Eldre par som sitter sammen i en hengekøye

Sparing for deg som vil sove godt om natten

Veldig mange har penger i banken, selv om de vet at avkastningen ville vært høyere med fondsbasert sparing. Forklaringen er ofte frykt for å tape penger. Kjenner du deg igjen?

Av  Anne Lindeberg
ARTIKKEL · PUBLISERT 07.10.2021
SIST OPPDATERT 20.10.2022

Heldigvis finnes det en løsning for deg som er litt forsiktig, men som samtidig ønsker at pengene dine vokser over tid.

– Med Storebrand Garanti 90 er du garantert 90 prosent av det du setter inn, pluss avkastningen, forteller Mari Rindal Øyen, leder for sparing i personmarkedet hos Storebrand.

– Etter et år starter garantien på nytt. Storebrand garanterer altså for 90 prosent av det som står på kontoen da, og ikke bare av det opprinnelige innskuddet.

Forventningene er en årlig avkastning på 3 prosent. Setter du inn 100 000 kroner vil du aldri, uansett hva som skjer, ha mindre enn 90 000 kroner på kontoen.

MARI RINDAL ØYEN: Leder for sparing i personmarkedet hos Storebrand. Foto: Storebrand


Ønsker du å bli kontaktet av en rådgiver?


Sparing med Garanti 90 gir trygghet

Norske sparevaner skiller seg ut i Norden. Mens svenskene setter sparepengene sine i  fond, har nordmenn en tendens til å la pengene stå på bankkonto. Over tid har det ført til at nordmenns sparepenger har blitt mindre verdt enn de svenske. 

Så lenge inflasjonen, eller prisstigningen, er høyere enn renten du får i banken, blir pengene i banken nemlig mindre og mindre verdt ettersom årene går. 

Summen av pengene dine vil ikke bli mindre, men verdien blir lavere fordi prisene i markedet stiger.

Flere undersøkelser viser at det ofte er lite kunnskap som gjør at nordmenn ikke tør å flytte sparepengene sine.

«
Hvis du har en del penger stående på bankkonto, anbefaler jeg virkelig å sjekke om Garanti 90 er noe for deg.

Mari Rindal Øyen
leder for sparing i personmarkedet i Storebrand

Garanti 90 passer for alle som vil sove trygt om natten, men som også forstår at bankkontoen tappes når renten er lav. 

– Det er viktig at det du kjøper er mulig å forstå. Å få en garanti handler om å være trygg på at det ikke er noen detaljer i liten skrift du ikke forstår, sier Øyen.

29,6 prosent av sparepengene i aksjer

Sparer du i Garanti 90 vil du ha 22,2 prosent av sparepengene stående i globale aksjer, gjennom noen av Storebrands beste fond. 7,4 prosent står i norske aksjer, gjennom tre ulike etablerte Storebrand-fond.

En liten andel på rundt 3 prosent står i Private Equity, og rundt det dobbelte i eiendom.

Hovedandelen av sparepengene står imidlertid i to ulike fond i kredittmarkedet og i tre ulike fond i rentemarkedet, der det er lavere risiko, og også lavere mulighet for avkastning. 

Kakediagram som viser at produktet Garanti90 består av kreditt og rentepapirer, PE/Eiendom, norske aksjer og globale aksjer
SAMMENSATT: Produktet består av aksjer, eiendom og kreditt- og rentepapirer.

Forventer at pengene vokser

Kjenner du uttrykket om å legge alle eggene i en kurv? Da er risikoen stor for at alle knuser om du snubler, ikke sant?

Når du lager et aksjefond, legger du eggene i forskjellige kurver, og når du tar med deg rentepapirer er det som å frakte noen av eggene i en vattert eggekartong. 

– Hvis du har en del penger stående på bankkonto, anbefaler jeg virkelig å sjekke om Garanti 90 er noe for deg, sier Mari Rindal Øyen.


La pengene vokse med lav risiko


 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?