Forventninger om snarlig rentenedgang har allerede gitt gode resultater for aksjefondet Storebrand Vekst . Forvalteren mener likevel at renteutsiktene kan bidra til ytterligere oppgang for vekstaksjer i tiden som kommer.

Vekstaksjer når renten faller

Forventningene til det langsiktige rentenivået er med på å påvirke prisingen av aksjer. Stigende lange renter gjør at fremtidig inntekt blir mindre verdt, alt annet like.

Fordi de fleste vekstselskaper har mesteparten av inntjeningen sin i fremtiden, påvirkes disse derfor mer av renteutviklingen enn verdiselskaper. 

– Denne sammenhengen har vært tydelig på Oslo Børs de siste tre årene, forklarer Storebrand Vekst-forvalteren.


Interessert i Storebrand Vekst?


Tror man på et fall i lange renter, vil den positive effekten med andre ord være størst for vekstaksjer – og dermed også vekstfond.

Det var nettopp en slik endring i lange renter i USA og Norge som ga utslag i aksjemarkedet før jul.

– Fallet i lange renter på slutten av fjoråret var stort – faktisk kom hele fallet man forventet skulle komme gjennom året i år, i løpet av oktober og november 2023. Dette ble raskt priset inn i markedet og skapte et oppsving i aksjekursene for vekstaksjer og vekstfond.

En viktig årsak til at de lange rentene falt så mye, var at markedet gikk fra å forvente at den amerikanske sentralbanken ville sette ned renten tre ganger – til forventninger om hele seks rentekutt i 2024.

– Til tross for fallet på tampen av fjoråret, er de lange rentene fortsatt høye sammenlignet med de siste ti årene, og spesielt sammenlignet med de lave nivåene i 2020 og 2021. De har også steget noe hittil i år, og utfallsrommet er noenlunde balansert – det er dermed ikke utenkelig at de faller ytterligere, sier Støle.

Les også: Bør du eie vekstaksjer eller verdiaksjer?

Portrett av Tiril Flørnes Støle

TRENDEN SNUR: Mange investerer i vekstaksjer når renten er på topp, forteller forvalter Tiril Flørnes Støle.

Gode grunner til å velge Storebrand Vekst

Rentenivået er imidlertid ikke det eneste som vil avgjøre hvordan aksjemarkedet vil se ut i 2024. 

– Vi tror 2024 kommer til å bli et utfordrende år for mange selskaper, med makroøkonomisk motvind og lavere etterspørsel etter oppturen mange fikk under pandemien.


På tide å omrokere?


Noen selskaper og bransjer vil likevel gjøre det sterkt, tror forvalteren.

– I Storebrand Vekst får du en større eksponering mot en del megatrender som digitalisering, kunstig intelligens og cybersikkerhet. Dette er områder vi tror konsumenter og bedrifter vil fortsette å prioritere i 2024, og at veksten her vil holde seg på et relativt høyt nivå, sier Støle.

Selv om Storebrands forvaltere ikke baserer porteføljen på forventinger til det langsiktige rentenivået, er det et poeng at utfallsrommet på lange renter er mer balansert i dag enn de siste ti årene.

– Da lange renter var rekordlave i 2020, var det lurt å vekte seg opp i verdiaksjer ettersom rentenivået mest sannsynlig skulle opp. I dag er situasjonen annerledes, og det kan være fornuftig å øke eksponeringen i vekstaksjer – fortrinnsvis i Storebrand Vekst, smiler Støle.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?