Mann i blå dongeriskjorte som står ved et vindu og sjekker mobilen sin.
TEST

Aksjesparekonto og fond – her er skattereglene

Det er mange ting å ta stilling til når du skal velge spareform, men å ha kontroll på skatteregler og skattefordeler er alltid smart.

Av  Ingeborg F. Skaug
ARTIKKEL · PUBLISERT 28.06.2021

Høsten 2017 kom det en god nyhet til norske sparekunder: aksjesparing på egen aksjesparekonto (ASK)

Aksjesparekonto gir skattefordel

– Aksjesparekontoen gjør aksjesparingen lettere og mer gunstig for privatpersoner – både når det gjelder aksjer og aksjefond, sier Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver og foredragsholder i Storebrand.

Aksjesparekontoen åpner for at privatpersoner kan oppnå mange av de samme fordelene ved aksjesparing som investeringsselskaper, bl.a. ved at du kan kjøpe og selge aksjefond uten å betale skatt på avkastningen underveis.

– Dette er gunstig for langsiktige sparere. Frem til nå har vi sett at altfor mange har blitt sittende for lenge i dyre og dårlige fond, fremfor å bytte det ut med et fond man har mer tro på fremover, sier Strøm. 

Med en aksjesparekonto kan du også ta ut pengene du satte inn, og la gevinst stå igjen på kontoen, uten å betale skatt. Skatt betaler du først den dagen du tar ut verdistigningen.


Kom i gang med aksjesparekonto


Hvilke skatteregler gjelder for andre fond?

– Det er bare aksjefond med en aksjeandel på minimum 80 prosent som kan inngå på en aksjesparekonto. I tillegg kommer børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis innenfor EØS, forklarer Strøm. 

– Fond med mindre enn 80 prosent aksjer må fortsatt stå på en investorkonto. (Andre selskaper kan ha andre navn på denne kontotypen.)

Skatt på aksjefond utenfor aksjesparekonto

–  Ved sparing i aksjefond må du betale skatt når du selger fondsandelene dine. Det er kun gevinsten du har hatt i perioden siden du kjøpte fondsandelene som blir beskattet. Skattesatsen er den samme som for andre kapitalinntekter, som i 2021 er 22 prosent. Men en oppjusteringsfaktor på 1,44 gjør at beskatningen for aksjefond blir nærmere 32 prosent for personkunder. Eventuelle skjermingsfradrag* kommer til fradrag bør beskatning. Om du skulle selge et fond med tap kan tapet trekkes fra på skattegrunnlaget, utdyper Strøm.

Skatt på rentefond

– Avkastning fra rentefond (obligasjons- og pengemarkedsfond) beskattes årlig, på samme måte som renteinntektene ved vanlig banksparing, sier Strøm og fortsetter:

– Du beskattes for renteinntektene fondet har hatt frem til 31.12. og fondets realiserte avkastning gjennom året. Fondets urealiserte avkastning (kursgevinst- og tap som følge av renteendringer i markedet) beskattes ikke før realisasjon. Rente og realisert avkastning fra rentefond beskattes med 22 prosent, dvs. samme skattesats som andre kapitalinntekter.


Er du ute etter lav risiko?


Skatt på kombinasjonsfond

­– Avkastning fra kombinasjonsfond beskattes først når du selger fondsandeler, det vil si på tilsvarende måte som for aksjefond. Beskatningen er i praksis mellom 22 og 32 prosent. Beskatningen gjøres forholdsmessig basert på fondets aksje- og rentedel, hvor rentedelen beskattes med 22 prosent (det vil si vanlig kapitalbeskatning), mens beskatningen av aksjedelen oppjusteres til nærmere 32 prosent, tilsvarende som for aksjefond. Aksjedelen oppnår også skjerming som øvrige aksjeinntekter, sier Strøm.

Hva er skjermingsfradrag?

For aksjefond er en del av avkastningen «skjermet» for beskatning. Når du innløser andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert år du eier andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger skjermingsfradraget er skattepliktig. Dette vil si at den risikofrie delen av avkastningen (skjermingsfradraget) vil være skattefri for deg som investor. Sparer du i bank, må du årlig skatte 22 prosent for hele renteinntekten

Storebrand utfører skatterapporteringen på fondene dine for deg. Alt du må gjøre er å sjekke at skattemeldingen stemmer.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?