Detaljer om aksjesparekonto

Med aksjesparekonto i Storebrand, får du tilgang til noen av de aller beste og mest bærekraftige aksjefondene i markedet.

Om aksjesparekonto

  • Aksjesparekonto er en fleksibel spareløsning hvor du kan spare i aksjefond med en aksjeandel på 80 prosent eller mer
  • Det er ikke mulig å spare i rentefond, kombinasjonsfond samt spareprofiler. I Storebrand er det heller ikke mulig å spare i enkeltaksjer.
  • Du kan kjøpe og selge aksjefondene dine, uten å betale skatt av avkastningen underveis. Du kan også selge aksjefond og plassere pengene på en bankkonto inne på aksjesparekontoen. Skatt betaler du først den dagen du tar gevinsten ut av kontoen.  
  • Det er ingen bindingstid på sparingen, og du kan ta ut pengene når du ønsker. 

Skatt

Du betaler vanlig inntektsskatt av gevinsten på fondsandelene dine.

Skatteplikten oppstår først når du tar eventuell gevinst ut fra aksjesparekonto. Du kan med andre ord bytte fra aksjefond til aksjefond uten å betale skatt. Med vanlig fondssparing realiserer du eventuell gevinst samtidig som du gjør fondsbytter eller selger fondsandelene dine. Da oppstår skatteplikten umiddelbart.

Du kan selge fondsandeler med gevinst, uten å betale skatt med en gang, dersom du lar pengene stå på aksjesparekontoen. Da får du innskuddsrente på 0 prosent. 

I tillegg til å utsette skatteplikten, blir skattesatsen redusert med en såkalt skjermingsrente. Skjermingsrenten blir fastsatt hvert år, og tilsvarer risikofri rente. Forutsetningen for å opparbeide skjermingsfradrag, er at du eier fondsandelene ved årsskiftet. Skjermingsfradraget for fondsandelene dine blir akkumulert år for år.

Når du tar penger ut fra aksjesparekontoen trenger du ikke skatte av det opprinnelige innskuddet, samt verdien av skjermingsfradraget. 

Andeler i aksjefond inngår i skattegrunnlaget for formueskatt. Andelenes ligningsverdi utgjør 65 prosent av markedsverdien ved årsskiftet.

Forvaltningskostnader

Det koster ingenting å åpne aksjesparekonto.

Du betaler ikke når du flytter fond fra andre leverandører til aksjesparekontoen din hos oss. Det koster heller ikke noe å sette inn mer penger, og det er ingen kostnader ved uttak.

Med aksjesparekonto hos oss kan du fritt bytte mellom fond uten at det koster noe. Du betaler bare forvaltningshonorar for det fondet du har valgt. Denne varierer fra fond til fond. Forvaltningshonoraret blir beregnet daglig, og markedsverdien på fondene dine tar hensyn til dette.

Fondsliste for aksjesparekonto

Avtalevilkår

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?