Illustrasjonsfoto: Mann jobber ved skrivepult.

Aksjesparekonto og fond – her er skattereglene

Det er mange ting å ta stilling til når du skal velge spareform, men å ha kontroll på skatteregler og skattefordeler er alltid smart.

Av  Ingeborg F. Skaug
ARTIKKEL · PUBLISERT 28.06.2021
SIST OPPDATERT 10.01.2024

Høsten 2017 kom det en god nyhet til norske sparekunder: aksjesparing på egen aksjesparekonto (ASK)

Aksjesparekonto gir skattefordel

– Aksjesparekontoen gjorde aksjesparingen lettere og mer gunstig for privatpersoner – både når det gjelder aksjer og aksjefond, sier Øyvind Bendz Strøm, pensjonsrådgiver og foredragsholder i Storebrand.

Aksjesparekontoen åpnet for at privatpersoner kunne oppnå mange av de samme fordelene ved aksjesparing som investeringsselskaper, bl.a. ved at du kan kjøpe og selge aksjefond uten å betale skatt på avkastningen underveis.

– Dette er gunstig for langsiktige sparere. Frem til aksjesparekontoen ble innført, så vi at altfor mange ble sittende for lenge i dyre og dårlige fond, fremfor å bytte det ut med et fond man hadde mer tro på fremover, sier Strøm. 

Med en aksjesparekonto kan du også ta ut pengene du satte inn, og la gevinst stå igjen på kontoen, uten å betale skatt. Skatt betaler du først den dagen du tar ut verdistigningen.


Nå er det enklere og morsommere å investere


Hvilke skatteregler gjelder for andre fond?

– Det er bare aksjefond med en aksjeandel på minimum 80 prosent som kan inngå på en aksjesparekonto. I tillegg kommer børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis innenfor EØS, forklarer Strøm. 

– Fond med mindre enn 80 prosent aksjer må fortsatt stå på en investorkonto. (Andre selskaper kan ha andre navn på denne kontotypen.)

Skatt på aksjefond utenfor aksjesparekonto

–  Ved sparing i aksjefond utenfor aksjesparekonto, må du betale skatt på gevinsten du har hatt siden du kjøpte fondsandelene når du selger andelene dine. Skattesatsen er 37,84 prosent i 2024. Eventuelle skjermingsfradrag kommer til fradrag bør beskatning. Om du skulle selge et fond med tap, trekkes tapet fra i skattegrunnlaget, utdyper Strøm.

Skatt på rentefond

Rentefond er fond med mindre enn 20 prosent aksjer.

– Inntekter fra rentefond blir beskattet som andre renteinntekter – som for eksempel renter på bankinnskudd. Skattesatsen er 22 prosent (i 2024), sier Strøm, og fortsetter:

– Du må også betale skatt dersom rentefondet deler ut renteinntekter. Utdeling fra rentefond skjer normalt hvert år.


Gi pengene dine superkrefter


Skatt på kombinasjonsfond

­Kombinasjonsfond er fond med mellom 20 og 80 prosent aksjer.

– Avkastning fra kombinasjonsfond beskattes når du selger fondsandeler, det vil si på tilsvarende måte som for aksjefond.  Beskatningen gjøres forholdsmessig basert på fondets aksje- og rentedel. Rentedelen beskattes med vanlig kapitalbeskatning og aksjedelen som for aksjefond. Aksjedelen oppnår også skjerming som øvrige aksjeinntekter, sier Strøm.

Hva er skjermingsfradrag?

For aksjefond er en del av avkastningen «skjermet» for beskatning. Når du innløser andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert år du eier andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger skjermingsfradraget er skattepliktig. Dette vil si at den risikofrie delen av avkastningen (skjermingsfradraget) vil være skattefri for deg som investor. Sparer du i bank, må du årlig skatte 22 prosent for hele renteinntekten

Storebrand utfører skatterapporteringen på fondene dine for deg. Alt du må gjøre er å sjekke at skattemeldingen stemmer.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?