Eldre par som sitter sammen i en hengekøye

Sparing for deg som vil sove godt om natten

Veldig mange har penger i banken, som de vet vil gi mer avkastning i fond. Forklaringen er ofte frykt for å tape pengene. Kjenner du deg igjen?

Av Anne Lindeberg
ARTIKKEL ·

Husholdningene økte sine plasseringer i bankinnskudd i løpet av 1. halvår 2020 med hele 139 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Storebrand har spurt kunder med mye penger i banken hva som skal til for at de tar steget over i en annen form for sparing, som sparefond bestående av utvalgte rentepapirer, kredittpapirer og aksjer i ulike markeder. 

Mann i dress

LURT Å VURDERE ALTERNATIVER: Erik Kaland leder utviklingen av nye spareformer i Storebrand. Foto: Anne Lindeberg

Svarene vi har fått er blitt brukt til å lage et spareprodukt som garanterer nesten hele sparesummen, ikke krever stor langsiktighet, men likevel gir mulighet for avkastning fra aksjemarkedet.

– Man er garantert 90 prosent av det man setter inn. Og etter et år starter garantien på nytt. Vi vil garantere for 90 prosent av det som står på kontoen da, ikke bare 90 prosent av det opprinnelige innskuddet. Man er alltid er garantert 90 prosent av innskuddet pluss avkastningen, sier Erik Kaland, leder for produktutvikling innenfor sparing i Storebrand.

Lav rente i bank

Og nå tenker du kanskje at det gir risiko for større tap over mange år? Men i dette produktet er garantisummen aldri lavere enn 90 prosent av opprinnelig innskudd. Forventningen til produktet er at det gir 3 prosents økning av verdiene hvert år. Men skulle det skjer noe uventet, så er det slik at setter du inn 100 000 kroner vil du aldri, uansett hva som skjer, ha mindre enn 90 000 kroner. 

– Nå er renten man får på bankkonto veldig lav, og det er forventet at det blir sånn i lang tid. Det er veldig lurt å vurdere en annen plassering av sparepengene sine nå. Det har alltid vært en god ide, men nå er det enda viktigere, sier Kaland.

Så lenge inflasjonen, eller prisstigningen, er høyere enn renten man får i banken, blir pengene mindre og mindre verdt ettersom årene går. De 1000 kronene du har på konto vil ikke bli til 900 kroner, men verdien de 1000 kronene har som kjøpekraft, vil bli lavere fordi prisene stiger.   


La pengene dine vokse med begrenset nedside


Gir trygghet

Norske sparevaner skiller seg ut i Norden. Mens svenskene setter sparepengene sine i ulike fond, ut fra hvilken sparehorisont de har på pengene, har nordmenn en tendens til å la pengene stå på bankkonto. Over tid har det ført til at nordmenns sparepenger har blitt mindre verdt, enn de svenske. 

I både Storebrand og andre finansinstitusjoners undersøkelser kommer det frem at liten kunnskap om risikoen i aksjer og fond gjør at man ikke tør å flytte sparepengene. Sparemuligheten i Garanti90 er et produkt som passer for alle dere som vil sove trygt om natten, men som også forstår at bankkontoen tappes når renten er så lav. 

– Det er derfor viktig at det man kjøper er mulig å forstå. Å få en garanti handler om å være trygg på at det ikke er noen detaljer i liten skrift man ikke forsto, sier Kaland.


Fondsbasert sparing med lavere risiko


29,6 prosent aksjer

Sparer du i Garanti90 vil du ha 22,2 prosent av sparepengene stående i globale aksjer, gjennom noen av Storebrands beste fond. 7,4 prosent står i norske aksjer, gjennom tre ulike etablerte Storebrand-fond. En liten andel på rundt 3 prosent står i Private Equity, og rundt det dobbelte i eiendom. Hovedandelen av sparepengene står imidlertid i to ulike fond i kredittmarkedet og i tre ulike fond i rentemarkedet, der det er lavere risiko, og også lavere mulighet for avkastning. 

Kakediagram som viser at produktet Garanti90 består av kreditt og rentepapirer, PE/Eiendom, norske aksjer og globale aksjer
SAMMENSATT: Produktet består av aksjer, eiendom og kreditt- og rentepapirer.

I bakgrunnen lurer risikoen for negativ rente på bankkontoen. Norske banker har antydet at dette er lite sannsynlig, men ikke utelukket det. Mange land som Danmark, Sverige og Sveits har hatt nullrente lenge. I fjor måtte en del danske privatkunder betale for å ha pengene på bankkonto.

Storebrand har lang erfaring med å fordele pensjonssparingen til 1,2 millioner nordmenn. Sparingen består av aksjer og andre verdipapirer. Noen av disse andre papirene er nesten like sikre som banken, og sammensetningen av aksjer er gjort slik at risikoen for at alt faller i verdi samtidig er veldig lav. 

Forventer at pengene vokser

Kjenner du uttrykket om å legge alle eggene i en kurv? Da er risikoen stor for at alle knuser om man snubler, ikke sant? Når man lager et aksjefond, legger man eggene i forskjellige kurver, og når man tar med seg rentepapirer er det som å frakte noen av eggene i en vattert eggekartong. 

– Hvis du har en del penger stående på bankkonto, anbefaler jeg virkelig å sjekke om dette er noe for deg, sier Erik Kaland. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.